Производња расада дувана

Аутор: Gdjakovic
340 посета

Класична производња расада дувана у лејама се све више повлачи пред флоталним системом узгоја. Због многобројних предности које доноси таква производња расада или производња „на води“ постаје све популарнија и у производњи расада многих повртарских врста. С обзиром да се производња одвија у заштићеном простору, микроклиматски услови у пластенику представљају један од најважнијих чиниоца за економску оправдану и квалитетну производњу расада дувана.
Дакле, основни циљ контроле микроклиме у пластеницима је постизање оптималних услова за раст и развој биљака. С обзиром да постоји више узајамно зависних фактора који утичу на климу у пластенику, свако одступање од њихових оптимума доводи до више или мање лимитираног развоја младих биљака. У екстремним ситуацијама читава производња може бити доведена у питање.

Један од најважнијих микроклиматских услова је свакако температура ваздуха. С обзиром, да сетва дувана почиње у првој декади марта ниске спољне температуре ваздуха су уобичајне. Веома често се не можемо у потпуности ослонити на директну сунчеву инсолацију као извор топлоте у пластенику (услед високе облачности нпр.) тако да је најчешће неопходно догревање пластеника. Техничка решења варирају у зависности од могућности фармера – од класичних пећи, преко цевних измењивача топлоте до вентилатора, који за загревање ваздуха користе чврсто гориво, електричну енергију, дизел гориво или ТНГ. На наведене начине не може се обезбедити оптимална температура (око 20 °Ц), али у сваком случају можемо заштитити биљке од измрзавања. Треба напоменути да и агрил фолија има значајно место у очувању топлоте, али је за препоруку њена примена само током ноћи (преко дана стварањем сенке може да индукује издуживање биљака). Такође, познато је да постоји и читав низ тзв. термичких фолија са високом енергетском ефикасношћу.

Овај пољопривредник има већу плату од 90% људи на Балкану!

Температура воде на чијој површини „плутају“ биљке је најчешће у почетку веома ниска. Често и испод 8-10 °Ц. Загревање воде још увек није раширено, али је познат бенефит који доноси (бољи развој кореновог система и смањену појаву негативног геотропизма). Треба рећи да постоје могућности да се загревање воде врши путем соларних панела, али остаје још да се види да ли ће идеја заживети у пракси. Високе температуре ваздуха у пластенику се задовољавајуће решавају пасивним проветравањем (отварањем чеоних луфтера и крилних врата). Битно је да на средини пластеника одржавамо температуру 25-28 °Ц. Евентуални проблеми могу да се јаве у пластеницима дужине веће од 28 м, па у том случају треба рачунати на уградњу бочних луфтера чиме се остварују добри резултати. Производња расада дувана се углавном завршава крајем априла и у првој половини маја, тако да се у том периоду веома ретко стварају екстремно неповољни температурни услови и потреба за додатно расхлађивање биљака путем сенчења, фогера, активне вентилације и др.

Најава: Управа за аграрна плаћања исплаћује ове субвенције

Велику улогу у расту и развоју биљака има и релативна влажност ваздуха која утиче на интензитет транспирације, фотосинтезе, али и појаву болести. Флотални систем обично онемогућава да влажност ваздуха у пластенику буде испод 30 % (што би било неповољно за биљке), већ углавном у комбинацији са високом температуром и високом транспирацијом биљака доводи до превелике влажности ваздуха (изнад 80%). Тада највећа опасност прети од појаве обољења чијим проузроковачима (гљиве, бактерије) управо овакви услови највише и одговарају. Влажност ваздуха се (као и температура) регулише проветравањем. Не сме се заборавити, да чак и у условима прохладног и облачног времена треба обавезно повремено отворити пластеник (рачунајући при томе на прихватљив губитак топлоте).
Светлост је фактор који својим квалитетом и квантитетом директно утиче на физиолошку продуктивност биљака. На дужину трајања сунчаног дана ми наравно не можемо утицати, али уз избор одговарајуће фолије (дебљина, УВ блокада, пропустљивост дифузне светлости итд.) и оријентацију пластеника (север-југ) може се значајно допринети већем искоришћењу светлосног потенцијала. Наравно, вештачко осветљење би било идеално решење у условима недостатка светлости, али за сада финансијски није исплативо у комерцијалној производњи расада дувана.

*Аутор текста Душан Јанков задужен је у компанији ЈТИ за унапређење производње дувана и сарадњу са пољопривредницима.

Srodni tekstovi

Оставите коментар