Министарство пољопривреде проширило списак места где ће бити увећане субвенције. Преко 2000 места је у питању!

Аутор: Gdjakovic
1,2K посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије припремило је нови Правилник којим је проширена листа Општина односно села и насеља у којима ће субвенције бити исплаћене до 65% повраћаја а који це се примењивати у наредној години. Тако је сада обухват проширен на села која се налазе на подручјима Националних паркова. Укупно преко 100 градова и општина се налазе на списку који обухвата преко 2000 села одосно места на које се односи ова мера а можете погледати списак у наставку овог текста. Ако је ваше место на овом списку уместо 50% поврат ће бити 65% и на тај начин држава жели да подржи пољопривреднике који се налазе у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500m и преко 500m, а према подацима Републичког геодетског завода.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају овај услов или се налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима или су у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину  (,,Службени гласник РСˮ, број 104/14).

Овај правилник примењује се од 1. јануара 2022. године.

Како смо сазнали у ресорном Министарству овај правилник односно списак ће важити наредне три године.

СПИСАК НАСЕЉА У ПЛАНИНСКИМ ПОДРУЧЈИМА

Редни
број
ОПШТИНА/ГРАДНАСЕЉЕ
1.АлександровацБзенице
  Ботурићи
  Братићи
  Велика Врбница
  Веља Глава
  Вранштица
  Горњи Вратари
  Грчак
  Доњи Вратари
  Јелакци
  Козница
  Латковац
  Лесеновци
  Лесковица
  Плеш
  Плоча
  Пуховац
  Ржаница
  Рогавчина
  Рокци
  Старци
  Стрменица
2.АлексинацВукања
  Голешница
  Липовац
  Породин
  Преконози
  Рсовац
  Црна Бара
3.АриљеБјелуша
  Бреково
  Висока
  Вране
  Гривска
  Добраче
  Крушчица
  Латвица
  Миросаљци
  Радобуђа
  Радошево
  Северово
  Ступчевићи
  Трешњевица
4.БабушницаАлександровац
  Бабушница
  Бердуј
  Берин Извор
  Богдановац
  Братишевац
  Брестов Дол
  Вава
  Валниш
  Велико Боњинце
  Војници
  Врело
  Вучи Дел
  Горње Крњино
  Горњи Стрижевац
  Горчинце
  Грнчар
  Дол
  Доње Крњино
  Доњи Стрижевац
  Драгинац
  Дучевац
  Завидинце
  Звонце
  Извор
  Јасенов Дел
  Калуђерово
  Камбелевац
  Кијевац
  Лесковица
  Линово
  Љуберађа
  Масуровац
  Нашушковица
  Остатовица
  Пресека
  Проваљеник
  Радињинце
  Радосињ
  Радошевац
  Ракита
  Раков Дол
  Раљин
  Ресник
  Стол
  Стрелац
  Студена
  Сурачево
  Црвена Јабука
  Штрбовац
5.Бајина БаштаБесеровина
  Гвоздац
  Добротин
  Драксин
  Дуб
  Заглавак
  Заовине
  Зарожје
  Зауглине
  Злодол
  Јагоштица
  Јакаљ
  Јеловик
  Коњска Река
  Љештанско
  Мала Река
  Овчиња
  Оклетац
  Пепељ
  Перућац
  Пилица
  Придоли
  Растиште
  Рача
  Рогачица
  Сијерач
  Солотуша
  Стрмово
  Церје
6.Бела ПаланкаБабин Кал
  Бежиште
  Вета
  Витановац
  Врандол
  Вргудинац
  Горња Глама
  Горња Коритница
  Горњи Рињ
  Градиште
  Дивљана
  Долац (село)
  Доња Глама
  Доња Коритница
  Доњи Рињ
  Дражево
  Клисура
  Козја
  Космовац
  Крупац
  Мирановац
  Мирановачка Кула
  Мокра
  Ново Село
  Ореовац
  Пајеж
  Теловац
  Топоница
  Црнче
  Шљивовик
7.БлацеВише Село
  Врбовац
  Горња Јошаница
  Горње Гргуре
  Доња Рашица
  Дрешница
  Качапор
  Музаће
  Попова
  Пребреза
  Претрешња
  Придворица
  Рашица
  Сибница
  Џепница
8.БојникБоринце
  Добра Вода
  Ивање
  Магаш
  Мајковац
  Ображда
9.БољевацБоговина
  Добро Поље
  Јабланица
  Криви Вир
  Луково
  Мали Извор
  Мирово
  Подгорац
  Ртањ
  Рујиште
10.БорБор
  Бучје
  Горњане
  Злот
  Кривељ
  Лука
  Танда
  Топла
11.БосилеградБарје
  Белут
  Бистар
  Босилеград
  Бранковци
  Бресница
  Буцељево
  Голеш
  Гложје
  Горња Љубата
  Горња Лисина
  Горња Ржана
  Горње Тламино
  Грујинци
  Доганица
  Доња Љубата
  Доња Лисина
  Доња Ржана
  Доње Тламино
  Дукат
  Жеравино
  Зли Дол
  Извор
  Јарешник
  Караманица
  Милевци
  Млекоминци
  Мусуљ
  Назарица
  Паралово
  Плоча
  Радичевци
  Рајчиловци
  Ресен
  Рибарци
  Рикачево
  Црноштица
12.БрусБатоте
  Бело Поље
  Блажево
  Бозољин
  Боранци
  Брђани
  Брзеће
  Будиловина
  Велика Грабовница
  Витоше
  Влајковци
  Горње Левиће
  Горњи Липовац
  Град
  Градац
  Грашевци
  Домишевина
  Доње Левиће
  Доњи Липовац
  Дренова
  Дртевци
  Ђерекаре
  Жарево
  Жиљци
  Жуње
  Иричићи
  Кнежево
  Кобиље
  Ковизле
  Кочине
  Крива Река
  Ливађе
  Мала Грабовница
  Милентија
  Осреци
  Паљевштица
  Равниште
  Радманово
  Радуње
  Рибари
  Стануловиће
  Судимља
  Тршановци
  Чокотар
  Шошиће
13.БујановацБараљевац
  Биљача
  Богдановац
  Братоселце
  Брезница
  Брњаре
  Буштрање
  Велики Трновац
  Воганце
  Врбан
  Добросин
  Доње Ново Село
  Дрежница
  Ђордевац
  Зарбинце
  Јабланица
  Јастребац
  Кленике
  Клиновац
  Кончуљ
  Кошарно
  Куштица
  Летовица
  Лопардинце
  Лукарце
  Лучане
  Мали Трновац
  Муховац
  Неговац
  Несалце
  Ново Село
  Претина
  Прибовце
  Равно Бучје
  Русце
  Света Петка
  Себрат
  Сејаце
  Спанчевац
  Старац
  Сухарно
  Трејак
  Узово
  Чар
14.ВаљевоБачевци
  Брезовице
  Вујиновача
  Горње Лесковице
  Доње Лесковице
  Дивчибаре
  Мијачи
  Пријездић
  Равње
  Ребељ
  Ситарице
  Станина Река
  Совач
  Суводање
  Сушица
  Таор
  Тубравић
15.Владичин ХанБачвиште
  Белановце
  Белишево
  Богошево
  Брестово
  Гариње
  Горње Јабуково
  Доње Јабуково
  Зебинце
  Јагњило
  Јастребац
  Јовац
  Кацапун
  Козница
  Копитарце
  Костомлатица
  Кукавица
  Куново
  Лебет
  Летовиште
  Љутеж
  Мањак
  Мртвица
  Островица
  Равна Река
  Рдово
  Репиште
  Ружић
  Солачка Сена
  Срнећи Дол
16.ВласотинцеАлексине
  Борин До
  Брезовица
  Горња Лопушња
  Горњи Дејан
  Горњи Орах
  Горњи Присјан
  Градиште
  Гумериште
  Гуњетина
  Доња Лопушња
  Доње Гаре
  Доњи Присјан
  Добровиш
  Златићево
  Јаворје
  Јаковљево
  Јастребац
  Козило
  Комарица
  Липовица
  Острц
  Пржојне
  Равна Гора
  Равни Дел
  Самарница
  Средор
  Страњево
  Црна Бара
17.ВрањеБарбарушинце
  Барелић
  Бели Брег
  Бојин Дел
  Буљесовце
  Буштрање
  Вишевце
  Власе
  Врање
  Вртогош
  Големо Село
  Горња Отуља
  Горње Жапско
  Горње Пунушевце
  Горње Требешиње
  Градња
  Добрејанце
  Доње Пунушевце
  Драгобужде
  Дреновац
  Дубница
  Дулан
  Дупељево
  Катун
  Клашнице
  Копањане
  Коћура
  Крушева Глава
  Лалинце
  Лепчинце
  Луково
  Марганце
  Мечковац
  Мијаковце
  Мијовце
  Миливојце
  Наставце
  Нова Брезовица
  Обличка Сена
  Оштра Глава
  Пљачковица
  Преображење
  Рождаце
  Русце
  Сикирје
  Смиљевић
  Содерце
  Средњи Дел
  Станце
  Стара Брезовица
  Стрешак
  Струганица
  Студена
  Сурдул
  Тесовиште
  Тибужде
  Трстена
  Тумба
  Ћурковица
  Урманица
  Ушевце
  Честелин
18.Врањска БањаБабина Пољана
  Бујковац
  Дуга Лука
  Изумно
  Клисурица
  Крива Феја
  Корбевац
  Корбул
  Лева Река
  Липовац
  Несврта
  Првонек
  Себеврање
  Сливница
  Стари Глог
  Топлац
  Црни Врх
19.Врњачка БањаГоч
  Отроци
  Рсавци
  Станишинци
20.Гаџин ХанВелики Вртоп
  Велики Крчимир
  Виландрица
  Гаре
  Горње Драговље
  Горњи Душник
  Доње Драговље
  Јагличје
  Калетинац
  Копривница
  Личје
  Мали Вртоп
  Мали Крчимир
  Овсињинац
  Семче
  Сопотница
  Ћелије
  Шебет
21.Горњи МилановацБело Поље
  Бершићи
  Богданица
  Брајићи
  Брезна
  Гојна Гора
  Горња Црнућа
  Горњи Бањани
  Горњи Бранетићи
  Грабовица
  Доња Врбава
  Дренова
  Дружетићи
  Јабланица
  Коштунићи
  Мајдан
  Полом
  Рудник
  Сврачковци
  Срезојевци
  Теочин
22.ДеспотовацБаре
  Жидиље
  Јеловац
  Маквиште
  Равна Река
  Сењски Рудник
  Сладаја
  Стрмостен
23.ДимитровградБољев Дол
  Бански Дол
  Барје
  Бачево
  Било
  Браћевци
  Бребевница
  Верзар
  Височки Одоровци
  Влковија
  Врапча
  Гојин Дол
  Горња Невља
  Горњи Криводол
  Градиње
  Грапа
  Гуленовци
  Димитровград
  Доња Невља
  Доњи Криводол
  Драговита
  Жељуша
  Изатовци
  Искровци
  Каменица
  Куса Врана
  Лукавица
  Мазгош
  Мојинци
  Паскашија
  Петачинци
  Петерлаш
  Планиница
  Поганово
  Прача
  Протопопинци
  Радејна
  Сенокос
  Скрвеница
  Сливница
  Смиловци
  Трнски Одоровци
24.ЖагубицаЖагубица
  Изварица
  Јошаница
  Лазница
  Липе
  Милановац
  Осаница
  Селиште
  Суви До
25.ЖиторађаАсановац
  Зладовац
26.ЗајечарЛасово
  Мариновац
27.ИвањицаБедина Варош
  Братљево
  Брезова
  Брусник
  Будожеља
  Буковица
  Васиљевићи
  Вионица
  Врмбаје
  Вучак
  Глеђица
  Градац
  Дајићи
  Девићи
  Деретин
  Добри До
  Дубрава
  Ерчеге
  Јаворска Равна Гора
  Катићи
  Клекова
  Ковиље
  Комадине
  Коритник
  Косовица
  Куманица
  Кушићи
  Лиса
  Луке
  Мана
  Маскова
  Медовине
  Међуречје
  Мочиоци
  Опаљеник
  Осоница
  Пресека
  Прилике
  Равна Гора
  Радаљево
  Ровине
  Рокци
  Свештица
  Сивчина
  Смиљевац
  Чечина
  Шареник
  Шуме
28.КнићБајчетина
29.КњажевацАлдина Река
  Алдинац
  Балинац
  Балта Бериловац
  Бањски Орешац
  Бели Поток
  Божиновац
  Бучје
  Васиљ
  Видовац
  Влашко Поље
  Вртовац
  Габровница
  Дејановац
  Дрвник
  Зоруновац
  Зубетинац
  Иново
  Јаловик Извор
  Јања
  Кожељ
  Крента
  Локва
  Мањинац
  Миљковац
  Мучибаба
  Ново Корито
  Ошљане
  Папратна
  Понор
  Причевац
  Равно Бучје
  Радичевац
  Репушница
  Сврљишка Топла
  Скробница
  Стањинац
  Старо Корито
  Татрасница
  Ћуштица
  Црни Врх
  Шарбановац
  Шести Габар
  Шуман Топла
30.КосјерићБјелоперица
  Варда
  Галовићи
  Годечево
  Годљево
  Горња Полошница
  Доња Полошница
  Дреновци
  Дубница
  Косјерић (село)
  Маковиште
  Мионица
  Мрчићи
  Мушићи
  Парамун
  Радановци
  Росићи
  Руда Буква
  Сеча Река
  Скакавци
