Када и како се могу спајати пчелиње заједнице?

Аутор: draganadpetrovic
1,2K посета

Пчелиња друштва се могу спајати у току читаве сезоне.Обично се спајају у пролеће, да би се створила или дала могућност да се створе јака друштва у циљу бољег искоришћавања паше,или у јесен кад се друштва припремају за зиму,да би им се омогућило што успешније и економичније зимовање.
Пракса је показала,да није економично спајање слабог друштва са слабим и да се много бољи резултати добијају кад се слаба друштва припајају јаким.Пчелиња друштва се најуспешније и нај једноставније спајају помоћу новина. Та се радња обавља овако:скину се кров,збег и унутрашњи прекривач са јачег друштва,па се преко оквира,односно сатоноша рашири лист новина да потпуно прекрије плодиште и мало избуши виљушком да се направе ситне рупице.Затим се преко новина стави тело слабијег друштва са саћем и пчелама и другим деловима (збег,покривач и кров).Горње тело,односно друштво не сме имати своје лето.За један до два дана пчеле ће прогристи новине и извршити спајање.После неколико дана (3-5) кошницу отворити и оквире с леглом груписати а празне и непотребне оквире отстранити.
На овај начин се спајање обавља са успехом чак и онда,кад обе матице остану у својим гнездима (саме пчеле ликвидирају слабију матицу),али је ипак боље,да се пре спајања одузме лошија матица.

Илустрација: Слаба друштва припојити јаким/ Фото: Pixabay

Овај начин спајања може се применити и код кошница са закованом подњачом,а и код кошница полошки.Гнездо јачег друштва помери се на једну страну,пошто се претходно поваде непотребни оквири.Затим се оно једноструким новинама потпуно одвоји од осталог дела кошнице (крајеви новина се залепе за под и зидове),у који се ставе оквири са пчелама слабијег друштва и при томе,део лета према слабијем друштву затвори.За дан два друштва ће прогристи новине и извршити спајање.После неколико дана отворити кошницу и гнездо средити.
Ово је један од ефикаснијих начина спајања и спашавања пчелињих заједница која су остала без матице.

Маст.инж.пољ.Ненад Стефановић ПССС Лесковац

Извор: https://jugpress.com/poljoprivreda-kada-i-kako-se-mogu-spajati-pcelinje-zajednice/

Srodni tekstovi

Оставите коментар