Сазнајемо! Шта је контролисала инспекција и колико је пронађено неправилности у раду са храном биљног порекла

Аутор: Gdjakovic
170 посета

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног порекла обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла; обавља и друге послове из ове области.

Извршено је 4.458 контрола (4.141 у производњи и промету; 97 утврђивања МТУ и 220 по пријави потрошача)

Поступајући у складу са Законом о инспекцијском надзору, применом чек листа у контролама и прикупљеним подацима из протеклих 10 година може се закључити да је у просеку ризик код субјеката који се баве прехрамбеним производима биљног порекла одређен као СРЕДЊИ.

Генерално по врстама производње то изгледа на следећи начин:
Незнатан односно низак ризик имају производња уља и масти (1041) производња шећера (1081) производња дуванских производа (1200) производња сокова од воћа и поврћа (1032).

Средњи ризук

Овај ризик имају: прерада и конзервисање кромпира (1031) остала прерада и конзервисање воћа и поврћа (1039) производња маргарина и сличних јестивих масти (1042) производња млинских производа (1061) производња скроба и скробних производа (1062) производња хлеба, свежег и пецива… (1071) производња двопека, кекса, трајног пецива (1072) производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна (1073) производња шећера (1081) производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа (1082) прерада чаја и кафе (1083) производња зачина и других додатака храни (1084) производња готових јела (1085) производња осталих прехрамбених производа (1089) тренутно замрзавање у сврхе складиштења, силоси за житарице, стоваришта – хладњаче (5210)

Број утврђених неправилности и предузетих мера

Поднето је 522 управне мере (341 наређујућа решења о отклањању неправилности, 37 забрана производње и 144 забрана промета);
Поднето је 147 казненених мера (128 захтева за покретање прекршајних пријава и 19 пријаве за привредни преступ);

Ко, како и колико контрилише ову врсту хрне?

Инспектори одељења су организовани на централном нивоу, са седиштем у окрузима. Одељење је одговорно за службене контроле субјеката у пословању храном биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета. Одељење има 29 инспектора распоређених у 24 управних округа. (територијалних јединица) – две инспекторке су на дужем породиљском боловању.
Дакле, 27 инспекторa Одељења за безбедност хране биљног и мешовитог порекла контролише храну у свих
26 округа Републике Србије. Максимално се примењује систем окружног ротирања инспектора на терену – инспектори из једног округа врше по налогу контроле у другом округу. Изда се око 250 налога на годишњем нивоу за ове контроле и тенденција је повећања овог броја (који је у директној зависности од расположивих буџетских средстава) бар за дупло. Обезбеђено је 24 службена аутомобила са довољно горива на месечном нивоу; Сви инспектори имају добре канцеларијске услове, обезбеђену мобилну комуникацију и техничку опрему (рачунари, интернет конекција, факсови) који су у функцији дотрајали. Сви прописани рокови прописани за поступање инспекције су испоштовани. У првостепеном поступку изадато је 522 Решења. Није било поднетих жалби другом степену.

У 2023. години није поднета ни једна притужба на рада инспектора Одељења.

Ускоро више детаља о вину и ракији, органској пољопривреди и др.

Извор: МПШВ

Srodni tekstovi

Оставите коментар