Погон „Наш мед“ увео новине када је у питању предаја меда

Аутор: draganadpetrovic
1,3K посета

Иако је још прошле године објављено да ће се од маја 2021. године мед предавати Погону искључиво у бурадима Погона која ће се плаћати унапред, а уплаћени новац враћати пчелару приликом исплате меда, многи пчелари нису имали средства да бурад набаве на време, те су мед по врцању сипали у другу бурад.

Овај систем је уведен из три разлога, први јер Погон нема обртних средстава да их привремено или трајно уложи у бурад, други јер су трошкови откупа у овој фази развоја Погона превелики и не може се издржати систем који подразумева враћање испражњене амбалаже пчеларима, трећи јер произвођачи буради на бурад дају гаранцију само 3 месеца, и четврти јер нам је униформност амбалаже јако битна, што је опет неопходно ради максималног смањења трошкова и убрзања рада Погона. У међувремену, ради планирања пласмана у иностраним маркетима, одлучили смо се за увођење BRC сертификата који је за то неопходан, а он је донео и пети разлог, а то је захтевана пуна следљивост не само меда, већ и амбалаже, а амбалажа мора имати одговарајуће сертификате, јер се једноставно не сме десити да неко преда мед у кантама од поликолора, или било којој другој амбалажи која нема одговарајући сертификат.

Илустрација: Тешка набавка буради за мед

Пошто постоји очити проблем, менаџмент Погона је ових дана донео следећу одлуку. Почев од данас, прихватаће се и друга метална бурад у коју стаје око 300 кг меда, коју пчелар већ поседује, а која је намењена за прехрамбену индустрију, али Погон више нема обавезу враћања празне буради, већ ће када испразни буре јавити пчелару да је буре празно, а пчелар ће од тог дана имати 60 календарских дана да преузме своју бурад или да некога пошаље по њих. Након тога, бурад формално постаје отпад и уништава се сходно важећим прописима, а уништавање буради односно предаја овлашћеном обрађивачу отпада пада на рачун пчелара.

У случају да пчелар предаје мед Погону у тзв. конусном металном бурету (доле уже, а горе шире) или другом металном бурету другачијег облика и димензија од стандардног бурета Погона, пчелар сноси сав ризик оштећења свог бурета приликом манипулације у Погону и на њега пристаје, о чему ће потписати изјаву, јер Погон не располаже техником за манипулисање бурадима различитих облика.

Илустрација: Из архиве Агробизнис магазина

Битно је да метално буре у коме се предаје мед има поклопац који га херметички затвара и на чијем обручу се може поставити пломба приликом узорковања меда.

Пластична бурад се не може прихватити, као ни бурад мање запремине од наведене, а наравно минимум количине меда за откуп остаје 150 кг, што значи да буре може бити напуњено до око половине.

Систем куповине буради Погона остаје на снази и даље, за оне који немају другу бурад, или немају могућности да дођу по своју празну амбалажу.

Извор: https://spos.info/predaja-meda-pogonu-od-danas-moguca-i-u-drugim-buradima-od-300-kg/

Srodni tekstovi

Оставите коментар