Šta se radi u voćnjaku u decembru?

Аутор: dzonioff
846 посета

Zavisno od vremenskih uslova, tokom decembra meseca se može odraditi dosta toga što je propušteno u proteklom periodu, samo ako uslovi to dozvoljavaju.

Sadnju ne trebamo obavljati ako je temperatura u minusu, jer može doći do oštećenja korenovog sistema, a samim tim i do smanjenja prijema sadnica.

Prednost zimske sadnje je u tome što je korenov sistem aktivan tokom zime tj. nakon sadnje on će se pripremiti na dobar način za početak vegetacije.
Odmah nakon sadnje voćke trebamo zaštititi od divljči jer, zečevi isrne mogu napraviti velike štete koje mogu smanjiti prijem sadnica. Najbolje je ograditi ceo zasad žicom, ali ova mera je dosta skupa, pa se u praksi stabla štite pojedinačno plastičnom mrežicom.

Ukoliko se sadnja ne završi dok su povoljni vremenski uslovi, sadnice je potrebno utrapiti do ponovnog momenta sadnje. Sa sadnim materijalom se treba postupati oprezno, kako bi se sačuvale od isušenja, mehaničkih oštećenja i drugo. Takođe se treba voditi računa da ne dodje do mešanja sadnica različitih sorti.
Trapenje sadnica se može obaviti na više mesta, i to: ispod nastrešnica, podrumima, garažama i dr. Najbolji materijal koji se koristi prilikom trapenja je vlažan pesak.

Trap se formira tako što se na dno nabaci pesak debljine 20 cm i sirine 50 cm celom dužinom, sadnice se ređaju snop do snopa ,a zatim se nabaci sloj peska, potom se ređa drugi red i postupak se ponavlja.
Kod trapljenja na otvoreno potrebno je izabrati povoljno mesto gde ne treba dolaziti do zadržavanja viška vode. Kod ovakvog načina trapljenja otvara se brazda dubine 40-50 cm, ručno ili plugom zatim se postavljaju snopovi pa posle toga se nabacuje trošna zemlja ili pesak kako bi se istisnuo vazduh izmedju zila.

Izvor:https://domacinskakuca.rs/2020/12/11/vocarstvo/aktuelni-radovi-decembra-meseca-u-vocarstvu/

Srodni tekstovi

Оставите коментар