Etarska ulja za prevenciju i terapiju mastitisa krava

Аутор: dzonioff
1,3K посета

Dvogodišnji naučnoistraživački projekat “Intramamarna etno­vetrinarska formulacija za prevenciju i terapiju mastitisa krava (zapaljenje vimena) u cilju optimizacije antimikrobne terapije” (InfoBomat) je u martu prošle godine odobren za finansiranje od strane Fonda za Nauku Republike Srbije u prvom programu “Promis” (Program za izvrsne projekte mladih istraživača).Prema rečima rukovodioca projekta doc. dr Zorane Kovačević sa Poljoprivrednog fakulteta, projekat se realizuje od jula i do sada su uspešno realizovali sve predviđene zadatke.

– Dosadašnji rezultati ispitivanja u laboratoriji su poka­zali da određena etarska ulja pokazuju značajnu efikasnost protiv najznačajnijih uzročnika mastitisa kod krava – priča Kovačević, koja je posle sticanja diplome doktora nauka iz oblasti veterinarske farmakologije i toksikologije, završila akademsku specijalizaciju iz industrijske farmacije. – Odabrana etarska ulja sa potvrđenim antimikrobnim efektom će se u daljim fazama istraživanja koristiti za razvoj farmaceutske formulacije koja će primenu naći u terapiji mastitisa kao samostalna ili potporna terapija antibioticima.Po njenim rečima, sa nekoliko različitih farmi Vojvodine su uzeti pojedinačni uzorci mleka od krava sa dijagnostikovanim kliničkim i subkliničkim mastitisom. Nakon toga, iz mleka su izolovani patogeni uzročnici mastitisa i određena je njihova antimikrobna rezistencija. Konsultovanjem naučne literature odabrano je sedam najpogodnijih etarskih ulja koja imaju neophodna farmakološka svojsta za ostvarivanje postavljenog cilja projekta. Zatim su ona ispitivana u laboratoriji, a najznačajnija će, nakon optimizacije njihove koncentracije, biti izrađena predložena farmaceutska formulacija.
Jedan od ciljeva InfoBomat projekta je i podizanje svesti u vezi upotrebe antibiotika. Tim to postiže tako što u naučnoistraživački rad i izradu diplomskih radova u vezi teme projekta uključuju studente veterinarske medicine. Organizovana je i radionica o racionalnoj primeni antibiotika kroz kontinuiranu edukaciju veterinara, koju je Departaman za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta organizovao sa Udruženjem veterinara praktičara Srbije.

– Ideja za istraživanje je nastala usled želje za razvojem novih, inovativnih farmaceutskih formulacija i uvođenja fitoterapije u većem obimu u veterinarsku medicinu, sa ciljem optimizacije upotrebe antibiotika – iskrena je naša sagovornica. – Rezistencija na antibiotike predstavlja globalni zdravstveni problem kao jedna od najvažnijih pretnji za zdravlje ljudi i životinja. U savremenom govedarstvu, mastitisi kod muznih krava je jedan od zdravstvenih problema koji uključuje terapiju sa antibioticima. Povećanje incidence ove bolesti dovodi do povećanja upotrebe antibiotika. Tako se povećava sadržaj rezidua antibiotika u mleku krava, ali i raste potencijal za razvoj rezistencije na antibiotike uopšte. Preparat koji će nastati kao rezultat rada na ovom projektu će biti namenjen za prevenciju i terapiju mastitisa kod krava, bez potencijala da utiče na nastanak rezistencije, s obzirom na to da je u pitanju biljni preparat. Kako je objasnila doc. dr Zorana Kovačević, planirano je da u sastav gotove formulacije ulaze etarska ulja sa teritorije naše zemlje, sa idejom da proizvedeni preparat “Phyto – Bomat” bude 100 posto srpski prirodni proizvod.

To će mu omogućiti primenu i u organskom uzgoju životinja, a primena prirodnog preparata na bazi etarskih ulja omogućiće manje gubitke mleka usled karence koja je generalno kraća od karence nakon primene antibiotika.

Izvor:https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/infobomat-projekat-sa-cilem-optimizacije-upotrebe-antibiotika-u-govedarstvu

Srodni tekstovi

Оставите коментар