Платите одводњавање па после нећете плаћати

Аутор: Gdjakovic
343 посета

Законом о изменама и допунама Закона о накнадама закоришћење јавних добара („Службени гласник РСˮ, број 92/23), који је ступио на снагу 4. новембра 2023. године, прописано је да се накнаде за одводњавање за 2023. годину умањују за 50% физичком лицу и предузетнику- власникуодносно кориснику земљишта и објеката на мелиорационом подручју одређеном у складу са законом којим се уређују воде, и то:

– земљишта уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава;
– објекта уписаног у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хранеако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава;
– објекта уписаног у Регистар објекатаодносно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство ако је истовремено уписан и у Регистар пољопривредних газдинстава.

С обзиром на наведено, што се тиче плаћања накнада за одводњавање за 2023. годину, пољопривредници ће у наредном периоду добити нова решења у којима је утврђен износ накнаде за одводњавање за 2023. годину, који ће бити дужни да плате у року од 15 дана од дана достављања новог решења за 2023. годинуАко пољопривредници не поступе по наведеном решењу, односно, не плате утврђени износ накнаде за одводњавање у остављеном року, на износ из тог решења ће се обрачунавати затезна камата.

Истим законом прописано је да наведена лица почев од 1. јануара 2024. године неће бити обвезници накнаде за одводњавање.

Srodni tekstovi

1 коментар

Dragan jovicic 27. новембар 2023. - 06:38

Treba dati subvencije za svako grlo stoke i umaticeno i neumaticeno da bi se proizvodnja obnovila.subvencihe po hektaru treba da budu vece u brdsko. Planinskom podrucju her JE i obrada skuplja ceci utrosak goriva i manji ucinak oo satu.

Одговори

Оставите коментар