Производња шаргарепе у Србији бележи раст

Аутор: Gdjakovic
532 посета

1 – РЕГИОНИ ГАЈЕЊА ШАРГАРЕПЕ

Вађење шаргарепе, јесен 2020.

Највеће површине под шаргарепом налазе се у региону Војводине 1.496 ha, затим у региону Шумадије и западне Србије 798 ha. Највиши приноси у Србији се остварују у Војводини 27,4 t/ha, док остали региони остварују ниже приносе. Приноси које поједини произвођачи остварују у систему гајења кап по кап су и преко 70 тона по хектару. Проблематика производње шаргарепе је у добрим и чврстим банковима који су висине око 20 цм. Земљиште треба да је ситно грудвичасте структуре. Број биљака око 100-110 по квадратном метру. На овај начин добијамо шаргарепу која је уједначена и која има висок принос који се продаје. То је тржишни принос.

2 – ПОВРШИНА, ПРИНОС И ПРОИЗВОДЊА ШАРГАРЕПЕ

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, површине под шаргарепом у 2020. години износе 2.662 хектара, што представља повећање од 39%. Остварена производња у 2020. години износи 52.740 тона, односно 33,4% више у односу на претходну годину, са просечним приносом од 19,8 t/ha.

Таб. 1 – Површина, принос, производња, извоз и увоз шаргарепе за период  2016-2020. године

ГодинаПовршина, haПринос, t/haПроизво дња, tИЗВОЗУВОЗ
tona000 USD000 EURtona000 USD000 EUR
20162.46519,748.50917.9513.5283.1918961.047946
20171.93216,331.39519.1893.3633.0003.1481.9821.781
20181.38516,022.20323.3676.7245.6701.6931.6721.410
20191.91520,639.54125.3577.6486.8041.8532.0491.830
20202.66219,852.74022.0355.6044.9701.9062.3152.048

Извор РЗС

3 – ИЗВОЗ ШАРГАРЕПЕ

У 2020. години извезло се 22.035 тона шаргарепе у вредности извоза од скоро 5 милиона евра. У односу на претходну годину извезло се око 13% мање шаргарепе. Шаргарепа се највише извозила у свежем стању, око 96%, док су се смрзнута и сушена шаргарепа извозиле у знатно мањој количини.

Шаргарепа се највише извозила у земље ЕУ и то у количини од 10.570 тона у вредности од 2,3 милиона евра. Од земаља ЕУ шаргарепа се највише извозила у Хрватску у количини од 3.862 тоне у вредности од 985 хиљада евра, затим у Бугарску у количини од 3.011 тона у вредности од око 427 хиљада евра, затим у Румунију у количини од 2.773 тоне и у вредности од 568 хиљада евра.

Затим у ЦЕФТА земље и то у количини од 11.050 тона у вредности од  2,2 милиона евра. Од ЦЕФТА земаља шаргарепа се највише извозила у Босну и Херцеговину и то у количини од 6.553 тоне, а у вредности од око 1 милиона евра, затим у Републику Црну Гору и то у количини од 2.446 тона, а у вредности од 625 хиљада евра, и у друге земље.

4 – УВОЗ ШАРГАРЕПЕ

У 2020. години увезено 1.906 тона шаргарепе, односно скоро 3% више у односу на претходну годину, а у вредности увоза од око 2 милиона евра. Шаргарепа се највише увозила у смрзнутом стању (49,2%), затим у сушеном стању (34,6%) и у свежем стању (16,2%).

Шаргарепа се највише увозила из земаља ЕУ и то у количини од  1.484 тоне, а у вредности од скоро 1,5 милиона евра. Земље из којих се највише увозила шаргарепа су Белгија 480 тона, затим Кина 417 тона,  Пољска 312 тона и друге земље.  

Srodni tekstovi

Оставите коментар