За уређење пољопривредног земљишта више од 272 милиона динара

Аутор: draganadpetrovic
357 посета

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години.

За извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години опредељена су средства у укупном износу од 272.688.000 динара.

Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, као и остали критеријуми за остваривање права на коришћење средстава и начин решавања пријава у случајевима када су укупна потраживања подносилаца пријава који остварују право на средства већа од расположивих средстава намењених за извођење наведених радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно за нова инвестициона и друга улагања која обухватају:

-контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта;
-комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и израда програма комасације);
-набавку нове опреме за наводњавање;
-ископ/бушење бунара у функцији наводњавања;
-коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом.

Илустрација: Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву

Корисник средстава у зависности од врсте радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно врсте нових инвестиционих и других улагања може да буде овлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта, јединица локалне самоуправе, физичко лице, научноистраживачка организација, установа, привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга, наведено је на сајту Управе за пољопривредно земљиште.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са интернет странице Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ односно са интернет странице Управе за пољопривредно земљиште: https://www.upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

Извор: https://www.ekapija.com/financing/3808930/za-uredjenje-poljoprivrednog-zemljista-vise-od-272-miliona-dinara

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар