Зашто је важно водити књигу поља?

Аутор: draganadpetrovic
209 посета

Књига поља је документ који служи за вођење евиденције о примењеној агротехници, временским условима и резултатима производње.

У књигу поља се могу уносити и сви остали подаци од значаја за производњу као што су економски показатељи. Вођење књиге поља омогућава да се сви подаци пронађу лако и брзо и да се изврши упоређивање података са различитих парцела из исте године или података са исте парцеле из различитих година. Циљ вођења књиге поља је анализа утицаја примењене агротехнике и временских услова на принос и квалитет ратарских усева. На основу анализе се доносе одлуке о томе које агротехничке мере треба применити следеће године. Код навођења разлога због којих произвођачи треба да воде уредну евиденцију, најчешће се спомињу лакше и правилније састављање плодореда, правилније ђубрење усева органским и минералним ђубривима и правилнија заштита. Разлога има више, али су овде набројани само неки од њих. Књига поља је документ који служи за вођење евиденције о примењеној агротехници, временским условима и резултатима производње.

Илустрација: Вођење књиге поља омогућава да се сви подаци пронађу лако и брзо и да се изврши упоређивање података са различитих парцела из исте године или података са исте парцеле из различитих година

Кроз пример ће се показати значај вођења књиге поља за решавање следећих проблема: штетно деловање остатака хербицида, сузбијање самониклог сунцокрета као корова и сузбијање болести.

Први пример односи се на значај књиге поља на штетно деловање остатака хербицида. Одавно су у производњи примећени проблеми везани за штетно деловање остатака хербицида (резидуа) који су примењени у предусеву претходне године или пре две године. Често се дешавало да после сушног лета или сушне зиме дође до опадања приноса озимих или јарих усева због штетног деловања остатака хербицида који се нису разградили нити испрали у дубље слојеве. Најчешће су страдали озими усеви, али је штете било и на јарим усевима. Ако би се правилно водила евиденција, могле би се избећи или смањити ове штете. Први корак је правилан избор усева који су толерантнији на резидуе хербицида. То је могуће учинити ако је позната врста тих хербицида, њихова доза и време примене. У складу са овим подацима и временским приликама, треба изабрати усев и агротехнику. На пример, озими јечам је осетљивији на остатке хербицида од озиме пшенице па се не препоручује његова сетва. Ако је опасност од резидуа велика, могу се посејати јаре сорте или факултативне сорте стрних жита. Факултативне сорте се могу сејати од касне јесени до пролећа. Каснијом сетвом се могу смањити штете ако током зиме има довољно падавина које ће испирањем смањити садржај остатака хербицида у земљишту. Даље, ако постоји опасност од штетног деловања резидуа, треба обавити дубљу основну обраду земљишта. Уместо тањирања земљишта за стрна жита, боље је обавити орање како би се остаци хербицида измешали са већом масом земљишта. На тај начин се смањује концентрација остатака у површинском слоју земљишта. Да би се смањиле штете, све агротехничке мере треба квалитетно спровести, јер сваки пропуст повећава штете од остатака хербицида.

Илустрација: Самоникли сунцокрет може да пренесе болести на гајени усев

Други пример је у вези самониклог сунцокрета који се јавља као коров у свим усевима. То је веома штетан и отпоран „коров” на хербициде. Често га је немогуће уништити хербицидима. Други велики проблем је што преноси многе болести на гајени сунцокрет. Због тога би требало спроводити такву агротехнику сунцокрета да се приликом жетве проспе што мање семена. На многим парцелама су губици у жетви сунцокрета много већи од дозвољених због пропуста који се јављају у агротеници. Најважнији разлози за велико осипање семена сунцокрета су: неуједначено ницање и неуједначено сазревање сунцокрета, мала влага у жетви, лоше подешен комбајн, болести, полегање и лом стабљике. Ако се приликом жетве проспе велика количина семена, мора се овај податак обавезно евидентирати ради лакше борбе са самониклим сунцокретом наредних година. Самоникли сунцокрет може представљати проблем у наредним усевима неколико година, јер семе дуго задржава клијавост. Због тога се агротехника морати прилагодити овом проблему. Веома је важно да се евидентира којој групи хибрида припада сунцокрет који је сејан на парцели последњи пут, како би се спровела правилна агротехника наредних година. Сунцокрет спада у усеве који највише страдају од болести због честог враћања на исту парцел. Постоје четири групе хибрида сунцокрета: стандардни (класични), експрес хибриди, ИМИ хибриди и ИМИ плус хибриди. Ако се после сунцокрета сеју стрна жита, препоручује се извођење тањирања или разривања како се семе не би дубоко унело у земљиште. То има за последицу ницање самониклог сунцокрета у неколико таласа током јесени и раног пролећа. Овај сунцокрет ће бити уништен обрадом, ниским температурама, хербицидима који се примењују у стрним житима и хербицидима који се примењују на стрништу. Избор хербицида који се користе у стрним житима треба обавити према групи сунцокрета који је гајен пре стрних жита. Да би се избегле веће штете од болести, препоручује се враћање сунцокрета на исту парцелу после 5-7 година.

Илустрација: Већина наших произвођача гаји три усева: кукуруз, пшеницу и сунцокрет

Трећи пример који показује значај вођења књиге поља се односи на болести гајених усева. Код нас је најчешће заступљена тропољна плодосмена усева на парцели. Већина наших произвођача гаји три усева: кукуруз, пшеницу и сунцокрет. Међутим, често се дешава да се смењују само два усева, пшеница и кукуруз или пшеница и сунцокрет или соја и кукуруз. Таква плодосмена је везана за ризик да се у већем степену појаве болести усева. Сунцокрет спада у усеве који највише страдају од болести због честог враћања на исту парцелу. Да би се избегле веће штете од болести, препоручује се враћање сунцокрета на исту парцелу после 5-7 година. Мали број произвођача може да спроведе ову препоруку. Да би се штете од болести смањиле, важно је да се води евиденција о болестима сунцокрета. Нарочито велику пажњу треба посветити белој трулежи (склероцинија) која напада корен, стабло и главе сунцокрета. Ова болест се размножава творевинама које се називају склероције. Ако је сунцокрет јако нападнут овом болешћу, ризично је да се сетва поново обави на истој парцели после 2-3 године, јер склероције дуго задржавају клијавост. Због тога се препоручује већа пауза у гајењу, или сетва хибрида толерантнијих на белу трулеж, или примена микробиолошких препарата пре сетве сунцокрета који уништавају склероције беле трулежи и тако смањују штете од болести. Било би најбоље да се сва запажања унесу у књигу поља. Проблем у вези спровођења ове препоруке је у томе што произвођачи сунцокрета најчешће не могу да установе које болести су напале сунцокрет и колику су штету нанеле усеву.

Сва три изнета примера показују да прецизна евиденција спроведених агротехничких мера и запажања о уоченим проблемима дају могућност да се испланира таква агротехника која ће смањити губитке у производњи ратарских усева. У случају када не постоји одговарајућа евиденција, не може се ни предвидети опасност за наредни усев нити се може планирати специфична агротехника. На крају треба рећи да многи произвођачи не придају одговарајући значај резидуама хербицида, количини просутог семена сунцокрета у жетви и болестима сунцокрета. Једним делом је то због немогућности да се проблеми препознају, а другим делом је због умањивања значаја уочених проблема. Због тога би било најбоље да сва запажања унесу у књигу поља и потражи помоћ од стручњака. Мало је произвођача који на одговарајући начин могу сами решити проблеме који су овде наведени.

дипл. инж. Александар Стојановић, ПССС Пожаревац

Извор: https://www.agrotv.net/zasto-je-vazno-voditi-knjigu-polja/

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар