Измена прописа у органској производњи. Шта се мења?

Аутор: Gdjakovic
391 посета

Водич кроз нове прописе у органској производњи који ће бити у складу са тада важећим уредбама ЕУ припремила је Ивана Симић, генерални секретар Националног удружења за развој органске производње “Сербиа органика”

Примена Закона о органској производњи у Србији је почела 2011. године. Домаћи Закон донет је у складу са тада важећим уредбама ЕУ, међутим њиме нису обухваћене све области уредби. Европска комисија је донела 2018. године нову уредбу број 2018/848, која уређује област органске производње и она је у примени од 2022. године. У циљу усклађивања наших прописа са овом новом уредбом, Министарство пољопривреде почело је са припремама нових законских решења у органској производњи.

Како би се домаћа јавност упознала са предстојећим законским променама које се очекују у домену органске производње, Ивана Симић, генерални секретар Националног удружења за развој органске производње “Сербиа органика”, припремила је приручник, односно својеврстан водич кроз нове прописе.

”Нова законска решења, поред тога што ће детаљније уредити поједине области, донеће и већи број измена које ће се у будућности одразити на функционисање сектора органске производње који се више од једне деценије одвијао у складу са важећим Законом. Циљ овога водича је да пружи основне смернице и приближи свим учесницима у сектору органске производње у Србији разлике и новине које доносе будућа законска решења у односу на важећи Закон и припреми их на што ефикасније прилагођавање и функционисање унутар сектора када нови Закон о органској производњи буде у примени”, рекла је Симићева.

Новом уредбом ЕУ су, између осталог, међу циљеве и општа начела органске производње уврштени и нови као што су: подстицање кратких канала дистрибуције и локалне производње, допринос незагађеној животној средини и одржавање дугорочне плодности земљишта.

Такође и подстицање очувања ретких и аутохтоних раса животиња које су у опасности од изумирања.

Новом уредбом органским произвођачима је омогућен приступ хетерогеном, односно разноликом генетичком материјалу, и то претежно семенима за ратарске усеве. Раније ово семе није било легално доступно пољопривредницима, јер га карактерише висок ниво генетске и фенотипске разноликости, а управо то је веома корисно за органску пољопривреду.

Најзначајније промене у сточарској производњи тичу се додатних правила за узгајање живине, свиња, зечева и јелена уз побољшан концепт добробити у погледу распореда објеката за смештај животиња и спободних површина намењених њиховој исхрани.

Посебно значајне промене у будућем законском решењу тицаће се означавања органских производа.

VODIC-U-NOVE-PROPISE-ZA-ORGANSKU-PROIZVODNJU

Извор:

http://www.agronews.rs/ocekuje-nas-uskladivanje-organske-proizvodnje-sa-propisima-eu/

Пољопривредник

Srodni tekstovi

Оставите коментар