Нови програм мера за здравствену заштиту животиња у Србији за 2024. годину

Аутор: Gdjakovic
94 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је донело нови Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2024. годину. Овај програм има за циљ спречавање појаве, раног откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести животиња.

Кључне мере програма

Програм обухвата низ конкретних мера које ће бити спровођене током године:

  1. Регистрација газдинстава и обележавање животиња:

– Сви власници газдинстава морају регистровати своја газдинства у Централној бази података.

– Обележавање животиња ће се вршити на начин прописан законом, укључујући употребу ушних маркица, микрочипова и других идентификационих метода.

  1. Биосигурносне мере и добробит животиња:

– Власници и држаоци животиња морају предузети мере за спречавање појаве и ширења заразних болести.

– Ово укључује примену биосигурносних мера као што су дезинфекција, контрола приступа на фармама, редовно чишћење и одржавање просторија где се држе животиње.

  1. Епизоотиолошки надзор:

– Спроводиће се активни надзор кроз редовна испитивања узорака крви, млека, и других телесних течности животиња.

– Пасивни надзор ће укључивати пријављивање сумњивих случајева и брзу реакцију ветеринарских служби.

– Дијагностичка испитивања ће обухватати лабораторијске анализе на присуство специфичних патогена.

  1. Едукација и обавештавање:

– Организоваће се семинари, радионице и обуке за власнике и држаоце животиња, као и за ветеринаре.

– Биће дистрибуирани информативни материјали и водичи са упутствима за превенцију болести и биосигурност.

  1. Имунопрофилактичке мере:

– Спроводиће се обавезне вакцинације животиња против болести као што су класична куга свиња, беснило, и болест плавог језика.

– Вакцинације ће се вршити према унапред утврђеном распореду који ће бити доступан свим власницима и држаоцима животиња.

  1. Интервентни увоз вакцина и дијагностичких средстава:

– У случају недостатка вакцина или дијагностичких средстава у земљи, Министарство ће организовати интервентни увоз на предлог надлежних ветеринарских института.

– Ова мера је важна за брзо реаговање у ситуацијама када је потребно хитно деловање како би се спречило ширење болести.

Финансирање и контрола

Средства за спровођење мера обезбеђена су у буџету Републике Србије. Спровођење мера ће надгледати ветеринарске службе и инспекција, које ће редовно анализирати извештаје о спроведеним активностима и ажурирати податке у Централној бази.

Овај Правилник ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и предвиђа доследну имплементацију мера које ће значајно унапредити здравствену заштиту животиња у Србији у наредној години.

Програм мера за здравствену заштиту животиња за 2024. годину представља свеобухватан и систематски приступ управљању здрављем животиња у Србији. Овим програмом се обезбеђује да власници и држаоци животиња, као и надлежне институције, буду опремљени свим потребним информацијама и средствима за ефикасно сузбијање и спречавање заразних болести животиња.

Цео правилник можете преузети овде:

Pravilnik-o-utvrdivanju-Programa-mera-zdravstvene-zastite-zivotinja-za-2024

Извор: Управа за ветерину

Srodni tekstovi

Оставите коментар