Зашто је важно проређивање у засадима воћа?

Аутор: draganadpetrovic
64 посета

Познавање помотехничких захвата у савреманом воћарству је веома важно јер се помоћу њих изводе операције које утичу на токове раста и развића воћке.Ове мере представљају интервенције над пупољком,засецање коре,формирање најповољнијег угла гранања, прикраћивање летораста као и прикраћивање полускелетних грана и родног дрвета.

Рез над пупољком је мера која се најчешће примењује код прикраћивања саднице или водилице а ређе у прикраћивању бочних прираста.

Ровашење је захват засецања коре изнад или испод пупољка или различитих категорија прираста. Изнад пупољка се врши са циљем његовог буђења и формирања прираста а изнад прираста у сврху активирања или појачавања раста Ровашење испод пупољка или прираста врши се ради слабљења раста и усмеравања ка диференцирању родних пупољака.

Формирање угла према матичној грани се користи на прирастима који дају бочна гранања на водилици и централној осовини. Врши се пре одрвењавања базног дела младара. Врло успешно се изводи помоћу штипаљки, урезаног комада стиропора или чачкалицама које су се показале као најбржи и најјефтинији начин формирања угла према матичној грани.

Формирање угла према хоризонтали представља меру која је директно условљена сортном специфичношћу,односно,зоном диференцирања родних пупољака. Уколико се угао правилно формира овај захват се лако изводи. У супротном,долази до пуцања гране на месту рачвања или се формира прегиб.

Пинцирање и прикраћивање младара има за циљ успоравање раста или буђења пупољака у пазуху листа,односно, формирања превремених прираста. Ако је циљ да се успори раст у циљу диференцирања пупољака, врши се уклањање врха младара закидањем а ако је сврха иницирање прираста нових,превремених младара онда се врши прикраћивање изнад последњег нормално развијеног листа.

Илустрација: Ове технике утичу на токове раста и развића воћке

Лоретовање је операција која се углавном изводи у другом делу вегетације и има за циљ буђење пупољака који би без ове интервенције остали спавајући. Примењује се углавном на вршном делу продужнице и то код узгојних облика типа вретена или кордунице.

Проређивање и прикраћивање полускелетних грана се примењује код резидбе на род и представља захвате у оквиру цикличне смене родног дрвета. Бочна разграњења се по правилу никада не уклањају до основе већ се режу косим резом на чеп са циљем да се на њему опет формира летораст. С друге стране, прикраћивање полускелетних грана по правилу се врши на родну гранчицу или прирасте слабије снаге раста који имају доњи или бочни положај.

Прикраћивање старог родног дрвета – принцип је да се резом преко родног колача активирају спавајући пупољци који ће формирати прирасте за замену, при чему рез треба извести под углом на спавајући пупољак. Генерално,ове захвате треба изводити на млађим родним колачима.

Велимир Станојевић дипл. инг. ПССС Чачак

Извор: ПССС

Srodni tekstovi

Оставите коментар