Три кључна савета за наводњавање засада на отвореном и пластеника

Аутор: draganadpetrovic
224 посета

Ово истраживање урадиле су проф. др Милица Вранешевић- Департман за уређење вода, Пољопривредни факултет,Универзитет у Новом Саду проф. др Јасна Грабић – Департман за уређење вода, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду у сарадњи са компанијом ГЕРОВИТ из Аранђеловца.
Обезбеђивање довољних количина воде одговарајућег квалитета је неопходан предуслов за одвијање успешне биљне производње, било да су у питању пољски услови или затворени простор (стакленици или пластеници). Произвођачи се труде да обезбеде довољне количине воде за наводњавање, док се квалитету воде ређе придаје значај. У пољопривредној пракси се веома често догађа да подземна вода није одговарајућег квалитета за наводњавање. Због појаве сезонских колебања, количине и квалитета подземних вода неопходна је контролисати квалитет ових извора воде.
Атмосферске воде, кишне капи, снег и град, на свом путу до површине земљишта, могу растворити неке гасове из атмосфере (киселе кише, које настају растварањем азотних и сумпорних оксида из ваздуха) или “покупити” честице из ваздуха, нпр. честице чађи се такође могу наћи у кишници или након отапања снега. Поред тога, често се не води довољно рачуна, те се анализирају параметри који се траже код хигијенске исправности воде за пиће.
Параметри за које се сматра да су погодни за потребе воде за пиће нису нужно прихватљиви за узгој биљака. Наводњавање водом неодговарајућег квалитета може довести до ризика: од деградације земљишта, до токсичности по биљке и смањене функционалности опреме за наводњавање. Било који од ових аспеката води до стагнације, умањења или потпуног изостанка приноса. При томе, ефекти наводњавања водом неодговарајућег квалитета могу бити привремени (уколико дође до зачепљења система за наводњавање и те неправилности се у кратком року отклоне), или до умањења приноса, па све дотле да због трајних промена састава земљишта на датим парцелама више није могуће исплативо гајење неке биљне врсте.
Приликом пројектовања система за наводњавање препоручљиво је урадити комплетну анализу воде за наводњавање из планираног изворишта. На тај начин могу се направити смернице за коришћење одређене опреме за наводњавање, оквирно предвидети утицаји на земљиште као ресурс и могућност гајења одређених биљака које могу бити осетљиве на одређене садржаје специфичних јона или других елемената у води која се користи за наводњавање.
Такође, треба имати на уму да у току експлоатације система може доћи до великих флуктуација квалитета воде током само једног циклуса наводњавања, а исто тако и током целог вегетационог периода.

Илустрација: Приликом пројектовања система за наводњавање препоручљиво је урадити комплетну анализу воде за наводњавање
ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Када се разматра квалитет воде која ће се користити у сврху наводњавања, испитују се физичка својства која пре свега укључују температуру и суспендоване материје. Температура воде којом се наводњава је важна, посебно када се узгајају биљке које су осетљиве на овај параметар, где ниска температура воде може довести до промене на листовима нпр. (пегавост лишћа) и тиме смањити и њихову функионалности, али и тржишну вредност. Такође, хладна вода може неповољно да утиче на успоравање пораста и развоја биљке, док се утицај на земљиште осликава кроз смањење садржаја доступних хранљивих материја као и микробиолошке активности.Сматра се да је најповољнија температура воде око 20°Ц.
Подземна вода је најчешће испод 15°Ц, што представља нижу температу у периоду наводњавања, када су температуре ваздуха високе, па наводњавање из бунара може да буде неповољно. Препоруке су да је пожељно прећи на ноћно заливање, у случају да су температуре воде за наводњавање на изласку из распрскивача/капаљки испод 20°Ц, јер су разлике температуре воде, биљке и земљишта мање. Суспендоване материје, као што су честице тла, су потенцијални проблем,јер ове честице могу зачепити распрскиваче/капаљке и узроковати проблеме на опреми за наводњавање у току експлоатације система, нарочито када се заливање врши системима са вештачком кишом или системима кап по кап.Такође, није занемарив ни утицај суспендованих материја на промену структуре земљишта.

Илустрација: Оцену употребљивости мора врштити стручно лице и то на основу извршених хемијских анализа воде
Хемијски састав воде
Са становишта биљне производње, један од значајнијих хемијских параметара квалитета воде јесте концентрација растворљивих соли, затим тврдоћа, као и пХ вредност. У неколико случајева, елементи као што су гвожђе, манган и бор се такође сматрају важним параметрима. Количина,састав и колебање растворених соли је присутно, како током године, тако и током сезоне наводњавања. Због поменуте чињенице препорука је да се током сезоне наводњавања, оцена употребљивости воде врши, ако не пре сваког заливања онда у неколико понављања и то на сваком водозахвату. На овај начин могуће је избећи неповољне промене како на биљкама и земљишту тако и на коришћеној опреми. Оцену употребљивости мора врштити стручно лице и то на основу извршених хемијских анализа воде. Основна хемијска анализа воде треба да обухвати електропроводљивост, укупне растворене соли, садржај катјона (натријума, калцијума,магнезијума и калијума) и садржај ањона (бикарбонате,хлориде и сулфате). Имајући у виду да се садржај укупних соли растворених у води креће у веома широком распону од 300 мг/л до 5000 мг/л, а просечно око 1000 мг/л, треба нагласити само колика је опасност од последица наводњавање водом неодговарајућег квалитета.

Илустрација: Количина соли у води за наводњавање утиче на промене на биљкама/ ФОТО: Pixabay

Пример: Ако годишња количина воде, која се природним падавинама додаје у виду наводњавања ради задовољавања потребе биљака, износи око 200 мм и са поменутим просеком укупних растворених соли од око 1000 мг/л, лако се долази до податка да се на парцелу наводњавањем уноси око 2000 кг/ха соли које су скоро по правилу штетне за биљку, земљиште и опрему.
Ова количина соли утиче на промене на биљкама које се уочавају кроз стагнацију или смањење приноса као коначан одговор биљке, али и на промену својстава земљишта које нису уочљиве одмах, већ после одређеног времена,што за последицу има трајно заслањивање земљишта.
Неодговарајући квалитет воде као и неконтролисано наводњавање могу довести до трајних и тешких последица, пре свега на земљиште, али и на приносе гајених биљака и коришћену опрему.

Извор: Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар