Повртарска производња помоћу предатора

Аутор: Gdjakovic
375 посета

Корисни инсекти у пластеничкој производњи (Nesidiocoris tenuis)

Фаза развоја плода је са економског аспекта најважнија развојна фаза парадајза, па је посебна пажња усмерена ка заштити усева од потенцијалних штеточина како би се обезбедила производња здравих и тржишно примамљивих плодова. Интензивну производњу парадајза прате различите врсте штетних организама, при чему највише пажње привлаче штетни инсекти, управо због њиховог евидентног утицаја на висину и квалитет приноса.

Најзаступљенији начин сузбијања штетних инсеката у конвенционалној пољопривреди базира се на примени инсектицида. Примена хемијских материја је врло често прекомерна и неконтролисана, те доводи до значајног загађивања екосистема, односно производње финалних производа упитног квалитета.

Насупрот томе биолошке мере заштите биља се заснивају на сузбијању корова, болести и штетних инсеката помоћу њихових природних непријатеља, тј. гљива, бактерија, вируса, нематода, предаторских и паразитних инсеката. Корисни инсекти имају широку примену и представљају незаобилазан сегмент заштите биља у савременој пољопривреди, без обзира да ли се примењују за сузбијање пољопривредних штеточина или у својству опрашивача.

Према литературним подацима предаторске стенице се убрајају у најважније природне непријатеље пољопривредних штеточина, при чему се као најважнији представници предаторских стеница истичу фамилије Anthocoridae, Geocoridae, Miridae, Nabidae, Pentatomidae и Reduviidae (Hemiptera). Предаторске врсте унутар ових фамилија хране се јајима и ларвама штетних инсеката, ослабљеним одраслим јединкама, али и неким корисним инсектима и углавном су полифагне. Ентомофитофагне стенице из рода Dicyphina (Hemiptera: Miridae: Bryocorinae) представљају најраспрострањеније и најефикасније предаторе штеточина парадајза. У усевима парадајза, врста Несидиоцорис тенуис (Hemiptera: Miridae) је најзаступљенији представник рода Dicyphina и сматра се најважнијим природним непријатељем штеточина парадајза.

Фото: http://www.pisvojvodina.com/ Nesidiocoris tenuis

 

Иако потиче из тропских крајева, N. tenuis је редовна појава и у земљама медитеранске регије. Ова предаторска стеница, карактеристична за повртарску производњу, се храни готово свим ситнијим артроподама заступљеним у производњи парадајза, али и артроподама карактеристичним за бројне друге повртарске културе. У интегралној и органској пољопривреди, врста N. tenuisсе показала посебно успешно у сузбијању мољца парадајза Tuta absoluta, беле лептирасте ваши Trialeurodes vaporariorum и лептирасте ваши дувана Bemisia tabaci, док се у мањем обиму користи за сузбијање трипса, лисних минера, ваши, гриња и јаја других штетних Lepidoptera.

Ипак, поред свих наведених штеточина са којима се храни, N. tenuisсе комерцијално најчешће примењује за сузбијање мољца парадајза, као најважније штеточине парадајза у затвореном простору.

Одрасле јединке N. tenuisсу ситних димензија, приближно 6-8 мм у дужину, светло зелене боје са израженим тамним очима. Уочљиви су црни прстеновима на антенама и црне тачке на мембранозним задњим крилима. Адулти су добри летачи и веома су активни у топлим условима. Ларве пролазе кроз 5 ларвених ступњева, дугачке су од 1 до 4 мм и не лете.

Пре увођења N. tenuis у програм заштите парадајза, Tuta absoluta се првенствено сузбијала неселективним инсектицидима, подјенако токсичним како за штетне, тако и за корисне инсекте. Развој интегралне и органске биљне производње, и употреба инсектицида који нису високо токсични за предаторске стенице, стимулисао је имплементацију ових корисних инсеката у програм заштите парадајза и других повртарских култура. Бројна истраживања указују на практичну примену N. tenuis у сузбијању мољца парадајза, пре свега јер се ова предаторска стеница храни са свим развојним стадијумима Tuta absoluta, али и због чињенице да је у усевима парадајза са високом популације Н тенуис штета од мољца парадајза веома ниска.

Комерцијалној употреби N. tenuis претходило је лабораторијско и теренско тестирање различитих стратегија за успешну примену ове предаторске стенице и ефикасно сузбијање штетних организама. Бројни аутори истичу да најефикаснија стратегија за примену N. tenuis у контроли мољца парадајза подразумева повећање популације стенице непосредно пре колонизације усева од стране саме штеточине. Оваква стратегија захтева тачно дефинисање оптималног момената за апликацију стеница у усев парадајза.

Насупрот добрим резултатима, евидентан је и потенцијални ризик, јер N. tenuis може оштетити и гајени усев уколико подизање популације стенице није у корелацији са повећањем популације циљаних штеточина. Бројна истраживања су потврдила да N. tenuis интензивира фитофагни режим исхране и оштећује биљке парадајза при ниским популацијама штетних инсеката са којима се храни. Карактеристични симптоми на биљкама су некротични прстенови на стабљикама и лисним петиолама и оштећени цветови.

Употреба N. tenuis је глобалног карактера

Ипак, и поред потенцијалног штетног ефекта на гајени усев већина литературних извора истиче да ова Diciphina чак ни при високој бројности не узрокује економски значајне штете на стабљикама и цветовима парадајза. Употреба N. tenuis је глобалног карактера и ова врста се широм света комерцијално примењује као биолошки агенс за сузбијање економски најзначајнијих штеточина парадајза у затвореном простору широм Европе, Африке и Јужне и Северне Америке. У случају пренамножености, бројност N. tenuis се лако контролише инсектицидима, док се као посебно ефикасни издвајају инсектициди на бази активне материје индоксакарб и ацетамиприд, који са друге стране показују слабу ефикасност у контроли Tuta absoluta, али врло ефикасно делују на N. tenuis.

За постизање задовољавајућих резултата у биоконтроли, апликацији биолошких агенаса претходи темељан и редован мониторинг усева, тачна идентификација штетних инсеката, познавање биологије штетног и употребљеног корисног инсекта, као и лоцирање адекватног момента примене.

У циљу дефинисања адекватне стратегије за примену N. tenuis у нашим агро-еколошким условима, али и ради тестирања ефикасности овог биолошког агенса, РЦ Кикинда је на подручју свог деловања поставила оглед у пластеничкој производњи парадајза. У току је ситематичан мониторинг третираног усева парадајза, циљаних штеточина и примењене предаторске стенице. Експериментална примена N. tenuis на локалитету Кикинда за сада даје одличне резултате, а РЦ Кикинда ће по завршетку огледа презентовати добијене резултате и указати на установљене предности и потенцијалне недостатке примене ове предаторске стенице.

Извор: http://www.pisvojvodina.com/RegionKI/Lists/Posts/Post.aspx?ID=455

Srodni tekstovi

Оставите коментар