Зимска резидба у воћњаку и зашто је важна

Аутор: draganadpetrovic
450 посета

Основни циљ резидбе је да се на свакој воћки успостави равнотежа између вегетативног и генеративног потенцијала. Резидба је основа за висок и квалитетан род и не сме да се ради напамет. Један од најважнијих послова у савременим засадима јабуке јесте зимска резидба. Преласком на савремене и интензивне засаде и увођењем нових облика круне увелико је олакшано извођење многих помотехничких мера, а посебно резидбе. За правилно извођење зимске резидбе основни предуслов је правилно формирање облика круне. Уколико су направљене грешке у формирању правилног облика круне, поготово ако гране нису разведене, резидбом је касније тешко успоставити равнотежу између родности и вегетативног пораста. За дефинисање резидбе јабуке у роду, мора се познавати сорта, старост, карактеристике раста и рађања, количина и стање родних пупољака, реализација родног потенцијала у датим агроеколошким условима, вегетативни пораст, општи изглед стабала јабуке, услови агротехнике, итд.
Примарни задатак резидбе у циљу образовања цветних пупољака у унутрашњости круне је да она буде добро осветљена.

Илустрација: Свака сорта јабука се другачије орезује
Јабука у роду реже се према морфолошким особинама родних гранчица, интензитету вегетативног пораста и количини и стању родних пупољака. Може се рећи да се свака сорта јабуке орезује посебно и то на следећи начин:
• Сорте јабуке златни делишес, јонаголд и муцу највећи део родног потенцијала диференцирају на прстастим и витим родним гранчицама.
• Ајдаред, глостер и грени смит углавном имају највише пупољака са диференцираним цветним зачецима на наборитим а затим на прстастим родним гранчицама.
• Сорта грени смит образује родне пупољке и на дужим родним гранчицама.

Број пупољака са диференцираним цветним зачецима првенствено зависи од сорте, али и од старости воћака, комбинације сорта/подлога итд. Тип родних гранчица који доминира може да се мења из године у годину, тако да је сваке године потребно урадити анализу за све типове родних гранчица. Примарни задатак резидбе у циљу образовања цветних пупољака у унутрашњости круне је да она буде добро осветљена. Потребно је избацити све изломљене гране, оне које се укрштају и засењују једна другу. Након тога се проређују леторасти, јер се код јабуке мора водити рачуна о роду како за ову тако и за наредну годину.
Резидбом мора да се остави довољан број летораста да би се на њима у току године формирале квалитетне родне гранчице које ће донети род наредне године. Када их има много прореде се и оставе само оне умерено бујне. У доњем делу круне остављају се развијенији једногодишњи леторасти, док се у горњем делу одабирају краћи. Нормалан раст летораста (интегрална производња) сматра се од 20-40 цм. Ако је пораст јачи стабла треба више оптеретити родним пупољцима, а ако је пораст слабији, треба оставити мањи број родних гранчица да би стабла ојачала.

Илустрација: Резидбом се ојачава воће
Након тога у зависности од количине и анализе стања потенцијала родности, резидбом се регулише број остављених родних пупољака односно одређује се интензитет резидбе. Из практичних искустава имамо случајеве да родне гранчице у пролеће не дају цветове или не дају нормално развијене цветове способне за оплодњу. До ове појаве долази због измрзавања или недовршеног процеса диференцијације зачетака цвета у пупољцима.
Ако је број пупољака са образованим цветним елементима умерен (30-40%), треба скраћивати или само проредити трогодишње и старије родне гранчице. Ако је родних пупољака мање, потребно је сачувати што више родних гранчица односно обавити слабу резидбу. Ова резидба примењује се и код стабала јабуке која имају задовољавајући број родних пупољака са диференцираним цветним зачецима, али је нихов број у круни мали. Ако су оба фактора висока а пораст мали, неопходна је оштра резидба да би воћке ојачале.
Поред процентуалне заступљености важан је и број родних пупољака у круни који се процењује од стабла до стабла. Ако се утврди да је учешће родних пупољака у којима су диференцирани цветни зачеци висок (преко 60%), као и број родних пупољака по стаблу, а вегетативни пораст нормалан, мора се применити оштра резидба.

Илустрација: Тип родних гранчица који доминира може да се мења из године у годину

У овом случају зимском резидбом избацују се све изрођене гране, а за род оставља двогодишње дрво, које је обрасло родним гранчицама. У пракси се све више кратка резидба замењује дугом резидбом, где се двогодишње гране не прекраћују. Дугом резидбом се смањује бујност воћака, боље је формирање цветних зачетака, лакше је хемијско проређивање плодова, боља обојеност и смањено отпадање плодова. Често се резидбом остављају чепови (дужине прста), који касније стварају велике проблеме, стварање гука и великих рана које су основа за напад штеточина (стаклокрилаца и крваве ваши). То представља озбиљан проблем у густим засадима јабуке где најчешће долази и до некрозе ткива која се преноси на продужницу и примарне гране.

Извор: Агробизнис магазин и ПССС Врање

Srodni tekstovi

Оставите коментар