Величина друштва и потрошња хране у зимском периоду

Аутор: draganadpetrovic
812 посета

ЛЕСКОВАЦ
На разним предавањима, у писаним радовима, могу се чути и прочитати опречне (непрецизне) информације, нпр.: да је за успешно презимљавање и добар рано-пролећни развој неопходно узимити друштва са 10, 20, 25 или 30.000 пчела. Затим, да је неопходна количина хране од 10 до 30 кг. Нејасно је да ли се ради о почетку септембра или новембра. Шта је ту тачно, шта нетачно, шта површност или проста митологија? Шта неискусан пчелар треба да прихвати?
Крај октобра је, као што се зна, време када код највећег броја друштава излази задње легло, завршавајући живот летње пчеле и у кошници остају само зимске. Из овог закључка произилази неколико питања: Која су то зимске пчеле? Колико их има? Колико им је потрбно хране? Одговор на прво питање је садржан у добро познатој дефиницији: Зимске пчеле су дуговечне пчеле које крајем октобра наследе летње пчеле. Њихов задатак је да у току зиме одрже пчелиње друштво (организам) у животу и да на пролеће изведу „пролећне пчеле“ и тако продуже живот пчелињем друштву (организму). Бројчану снагу узимљеног друштва најсажетије дефинише др. Пиа Аумериер . . . „ и друштво добија своју оптималну зимску величину. Све се своди на: довољно пчела за пристојно клубе, али без непотребних чланова.“овој дефиницији нема шта да се дода или одузме.

Илустрација: Зимске пчеле одржавају друштво током хладних месеци/ Фото: Pixabay

Потврду да је оптимална величина узимљеног друштва између 8 и 15.000 пчела показује и чињеница да је укупан зимски морталитет пчела, у таквим друштива, најмањи и не прелази 18%. Кад спајањем „напакованих“ друштава са 30.000 и више пчела ( у октобру) морталитет се пење до 45%, јер непотребни чланови непотребно торше храну, повећавају загушљивост у клубету и кошници и тако погоршавају животне услове, на крају скраћују живот себи и другима. Посматрање и истраживања су показала да је најмања потрошња када је друштво у клубету без легла. То се односи на месеце: новембар, децембар и првих 20 дана јануара.

Потрошња чврстих материја – шећера је тада код друштава од 10.000 пчела при повољном метеоролошким условима око 20 гр/дан, или 600 гр/месец, односно око 800 гр. меда/месец. У пракси су ипак одступања од друштва до друштва значајна, као и од сезоне до сезоне.

Ненад Стефановић маст.инж.пољ

Извор: https://jugpress.com/poljoprivreda-velicina-drustva-i-potrosnja-hrane-u-zimskom-periodu/

Srodni tekstovi

Оставите коментар