Фискални савет има предлог како повећати пољопривредне пензије

Аутор: draganadpetrovic
226 посета

Тренутни износ минималне пољопривредне пензије од 13.275 динара месечно није знатно већи од износа новчане социјалне помоћи за једног одраслог – 9.580, наводе из Фискалног савета.Податак да Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) наставља позитиван тренд наплате доприноса, те да од маја до септембра ове године није било дотација из буџета за категорију пензионера ПИО запослених, отворило је питање да ли би тај новац могао да се преусмери на повећање пензија земљорадника, али и оних чија су примања мања од износа најниже пензије – 13.274,5 динара. Према статистичким подацима пензијског фонда од августа ове године таквих је у Србији 203.108.

Из Фискалног савета (ФС) тим поводом већ су сугерисали надлежнима да би требало размотрити укидање обавезних ПИО доприноса за пољопривреднике што су и објаснили у извештају социјалне политике за смањење сиромаштва старих. Како се у извештају наводи степен покривености старих особа примањима из пензијско-инвалидског осигурања веома је висок и износи 22 одсто и у складу је са стопом ризика од сиромаштва опште популације у Србији од око 21,7 процената у 2020. години. При томе примећује се да постоји осетна разлика између стопе покривености међу половима – 97 одсто мушкараца наспрам 87 процената жена старијих од 65 година примају пензију.Систем ПИО пољопривредника формиран је 1986. по угледу на вишедеценијско функционисање пензијског система запослених. Упркос различитим стимулацијама током година, изразито сезонска и циклична природа доходака у пољопривреди отежава осигураницима да редовно уплаћују ПИО доприносе. При том, очигледно да током деценија није постојала воља да се користе озбиљније мере принуде за наплату тих доприноса од ове категорије осигураника, који често западају у материјалне тешкоће и немају редовне приходе. Отуда ни у периодима повољног односа броја осигураника и пензионера, пре неколико деценија – наплаћени доприноси нису били у стању да покрију ни петину расхода за пољопривредне пензије. Тренутни износ минималне пољопривредне пензије од 13.275 динара месечно није знатно већи од износа новчане социјалне помоћи за једног одраслог – 9.580.Представници ФС зато предлажу да се укине законска обавеза плаћања ПИО доприноса за осигуранике пољопривреднике који не поседују земљиште веће од 10 хектара. На овај начин би се признало фактичко стање где наплаћени доприноси покривају свега пет одсто пољопривредних пензија. Отуда би учешће у систему ПИО пољопривредника требало организовати на добровољној основи, где би осигураници који то желе могли да наставе да уплаћују пензијске доприносе – пре свега они који су близу пензије или којима недостаје неколико година уплата да остваре минимални стаж за пензионисање. Са становишта буџета, губитак јавних прихода био би занемарљив – свега једна милијарда динара годишње.

Илустрација: Повећати доприносе власницима више од 10 хектара а укинути најсиромашнијим пољопривредницима

Притом, уплата ПИО доприноса могла би да остане обавезна за пољопривреднике који имају више од 10 хектара земљишта. Систем пензијско-инвалидског осигурања подразумева чврсту везу између уплаћених доприноса и висине накнаде које осигураник остварује на основу уплаћених доприноса током радног века. Важно је нагласити да и старе особе које примају пензију могу бити социјално угрожене са дохоцима мањим од цензуса новчане социјалне помоћи – услед ниског нивоа пензијско-инвалидске накнаде или услед постојања издржаваних чланова домаћинства. Тако анкета о приходима и условима живота показује да око 21.000 пензионера старијих од 65 година има примања мања од цензуса, али не остварује право на новчану социјалну помоћ.

Извор: https://www.politika.rs/scc/clanak/523616/poljoprivrednici-penzija-doprinos

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар