Цене и производња говеда у 2021. години. Колико коштају код нас а колико у ЕУ?

Аутор: Gdjakovic
827 посета
 • Домаћа производња у говедарству задовољава потребе домаћег тржишта, a ниво увоза говеђег меса је приближан нивоу забележеном претходне године, док је извоз говеђег меса у паду у односу на 2020. годину. Ниво  извоза живих грла говеда је приближан нивоу из претходних година, док је увоз живих грла говеда смањен.
 • Нестабилност пласмана, као и недовољан ниво организованости произвођача доводи до одустајања од ове производње малих произвођаћа.  Стога се очекује пад броја говеда за 5-10% у односу на крај 2020. године.

Тржиште:

 • Домаће: Просечна цена товне јунади у периоду јул – децембар 2021. била је на нивоу између 210 и 245din/kg, с тим што је крајем посматраног периода цена на највишем нивоу од 245din/kg. У наредном периоду се очекују задржавање цена јунади приближне нивоу са краја посматраног периода.
 • Просечна цена телади је у истом периоду 2021. године варирала у распону од  420 до 435din/kg.
 • Извоз живих грла је вршен на CEFTA тржиште, док је извоз јунећег меса вршен на тржиште CEFTA земаља, затим Русију, Швајцарску и Кину, a од ЕУ земаља у Италију и Хрватску.
 • Увоз живих грла говеда је вршен из ЕУ земаља (Немачке, Мађарске, Румуније, и Чешке), а од CEFTA земаља из Босне и Херцеговине. Увоз јунећег меса је вршен из ЕУ земаља (Низоземске, Италије, Пољске, Словеније и Аустрије), као и из Русије.
 • Цена говеђег меса (јунеће розбратне) у малопродаји је у порасту од јула 2021.  и током друге половине године и кретала се у распону од 640 до 731 din/kg.
 • Светско тржиште: Према подацима ERS (Economic Research Service USDA) дошло је до повећања потрошачких цена говеђег меса. Клање грла већих тежина је довело до повећања производње говеђег меса. Велика потражња за америчком говедином је довела до повећања обима извоза за 18,5% у односу на 2020. годину. У истом периоду је дошло до пада обима увоза за 1,8%.
 • На тржишту земаља чланица ЕУ је током 2021. дошло до повећања цена јунећег меса за 23% у односу на крај 2020. године.

 • Према FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) подацима очекује се повећање производње говеђег меса за 0,2% у односу на 2020. годину. У исто време је дошло до повећања обима светске трговине за 3,8%. На тржиштима земаља Јужне и Централне Америке, као и Европе се очекује смањење обима производње говеђег меса, док се на осталим тржиштима очекује повећање производње.

Актуелно:

 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је наставило са подршком произвођача кроз примену мера предвиђених Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у области директних плаћања и подршке инвестицијама, као и да у  складу са планом расписује јавне позиве за коришћење IPARD подстицаја, који су намењени за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, као и инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства.

Како до трактора ако се бавите сточарством погледајте на линку: https://bit.ly/33k6G72

Ако вам требају млекомати и други савремени уређаји ово је јавни позив за вас:

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/digitalizacija-u-stocarstvu.pdf
Овим правилником ближе се прописују подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње, услови и начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме: млекомат и робот за мужу који се први пут стављају у употребу и чији су сви саставни делови нови.

Srodni tekstovi

Оставите коментар