Podmlađivanje jabuka, da i to je moguće

Аутор: dzonioff
468 посета

Asanacija ili podmlađivanje je agrotehnička mera koja se retko primenjuje u intenzivnoj proizvodnji jabuke, a često u ekstenzivnoj. Ova mera se nameće neophodnom kod asanacije starih zasada autohtonih sorata koje su u postupku izumiranja (kožara, budimka,kolačara, parmenka, kaselka) i druge. Ovi zasadi se nalaze uglavnom u zapuštenom stanju, udaljenim lokalitetima koje karakteriše i nedostatak radne snage. Međutim ovi zasadi pored očuvanja sortimenta predstavljaju dobar početak i za organsku proizvodnju jabuke.

Svrha podmlađivanja je u tome da se odstrane dotrajali delovi krune, a da se iz spavajućih i adventivnih pupoljaka podstakne porast novih grana. One su u stanju da obnove krunu, produže period plodonošenja i uopšte voćku učine dugovečnijom.

Podmlađivanje jabuke se preporučuje u sledećim slučajevima:

– Kada voćke usled zapuštenosti ili starosti rodnog drveta počnu slabo da rađaju, ili uopšte prestanu da rađaju.

– Kada donji delovi ramenih grana u kruni jače ogole.

– Kada voditeljica i ramene grane u kruni dobiju viseći položaj.

– Kada su grane u kruni polomljene, ili jako oštećene pod teretom roda, snega,oluje,grada, mraza, prouzrokovača bolesti i štetočina.

– Kada je oblik krune nepravilan.

Značajan uslov za uspešno podmlađivanje jabuke, jeste da se voćka nalazi na dubokom i plodnom zemljištu i da su joj koren i deblo zdravi.

TEHNIKA PODMLAĐIVANJA JABUKE

Tehnika podmlađivanja sastoji se u skraćivanju grana u kruni jabuke. Podmlađivanje treba obaviti u toku dubokog zimskog mirovanja u decembru ili januaru. Jačina podmlađivanja zavisi od stepena oštećenja ,ogolelosti i bujnosti grana.

Ako su stabla jabuke iznurena od prekomernog roda , a osnovne grane dobile viseći položaj, potrebno je izvršiti slabije podmlađivanje.Ono se sastoji u skraćivanju voditeljice i ramenih grana za 1/3 njihove dužine.

Podmlađivanje srednjeg intenziteta , skraćivanjem grana za 1/3 do 2/3 dužine , izvodi se kada su grane u kruni jače oštećene usled grada, snega, oluje i tereta roda.

Jako podmladjivanje , skraćivanje grana za 2/3 dužine , obavlja se kada su stabla jabuke oštećena mrazom. Ova mera se može izvesti tek nakon godinu dana od izmrzavanja.

Pri podmladjivanu voditeljicu i ramene grane treba skratiti do neke pogodne bočne grane(ventil) koja će da preuzme ulogu produžnice. Takodje treba po istom principu skratiti i ostale grane nižeg reda u kruni.

Za podmlađivanje važe u osnovi isti principi kao i za rezidbu : bolje je ostaviti manji broj umereno razvijenih grana nego više slabijih , bolje je ostaviti manji broj dobro ishranjenih rodnih grančica nego više onih koje oskudevaju u hrani , uspravne ramene grane treba oštrije orezati ili saviti da bi se na njima što pre obrazovalo rodno drvo.

Debele ramene grane orezuju se na sledeći način. Najpre se testerom zareže sa donje strane do 1/4 prečnika grane , a zatim se grana odseče testerom odozgo. Preseci treba da budu što manji. Posle orezivanja preseke treba zagladiti oštrim kresaćim nožemi premazati kalem voskom ili bitumenom da bi rane što brže ilakše zarasle.

Jako podmlađivanje se vrši jedanput u životu voćke, a slabija mogu više puta.

Pored pravilno izvršene rezidbe za podmlađivanje , takve voćke u narednom periodu treba pravilno negovati i dalje orezivati da bi podmladjivanje u potpunosti uspelo.To podrazumeva sledeće godine obavezno krečenje stabla. Zatim djubrenje odredjenim količinama mimeralnih djubriva NPK formulacijama , prihranu KAN-om, i rasturanje oko 30 t po ha zgorelog stajskog đubriva.Poželjno je da međured bude u stanju jalovog ugara u naredne 2 do 3 godine. Sprovoditi redovnu zaštitu protiv biljnih bolesti i štetočina.

U proleće druge godine posle podmlađivanja, a pre početka vegetacije, treba letoraste koji su ostavljeni za obrazovanje skeleta krune skratiti tako da se uspostavi odgovarajuća ravnoteža između novih ramenih grana. Letoraste na unutrašnjoj strani ramenih grana trebalo bi ukloniti.

Izvor:https://domacinskakuca.rs/2020/11/19/vocarstvo/tehnika-podmladjivanja-jabuke/

Srodni tekstovi

Оставите коментар