Буџет за подстицаје за органску производњу у 2022. највећи до сада

Аутор: draganadpetrovic
615 посета

Београд, 18.12.2021. – Укупан износ средстава за подстицаје за органску производњу у 2022.години на основу Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022.години коју је Влада Републике Србије усвојила 16.12.2021. године износи 380 милиона (за органску биљну 80 милиона и за органску сточарску производњу 300 милиона динара) што је највећи буџет који је до сада опредељен за подстицаје за органску производњу. У односу на годину укупан буџет је увећан за скоро 62 одсто, а у односу на пре 5 година је увећан за 245,5 одсто.У претходним годинама је евидентна подршка државе, односно Министарства пољоприведе,шумарства и водопривреде које интезивно подстиче развој органске производње и ова врста пољопривреде све више добија на значају и популарности, а интезивно расте и интересовање за бављење овом производњом паралено са подизањем свести становништва о очувању и унапређењу животне седине. Такође се и потрошачи све више окрећу органским производима,и потражња за њима бележи константни пораст.У 2020. години је направљен највећи помак у повећању подстицаја за органску биљну производњу рачунајући износ по хектару, када су подстицаји за биљну органску производњу достигли увеаћање од 400 одсто, док у 2021. години чак 550 одсто у односу на основне
подстицаје за биљну производњу.

Илустрација: Четвороструки раст површина под органском производњом за последњих десет година

Дакле, износ по хектару који могу да остваре произвођачи који се баве органском биљном производњом износи 26.000 дин/hа и за 5 година порастао је за 365 одсто.Важно је напоменути да право на остваривање подстицаја имају и произвођачи у периоду конверзије.Наиме, на снову Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју подстицаји у органској производњи се увећавају за минимум 40 одсто у односу на основне подстицаје.Од 2014. до 2016. године су подстицаји за органску биљну производњу били увећани за само 40 одсто, од 2016-2018 за 70 одсто, а у 2019. су они увећани за 120 одсто у односу на основне подстицаје за биљну производњу.Органски произвођачи који се баве сточарском производњом такође имају на располагању одличне подстицаје, који су увећани за 40 одсто по грлу односно јединки животиње, што је значајан подстрек даљем развоју ове производње.Поред ових мера, произвођима је годинама уназад на располагању и подршка која се односи на подстицаје за трошкове сертификације укључујући и лабораторијске анализе, у оквиру које Министарство пољопривреде финансира трошкове у износу од 50% укупних трошкова односно 65% за произвођаче из подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Илустрација: Извоз органских производа достигао рекордних 40 милиона евра

У 2021. години је и ова мера подршке односно износ по кориснику, увећан за 100 одсто, тако да произвођачи могу да остваре подстицаје за трошкове сертификације органске производње у максималном износу од 1 милион динара.
Поред тога, МПШВ подржава већ годинама и промоцију органских произвођача путем наступа на Пољопривредном сајму у Новом Саду.

Дoдaтнe инфoрмaциje мoжeтe дoбити нa тел. број: 065 855 6868, Ивaнa Симић

Имејл: ivana.simic@serbiaorganica.org

Извор: Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар