Пораст органске производње у Србији, бројке не лажу

Аутор: draganadpetrovic
352 посета

ОРГАНСКА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
Површине које су укључене у органску биљну производњу у 2021. години су износиле 23.527ха, што је у поређењу са 2020. годином повећање од 12,2% док су за претходних десет година укупне површине под органском производњом порасле за 271%.У 2021. години највеће површине су биле под органском воћарском производњом ( 36%), затим под житарицама ( 28%),крмним биљем (19%), индустријским биљем ( 14%), док су најмање учешће у површинама чинило поврће и лековито и зачинско биље.У 2021.години су највеће површине под органском производњом биле заступљене у региону Војводине где су чиниле 38,36%, затим следе регион Јужне и Источне Србије са учешћем од 31,58%, Шумадија и Западна Србија ( 29,86%) и регион Београда са 0,2%

Илустрација: Приметан пораст органског узгоја живине

OРГАНСКА СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
У 2021. години забележен је посебно пораст броја живине (120 %), грла оваца за 95 % и говеда за 45 %, док је забележен мали пад броја пчелињих друштава (5 %) и незнатан у свињарству.
ПРОИЗВОЂАЧИ УКЉУЧЕНИ У ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ
Током 2021. године повећан је укупан број произвођача укључених у органску производњу са 6.109 колико је било у 2020. години на 6.421( 5%)Посматрајући период од 10 година број органских произвођача су увећао за око 500%.

Извор: Serbia organika

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар