Наставља се тренд клања говеда, објављени подаци о бројном стању и увозу као и тренду цена

Аутор: Gdjakovic
429 посета

Производња: У 2022. години укупан број говеда је смањен за 7% у односу на 2021. годину. Према подацима Републичког завода за статистику број крава је смањен за 8,3% у односу на 2021. годину, односно износи 384 хиљаде, док је укупан број говеда умањен за 60 хиљада. У наредном периоду је могуће даље смањење број говеда, пре свега због смањеног броја приплодних грла, уз истовремену вискоу тражњу за живим грлима говеда у околним земљама.

Прерада: Према подацима Републичког завода за статистику у току 2022. године је заклано 317 хиљада грлa говеда, тј број закланих животиња је у 2022. години повећан за 0,3% у односу на 2021. годину, а нето је произведено 76 хиљада тона говеђег меса, што је повећање за 6% у односу на претходну годину. Повећање обима клања континуирано доводи и до смањења укупног броја говеда.

Тржиште:

Домаће: Претходну годину је обележио раст цена товне јунади, у односу на претходни период, а цена је у првој половини 2023. године бележи стагнацију и благи пад у односу на 2022. У посматраном шестомесечном периоду 2023. године је најнижа цена забележена у јануару – 365din/kg, а највиша у јуну 390din/kg.

Цена телади је од почетка године у порасту у односу на претходну годину. Доминантна цена телади сименталске расе била је у распону од 490din/kg у јануару до 560din/kg у јуну 2023.

Од почетка године извоз живих грла говеда је вршен на тржиште CEFTA земаља и у Либију. Извоз јунећег меса je вршен на тржиште CEFTA земаља, као и на тржишта Кине и Руске Федерације, док је од ЕУ земаља извезено говеђе месо на тржиште АУстрије, Италије и Хрватске. У истом периоду је извршен увоз живих грла из земаља чланица ЕУ, док је увоз јунећег меса реализован из земаља чланица ЕУ, Руске Федерације и Црне Горе.

Илустрација: Бикови у тову

Просечна цена говеђег (јунећег) меса у малопродаји бележи стагнацију од почетка године. Од јануара просечна цена јунеће розбратне се креће између 927 и 944din/kg. У наредном периоду се може очекивати благи раста цене јунећег меса.

Светско тржиште: Према подацима ERS (Economic Research Service USDA) извоз америчке говедине, ако поредимо са прошлогодишњим рекордним обимом трговине, чини да се овогодишњи кумулативни извоз чини ниским, али је извоз од почетка године и даље изнад петогодишњег просека. Амерички извоз говеђег меса до маја ове године износи нешто више од 1,3 милијарде фунти, 11 одсто ниже у односу на претходну годину, али је и даље то трећи обим извоза у историји, одмах иза 2022. и 2021. године.

Према извештају June 2023 Food Outlook током 2023. се предвиђа да ће светска производња говеђег меса незнатно пасти због пада броја говеда, високих трошкова сточне хране, несташице сточне хране и мање тежине трупа у неколико водећих производних региона, упркос неким порастима у другим деловима света. Поред пада у производњи говеђег меса за 0,2%, очекује се пораст међународне трговине за 1,2 одсто.

У циљу примене Закона о уређењу тржишта пољопривредних производа спроводи се је TW пројекат Подршка успостављању система класирања трупова у складу са ЕУ Заједничком пољопривредном политиком, који заједнички спроводе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије са надлежним институцијама Краљевине Шпаније и Републике Летоније. У оквиру наведеног пројекта ј е одржано више обука и испитивања од стране експерата

Произвођачи могу да конкуришу за средства која се односе на програме подршке руралног развоја, као и на основу правилника којима се предвиђа директна подршка у сточарству, као и за средства ИПАРД програма, намењена развоју пољопривреде, а на основу јавних позива које објављује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Srodni tekstovi

Оставите коментар