  Стојићи
  Субјел
  Тубићи
  Цикоте
  Шеврљуге
31.КрагујевацАџине Ливаде
  Дулене
  Каменица
  Љубичевац
  Рамаћа
32.КраљевоБаре
  Бзовик
  Богутовац
  Бојанићи
  Борово
  Брезна
  Брезова
  Бресник
  Врх
  Гледић
  Гокчаница
  Долац
  Дражиниће
  Ђаково
  Замчање
  Засад
  Каменица
  Камењани
  Лопатница
  Маглич
  Матаруге
  Међуречје
  Мељаница
  Милиће
  Мланча
  Орља Глава
  Плана
  Полумир
  Предоле
  Раваница
  Река
  Рудно
  Рудњак
  Савово
  Станча
  Тадење
  Тепече
  Толишница
  Трговиште
  Ушће
  Церје
33.КрупањБогоштица
  Брштица
  Кржава
  Планина
  Томањ
  Шљивова
34.КрушевацБољевац
  Буци
  Наупаре
  Петина
  Рибарска Бања
  Рлица
  Сеземче
  Срндаље
35.КуршумлијаБабица
  Баћоглава
  Васиљевац
  Велико Пупавце
  Висока
  Влахиња
  Врело
  Вукојевац
  Горње Точане
  Дабиновац
  Дегрмен
  Дединац
  Дешишка
  Добри До
  Дубрава
  Ђаке
  Жалица
  Жегрова
  Жуч
  Заграђе
  Зебица
  Иван Кула
  Игриште
  Коњува
  Космача
  Крток
  Купиново
  Куршумлијска Бања
  Кутлово
  Луково
  Љутова
  Љуша
  Магово
  Мала Косаница
  Матарова
  Мачја Стена
  Мердаре
  Мерћез
  Механе
  Мирница
  Мрча
  Невада
  Орловац
  Паваштица
  Парада
  Пачарађа
  Перуника
  Пљаково
  Преветица
  Прекорађа
  Пролом
  Равни Шорт
  Растелица
  Рача
  Рударе
  Сагоњево
  Самоково
  Свињиште
  Секирача
  Селиште
  Селова
  Сеоце
  Спанце
  Тачевац
  Тијовац
  Требиње
  Трећак
  Трмка
  Трн
  Трпезе
  Шатра
  Штава
36.КучевоЦеремошња
37.ЛебанеБувце
  Дрводељ
  Клајић
  Липовица
  Петровац
  Пороштица
  Радевце
  Рафуна
  Слишане
38.ЛесковацБабичко
  Бистрица
  Боћевица
  Бричевље
  Букова Глава
  Велика Сејаница
  Виље Коло
  Вучје
  Гагинце
  Голема Њива
  Горина
  Горња Купиновица
  Граово
  Дедина Бара
  Јарсеново
  Калуђерце
  Ковачева Бара
  Крпејце
  Личин Дол
  Мелово
  Мрковица
  Накривањ
  Несврта
  Ново Село
  Ораовица (код Грделице)
  Оруглица
  Падеж
  Палојце
  Пискупово
  Предејане (село)
  Равни Дел
  Слатина
  Ступница
  Сушевље
  Тулово
  Црвени Брег
  Црковница
  Црцавац
  Чукљеник
39.ЛучаниБели Камен
  Вича
  Властељице
  Вучковица
  Горачићи
  Горња Краварица
  Горњи Дубац
  Граб
  Губеревци
  Доњи Дубац
  Дучаловићи
  Зеоке
  Каона
  Котража
  Лучани (село)
  Милатовићи
  Пшаник
  Ртари
  Рти
40.ЉигБа
41.ЉубовијаГорња Љубовиђа
  Горња Оровица
  Горње Кошље
  Грчић
  Дрлаче
  Леовић
  Оровичка Планина
  Постење
  Рујевац
  Савковић
  Селенац
  Соколац
  Торник
  Цапарић
42.МајданпекВлаоле
  Дебели Луг
  Јасиково
  Лесково
43.МедвеђаБогуновац
  Боровац
  Варадин
  Велика Браина
  Врапце
  Горња Лапаштица
  Горњи Бучумет
  Горњи Гајтан
  Грбавце
  Губавце
  Доња Лапаштица
  Доњи Гајтан
  Дренце
  Ђулекаре
  Капит
  Леце
  Мала Браина
  Маровац
  Маћедонце
  Маћедонце (Реткоцерско)
  Медевце
  Мркоње
  Петриље
  Пороштица
  Пусто Шилово
  Равна Бања
  Реткоцер
  Свирце
  Сијарина
  Сијаринска Бања
  Спонце
  Средњи Бучумет
  Стара Бања
  Стубла
  Туларе
  Тупале
  Чокотин
44.МерошинаДевча
  Чубура
45.МионицаГорњи Лајковац
  Мратишић
  Осеченица
  Крчмар
  Планиница
46.НеготинПоповица
47.Ниш – општина Црвени КрстЛесковик
48.Ниш – општина Нишка БањаБанцарево
  Горња Студена
  Доња Студена
  Коритњак
  Куновица
  Манастир
  Равни До
  Радикина Бара
  Раутово
  Сићево
49.Ниш – општина ПалилулаБербатово
50.Ниш – општина ПантелејВрело
  Ореовац
  Церје
51.Нова ВарошАкмачићи
  Амзићи
  Бистрица
  Божетићи
  Брдо
  Буковик
  Бурађа
  Вилови
  Вранеша
  Горња Бела Река
  Горње Трудово
  Дебеља
  Доња Бела Река
  Драглица
  Дражевићи
  Дрмановићи
  Јасеново
  Комарани
  Кућани
  Љепојевићи
  Мишевићи
  Негбина
  Нова Варош
  Ојковица
  Радијевићи
  Радоиња
  Рутоши
  Сеништа
  Тиква
  Тисовица
  Трудово
  Челице
  Штитково
52.Нови ПазарАлуловиће
  Бајевица
  Бања
  Баре
  Батњик
  Бекова
  Беле Воде
  Ботуровина
  Брђани
  Брестово
  Варево
  Вевер
  Видово
  Витковиће
  Војковиће
  Војниће
  Врановина
  Вучиниће
  Вучја Локва
  Голице
  Горња Тушимља
  Гошево
  Грађановиће
  Грачане
  Грубетиће
  Дежева
  Дојиновиће
  Долац
  Дољани
  Драгочево
  Драмиће
  Жуњевиће
  Забрђе
  Златаре
  Иванча
  Избице
  Јабланица
  Јавор
  Јанча
  Јова
  Кашаљ
  Ковачево
  Кожље
  Копривница
  Косуриће
  Крушево
  Кузмичево
  Леча
  Лопужње
  Лукаре
  Лукарско Гошево
  Лукоцрево
  Мишчиће
  Мур
  Мухово
  Неготинац
  Нови Пазар
  Одојевиће
  Окосе
  Осаоница
  Осоје
  Охоље
  Павље
  Паралово
  Пасји Поток
  Пиларета
  Побрђе
  Пожега
  Пожежина
  Полокце
  Попе
  Постење
  Прћенова
  Пуста Тушимља
  Пустовлах
  Радаљица
  Рајетиће
  Рајковиће
  Рајчиновићка Трнава
  Рајчиновиће
  Раковац
  Раст
  Себечево
  Ситниче
  Скуково
  Слатина
  Смилов Лаз
  Средња Тушимља
  Страдово
  Судско Село
  Тенково
  Трнава
  Туново
  Хотково
  Цоковиће
  Чашић Долац
  Шавци
  Шароње
  Штитаре
53.ОсечинаДрагодол
  Скадар
  Царина
54.ПараћинКлачевица
  Горња Мутница
  Буљане
55.ПиротБазовик
  Басара
  Бела
  Бериловац
  Беровица
  Брлог
  Велика Лукања
  Велики Суводол
  Височка Ржана
  Власи
  Горња Држина
  Гостуша
  Градашница
  Добри До
  Дојкинци
  Засковци
  Извор
  Јалботина
  Јеловица
  Камик
  Копривштица
  Костур
  Крупац
  Куманово
  Мали Суводол
  Милојковац
  Мирковци
  Нишор
  Нови Завој
  Обреновац
  Ореовица
  Орља
  Осмакова
  Паклештица
  Пасјач
  Петровац
  Планиница
  Покревеник
  Понор
  Присјан
  Рагодеш
  Расница
  Росомач
  Рсовци
  Рудиње
  Сиња Глава
  Славиња
  Срећковац
  Станичење
  Темска
  Топли До
  Церев Дел
  Церова
  Црноклиште
  Чиниглавци
  Шугрин
56.ПожегаВелика Јежевица
  Горња Добриња
  Доња Добриња
  Дражиновићи
  Душковци
  Засеље
  Лорет
  Љутице
  Мала Јежевица
  Мршељи
  Папратиште
  Речице
  Роге
  Рупељево
  Сврачково
  Средња Добриња
  Табановићи
  Тометино Поље
57.ПрешевоАлиђерце
  Берчевац
  Бујић
  Буковац
  Буштрање
  Гаре
  Големи Дол
  Горња Шушаја
  Госпођинце
  Депце
  Илинце
  Курбалија
  Љаник
  Мађаре
  Миратовац
  Норча
  Ораовица
  Печено
  Прешево
  Рајинце
  Ранатовце
  Рељан
  Свињиште
  Сефер
  Славујевац
  Станевце
  Стрезовце
  Трнава
  Церевајка
58.ПрибојБања
  Батковићи
  Брезна
  Бучје
  Добриловићи
  Живинице
  Забрђе
  Забрњица
  Заградина
  Заостро
  Јелача
  Калафати
  Калуђеровићи
  Касидоли
  Кратово
  Крњача
  Кукуровићи
  Мажићи
  Милијеш
  Плашће
  Пожегрмац
  Прибојска Голеша
  Прибојске Челице
  Рача
  Ритошићи
  Сјеверин
  Сочице
  Стрмац
  Херцеговачка Голеша
  Црнуговићи
  Црнузи
  Читлук
59.ПријепољеАљиновићи
  Балићи
  Баре
  Бискупићи
  Бјелахова
  Брајковац
  Брвине
  Бродарево
  Буковик
  Виницка
  Врбово
  Гојаковићи
  Горње Бабине
  Горње Горачиће
  Горњи Страњани
  Гостун
  Грачаница
  Гробнице
  Дивци
  Доње Бабине
  Доњи Страњани
  Дренова
  Душманићи
  Ђурашићи
  Забрдњи Тоци
  Завинограђе
  Залуг
  Заступ
  Звијезд
  Ивање
  Ивезићи
  Избичањ
  Јабука
  Јунчевићи
  Камена Гора
  Караула
  Карошевина
  Каћево
  Кашице
  Ковачевац
  Копривна
  Косатица
  Кошевине
  Крушево
  Кучин
  Лучице
  Матаруге
  Међани
  Мијани
  Мијоска
  Милаковићи
  Милешево
  Милошев До
  Миљевићи
  Мрчковина
  Мушковина
  Ораовац
  Орашац
  Осоје
  Оштра Стијена
  Поткрш
  Поток
  Правошево
  Прањци
  Пријепоље
  Расно
  Ратајска
  Седобро
  Сељане
  Сељашница
  Скокуће
  Слатина
  Сопотница
  Ташево
  Хисарџик
  Хрта
  Црквени Тоци
  Чадиње
  Чаушевићи
  Џурово
60.ПрокупљеАрбанашка
  Баботинац
  Бајчинце
  Балчак
  Бели Камен
  Богујевац
  Бреговина
  Бресник
  Букулорам
  Бучинце
  Велика Плана
  Видовача
  Власово
  Водице
  Гласовик
  Горња Бресница
  Горња Речица
  Горњи Статовац
  Грабовац
  Добротић
  Доња Бресница
  Доњи Статовац
  Драги Део
  Житни Поток
  Јабучево
  Јовине Ливаде
  Клисурица
  Крушевица
  Кожинце
  Костеница
  Микуловац
  Миљковица
  Мрљак
  Нови Ђуровац
  Обртинце
  Пасјача
  Пестиш
  Пискаље
  Ранкова Река
  Ргаје
  Средњи Статовац
  Стари Ђуровац
  Старо Село
  Товрљане
  Трнови Лаз
  Џигољ
  Шевиш
  Широке Њиве
61.РажањГрабово
62.РашкаБадањ
  Баљевац
  Бела Стена
  Бело Поље
  Беоци
  Биниће
  Биочин
  Боровиће
  Боће
  Брвеница
  Варево
  Војмиловићи
  Вртине
  Гњилица
  Гостирадиће
  Градац
  Драганићи
  Жерађе
  Жутице
  Зарево
  Јошаничка Бања
  Казновиће
  Карадак
  Ковачи
  Копаоник
  Корлаће
  Кравиће
  Кремиће
  Крушевица
  Курићи
  Кућане
  Лисина
  Луково
  Милатковиће
  Муре
  Ново Село
  Носољин
  Орахово
  Павлица
  Панојевиће
  Пискања
  Плавково
  Плешин
  Побрђе
  Покрвеник
  Поцесје
  Радошиће
  Раковац
  Рвати
  Рудница
  Себимиље
  Семетеш
  Супње
  Тиоџе
  Трнава
  Црна Глава
  Шипачина
63.РековацБогалинац
  Доброселица
  Жупањевац
  Каленићки Прњавор
  Надрље
  Сиљевица
  Шљивица
64.СврљигБелоиње
  Бурдимо
  Бучум
  Влахово
  Галибабинац
  Грбавче
  Гулијан
  Гушевац
  Давидовац
  Драјинац
  Ђуринац
  Извор
  Копајкошара
  Лабуково
  Лалинац
  Лозан
  Луково
  Манојлица
  Мечји До
  Околиште
  Округлица
  Периш
  Преконога
  Радмировац
  Рибаре
  Сливје
  Тијовац
  Црнољевица
65.СевојноСевојно
66.СјеницаАливеровиће
  Багачиће
  Баре
  Бачија
  Биоц
  Блато
  Богути
  Божов Поток
  Бољаре
  Боришиће
  Боровиће
  Бреза
  Брњица
  Буђево
  Вапа
  Весковиће
  Височка
  Вишњева
  Вишњице
  Врапци
  Врбница
  Врсјенице
  Голубан
  Горње Лопиже
  Гошево
  Грабовица
  Градац
  Гргаје
  Долиће
  Доње Горачиће
  Доње Лопиже
  Драгојловиће
  Дражевиће
  Дружиниће
  Дубница
  Дуга Пољана
  Дунишиће
  Дујке
  Жабрен
  Житниће
  Забрђе
  Зајечиће
  Захумско
  Јевик
  Језеро
  Калипоље
  Камешница
  Кањевина
  Карајукића Бунари
  Кијевци
  Кладница
  Кнежевац
  Козник
  Кокошиће
  Крајиновиће
  Криваја
  Крња Јела
  Крстац
  Крће
  Лијева Река
  Љутаје
  Машовиће
  Медаре
  Међугор
  Милићи
  Папиће
  Петрово Поље
  Плана
  Пода
  Понорац
  Праља
  Раждагиња
  Расно
  Распоганче
  Растеновиће
  Рашковиће
  Сјеница
  Скрадник
  Страјиниће
  Ступ
  Сугубине
  Сушица
  Трешњевица
  Тријебине
  Тузиње
  Тутиће
  Увац
  Угао
  Урсуле
  Ушак
  Фијуљ
  Царичина
  Цетановиће
  Црвско
  Црчево
  Чедово
  Чипаље
  Читлук
  Шаре
  Штаваљ
  Шушуре
67.СокобањаБлендија
  Врбовац
  Врмџа
  Дуго Поље
  Језеро
  Јошаница
  Левовик
  Милушинац
  Мужинац
  Николинац
  Ново Село
  Раденковац
  Ресник
  Рујевица
  Сесалац
  Сокобања
  Церовица
  Читлук
  Шарбановац
68.СурдулицаБацијевце
  Битврђа
  Божица
  Власина Округлица
  Власина Рид
  Власина Стојковићева
  Вучаделце
  Горња Козница
  Горње Романовце
  Грознатовци
  Дањино Село
  Дикава
  Доње Романовце
  Драјинци
  Дуги Дел
  Јелашница
  Кијевац
  Клисура
  Колуница
  Кострошевци
  Лескова Бара
  Масурица
  Мачкатица
  Ново Село
  Паља
  Рђавица
  Стајковце
  Стрезимировци
  Сувојница
  Сурдулица
  Сухи Дол
  Топли До
  Топли Дол
  Троскач
  Ћурковица
69.ТополаВојковци
  Гуришевци
  Јарменовци
70.ТрговиштеБабина Пољана
  Барбаце
  Владовце
  Голочевац
  Горновац
  Горња Трница
  Горњи Козји Дол
  Горњи Стајевац
  Дејанце
  Доња Трница
  Доњи Козји Дол
  Доњи Стајевац
  Думбија
  Ђерекарце
  Зладовце
  Калово
  Лесница
  Мала Река
  Марганце
  Мездраја
  Нови Глог
  Ново Село
  Петровац
  Пролесје
  Радовница
  Рајчевце
  Сурлица
  Трговиште
  Црвени Град
  Црна Река
  Црновце
  Шајинце
  Шапранце
  Широка Планина
  Шумата Трница
71.ТрстеникГорњи Дубич
  Лободер
  Рајинац
  Планиница
  Стублица
72.ТутинАраповиће
  Баљен
  Батраге
  Баћица
  Биохане
  Блаца
  Бовањ
  Бороштица
  Браћак
  Брегови
  Брнишево
  Бујковиће
  Веље Поље
  Весениће
  Врапче
  Врба
  Глоговик
  Глухавица
  Гнила
  Годово
  Горњи Црниш
  Градац
  Гујиће
  Гурдијеље
  Гуцевиће
  Девреч
  Делимеђе
  Детане
  Добри Дуб
  Добриње
  Долово
  Драга
  Дубово
  Дулебе
  Ђерекаре
  Ервенице
  Жирче
  Жупа
  Жуче
  Западни Мојстир
  Изрок
  Источни Мојстир
  Јабланица
  Јаребице
  Језгровиће
  Јелиће
  Јужни Кочарник
  Ковачи
  Кониче
  Лескова
  Липица
  Лукавица
  Мелаје
  Митрова
  Морани
  Набоје
  Надумце
  Намга
  Ноћаје
  Ораше
  Орље
  Островица
  Паљево
  Пископовце
  Пленибабе
  Покрвеник
  Попе
  Попиће
  Потреб
  Пружањ
  Радуховце
  Радуша
  Рамошево
  Режевиће
  Рибариће
  Рудница
  Руђа
  Саш
  Северни Кочарник
  Смолућа
  Старчевиће
  Струмце
  Суви До
  Точилово
  Тутин
  Ћулије
  Црквине
  Чаровина
  Чмањке
  Чукоте
  Шароње
  Шипче
  Шпиљани
73.УжицеБиоска
  Буар
  Витаси
  Волујац
  Врутци
  Гостиница
  Губин До
  Дрежник
  Дријетањ
  Дубоко
  Збојштица
  Злакуса
  Каран
  Качер
  Кесеровина
  Котроман
  Крвавци
  Кремна
  Кршање
  Љубање
  Мокра Гора
  Никојевићи
  Пањак
  Пеар
  Поточање
  Потпеће
  Равни
  Радуша
  Рибашевина
  Скржути
  Стапари
  Стрмац
  Трнава
  Ужице
74.Црна ТраваБајинци
  Банковци
  Бистрица
  Брод
  Вус
  Горње Гаре
  Градска
  Дарковце
  Добро Поље
  Златанце
  Јабуковик
  Јовановце
  Кална
  Криви Дел
  Крстићево
  Млачиште
  Обрадовце
  Острозуб
  Павличина
  Преслап
  Рајчетине
  Рупље
  Састав Река
  Црна Трава
  Чука
75.ЧајетинаАлин Поток
  Бранешци
  Голово
  Гостиље
  Доброселица
  Дренова
  Жељине
  Златибор
  Јабланица
  Крива Река
  Љубиш
  Мачкат
  Мушвете
  Раковица
  Рожанство
  Рудине
  Саиновина
  Семегњево
  Сирогојно
  Стубло
  Трипкова
  Трнава
  Чајетина
  Шљивовица
76.ЧачакБањица
  Брезовица
  Врнчани
  Вујетинци
  Горња Трепча
  Јанчићи
  Премећа
  Рајац

ОСТАЛА ПОДРУЧЈА СА ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

РАДА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Редни
број
ОПШТИНА/ГРАДНАСЕЉЕ
1.Бабушницасва насељена места на територији ове општине
2.Бајина БаштаЈагоштица
  Растиште
  Заовине
  Коњска Река
  Перућац
  Бесеровина
  Зауглине
  Рача
  Мала Река
  Солотуша
3.Бачка ПаланкаВизић
 Нештин
4.Бела Паланкасва насељена места на територији ове општине
5.БеочинБаноштор
 Беочин
 Грабово
 Луг
 Раковац
 Свилош
 Сусек
 Черевић
6.Бојниксва насељена места на територији ове општине
7.Босилеградсва насељена места на територији ове општине
8.БрусБозољин
  Брзеће
  Равниште
  Кнежево
  Ливађе
  Паљевштица
  Крива Река
9.Бујановацсва насељена места на територији ове општине
10.Владичин Хансва насељена места на територији ове општине
11.Голубацсва насељена места на територији ове општине
12.Житорађасва насељена места на територији ове општине
13.ИнђијаИнђија
 Крчедин
 Љуково
 Нови Сланкамен
 Стари Сланкамен
 Чортановци
14.ИригВелика Ремета
 Врдник
 Гргетек
 Ириг
 Јазак
 Крушедол Прњавор
 Мала Ремета
 Нерадин
15.КладовоТекија
  Петрово Село
  Нови Сип
  Давидовац
  Манастирица
  Кладушница
  Подвршка
16.Куршумлијасва насељена места на територији ове општине
17.Лебанесва насељена места на територији ове општине
18.Мали Зворниксва насељена места на територији ове општине
19.МајданпекМајданпек
  Доњи Милановац
  Мосна
  Мироч
  Голубиње
  Тополница
  Бољетин
20.Мерошинасва насељена места на територији ове општине
21.Медвеђасва насељена места на територији ове општине
22.Нови Сад – ПетроварадинБуковац
 Лединци
 Петроварадин
  Сремска Каменица
23.Прешевосва насељена места на територији ове општине
24.Пријепољесва насељена места на територији ове општине
25.РашкаКопаоник
  Црна Глава
  Јошаничка Бања
  Кремиће
  Тиоџе
  Семетеш
  Бадањ
  Лисина
26.Сврљигсва насељена места на територији ове општине
27.Сремска МитровицаБешеновачки Прњавор
 Гргуревци
 Дивош
 Лежимир
 Манђелос
 Чалма
 Шуљам
28.Сремски Карловцисва насељена места на територији ове општине
29.Сурдулицасва насељена места на територији ове општине
30.Трговиштесва насељена места на територији ове општине
31.Тутинсва насељена места на територији ове општине
32.Шид Шид
 Беркасово
 Бингула
 Ердевик
 Љуба
 Моловин
 Привина Глава
 Сот

Srodni tekstovi

1 коментар

Pera 10. децембар 2021. - 22:47

Opstina Šid samo selo Bikić Do nije na spisku znaci da je ovo selo ekonomski tigar a ono tuga jad i cemer uslovi 0 al ljudi zive rade pate se..sportski pozdrav

Одговори

Оставите коментар