Како одабрати и припремити парцелу за сетву луцерке и црвене детелине

Аутор: draganadpetrovic
433 посета

Пред пољопривредне произвођаче се стављају увек важна питања приликом заснивања луцеришта и црвене детелине, јер су то две најзначајније вишегодишње крмне легуминозе, које задовољавају квалитет крме која је потребна као квалитетна сточна храна. Оно што је критично и на шта треба посебно обратити пажњу јесте: место у плодореду, избор земљишта и парцеле, основна обрада и предсетвена припрема, време сетве, дубина сетве, количина семена, избор сорте, нега усева као и искоришћавање луцеришта и детелиништа. Насупрот луцерки која је отпорна на сушу, црвена детелина боље подноси косела земљишта. Сетвом у оптималном року са адекватном количином семена, правилном косидбом и правовременом негом обезбеђује се успешно заснивање обе крмне легуминозе, као и задовољавајући принос суве материје. Што се тиче квалитета он зависи од фазе развоја, висине откоса и услова спољне средине. Луцерка у односу на црвену детелину задржава хранљиву вредност све до пуног цветања, па је зато погоднија за справљање сена. С друге стране, црвена детелина у односу на луцерку у фази почетка цветања има већу сварљивост суве материје и боље се силира од луцерке.
Плодоред
Луцерка је вишегодишња биљка коју искоришћавамо 5 – 7 година, а црвену детелину 2 – 3 године, па зато треба водити рачуна при смени усева у плодореду. Погодни предусеви су: кукуруз, кромпир, сунцокрет, купусњаче, стрна жита, а ове легуминосе су добре предкултуре за већину ратарских култура, нарочито окопавина. Што се тиче гајења у монокултури, као и враћање на исто место, или понављање на исту парцелу, луцерка и црвена детелина то не подносе, а и земљиште се јако исцрпљује и исушује, а усев је истовремено изложен јачем нападу болести и штеточина што се одражава на смањење приноса. Оно, на шта посебно треба обратити пажњу приликом заснивања ових култура, јесте примена препарата који су примењени у предусеву, а који се могу неповољно одразити на развој обе крмне легуминозе ( хербициди на бази триазина), па се најчешће сеју после стрнина. Такође, после обе ове легуминозе није препоручљиво гајити шећерну репу, кромпир, шаргарепу, црни лук, односно све биљне врсте осетљиве на вилину косицу.

Илустрација: Луцерка је вишегодишња биљка коју искоришћавамо 5 – 7 година

На ком земљишту треба засновати луцерку или црвену детелину?
Да би ове легуминозе показале своју пуну моћ и дале високе приносе, потребно је одабрати парцелу чије је земљиште дубоко, растресито, плодно и са повољним водно ваздушним режимом.
На оваквом земљишту, луцерка развија дубок и разгранат корен што јој омогућује боље снабдевање водом и хранивима за максималну продуктивност и дуготрајност. Луцерка захтева средње тешка земљишта неутралне реакције, типа чернозем, ливадска црница, гајњача, алувијум, мелиорисане и култивисане ритске црнице. Јако је осетљива и не подноси кисела земљишта са малим садржајем калцијума, као што је псеудоглеј, тако да на оваквом земљишту, луцерка може успевати само ако се изврши мелиорација земљишта уношењем доста калцијума, органског и минералног ђубрива, као и регулисање влажности и интензивном обрадом. За луцеку је подесна pH вредност која се креће од 6,6 – 7,5.
Насупрот луцерки, црвена детелина боље подноси кисела земљишта, лошије структуре у низијама и у брдско-планинском подручју. Оптимална киселост за црвену детелину се креће од 6-7.

Илустрација: Оптимална киселост за детелину је 6,6 – 7,5

Обрада земљишта
Дубина обраде зависи од климатских услова и типа земљишта. Дубоком основном обрадом се ствара растресит оранични слој што омогућује сакупљање воде, добар развој кореновог система, интензивнији рад микрофлоре и већу активност квржичних бактерија.
Обавезно се примењује дубока основна обрада земљишта на 30 – 40 цм. Основну обраду треба извршити по могућности одмах после скидања предусева, јер ранија обрада омогућава да се земљиште природно слегне.
Ако се луцерка сеје у лето, (предусев су житарице), прво се приступа тањирању на 10 – 12 цм, а затим врши орање на дубину око 30 цм или укомбинацији са подривањем, што све треба урадити што пре или бар 15 дана пре сетве. Након орања затворити бразде и у повољном моменту, при повољној влажности земљишта, извршити предсетвену припрему.
За сетву у пролеће, треба извршити тањирање како би се жетвени остаци предкултуре уситнили и унели у земљиште, при чему орање треба извршити на 25 цм, а затим јесење орање на дубину 30 – 40 цм. Пожељно је да се после јесење основне обраде затворе бразде и поравна земљиште. Уколико се испоштују ова основна правила, пролећна предсетвена припрема ће бити знатно олакшана а земљиште се веома лако може обрадити и постићиће се мрвичаста структура, а с обзиром да луцерка и црвена детелина имају веома ситно семе, захтевају квалитетну предсетвену припрему. Посебно је важно да површински слој земљишта до 5 цм буде збијен, чиме ће се омогућити уношење семена на одређену дубину.

Илустрација: Дубина обраде зависи од климатских услова и типа земљишта

Ђубрење
Да би се развиле веома младе биљке луцерке, потребно је обезбедити довољно хранива на располагању, осим калцијума довољно фосфора и калијума. Ђубрење фосфором и калијумом треба извршити на основу агрохемијске анализе земљишта, у зависности колико година остаје на једној парцели. На земљиштима средне обезбеђености у хранивима, препоручује се да количина у заснивању луцеришта буде 180 кг – 200 кг фосфора, а калијума 100 кг – 140 кг по хектару.
Стајњак је пожељно унети јер поправља физичко-хемијска и микробиолошка својства, а његов ефекат се испољава током свих година искоришћавања. Пожељно је да се унесе под предусев са основном обрадом 30 – 50 т/ха добро згорелог стајњака.
За оптимални развој црвене детелине, потребно је агрохемијском анализом земљишта тачно поставити количину и однос хранљивих елемената, који поред макро, подразумевају и микроелементе.
Минерална ђубрива се примењују при основној и предсетвеној обради земљишта у зависности од обезбеђености. Основно ђубрење се врши са основном обрадом при чему се уноси 2/3, односно целокупна количина фосфора и калијума, а остатак са предсетвеном припремом.

Дипл. инж. Гордана Рехак, ПССС Шабац

 

Извор: Агробизнис магазин и ПССС

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар