Бајина Башта даје више од 14 милиона за унапређење пољопривреде

Аутор: draganadpetrovic
268 посета

Општина Бајина Башта расписала је јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у имовину пољопривредних газдинстава за унапређење прољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура у 2022. години. Укупна расположива средства опредељења за подстицаје износе 14.100.000 динара.

Право на конкурисање за подстицаје имају пољопривредници који су носиоци пољопривредног газдинства на територији општине, који имају уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура за које је инвестиција везана или имају одговарајући сточни фонд.

Такође, потребан услов је и да је домаћинство измирило доспеле обавезе по основу локалних јавних прихода на дан издавања Уверења од стране локалне пореске администрације и које је потпуно реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2022. године најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицај.

Илустрација: Право на конкурисање имају пољопривредници који због стоке имају и биљну производњу

Како је наведено у конкурсној документацији, подносилац захтева може поднети само један захтев за подстицаје који може обухватити једну или више различитих прихватљивих инвестиција и остварити повраћај максимално до 200.000 динара по газдинству, без обзира на вредност инвестиције.

Корисник подстицаја дужан је да наменски користи и не отуђи предмет подстицаја у току од 3 године од момента остваривања права на субвенцију, сачува документацију и омогући контролу на терену надлежном органу, односно 2 године код набавке приплодних грла оваца и 3 године код набавке приплодних грла говеда.

Захтев је могуће поднети од 26. октобра до 15. децембра, наведено је на сајту Општине Бајина Башта.
Детаљније на следећем линку:https://bajinabasta.rs/javni-poziv-2022-primarna-polj-proizvodnja/

Извор: https://www.ekapija.com/news/3887068/bajina-basta-daje-vise-od-14-miliona-za-unapredjenje-poljoprivrede

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар