Конкурс за набавку нових трактора и опреме за сточаре. Ево како до бесповратних средстава до 50000 ЕВРА унапред!

Аутор: Gdjakovic
980 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је Други јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2022. години.

Рок за подношење пријава је од 24. јануара до 23. фебруара 2022. године.

Предмет Другог јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне сточарске производње и то у областима производње млека, производње меса, пчеларства и аквакултуре. Детаљнија спецификација прихватљивих трошкова за које се одобравају подстицаји из члана дата је у Прилогу 1 Јавног позива „Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу у области сточарства“.

За спровођење Другог јавног позива у 2022. години, опредељена су средства у износу од 360.000.000,00 динара. Укупна врeднoст инвeстициja у индивидуaлном пословном плану изнoси у динарској противредности од 20.000 до 50.000 еура, тj. минимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa oд 10.000 – 25.000 еура.

„Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији“ је заједничка иницијатива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Светске банке који уводе нов модел финансирања како би се оснажили микро, мали и средњи пољопривредни произвођачи и предузећа, а унапредила пољопривредна производња и конкурентност. Пројекат пружа могућност корисницима добијања бесповратних средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције, са припадајућим порезима, 40% кредитног финансирања у сарадњи са пословним банкама,  уз свега 10% сопственог учешћа.

Информације у вези расписаног Другог јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs.

Бесповратна средства у оквиру овог Јавног позива обухватају:


1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих
извора енергије и унапређење енергетске ефикасности ради унапређења конкурентости
унутар сектора примарне пољопривредне производње на који се пројекат односи;
2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију
производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером
ради унапређења конкурентости унутар сектора примарне пољопривредне производње на
који се пројекат односи.
Бесповратна средства из члана 4. овог Јавног позива обухватају следеће
врсте инвестиција:

1) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне
пољопривредне производње у сточарству у области производње млека:
(1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње
млека;
(2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и
дистрибуцију стајњака;
(3) изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млека;
(4) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или
течног стајњака;

(5) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и
појење животиња;
(6) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за
усмеравање и задржавање животиња;
(7) набавка нове опреме за обраду папака;
(8) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;
(9) набавка новог трактора снаге до 80kW.
2) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне
пољопривредне производње у сточарству у области производње меса:
(1) изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху производње
меса;
(2) изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и
дистрибуцију стајњака;
(3) набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог или
течног стајњака;
(4) набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и
појење животиња;

(5) набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за
усмеравање и задржавање животиња;
(6) набавка нове опреме за обраду папака;
(7) набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу;
(8) набавка новог трактора снаге до 80kW.
3) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне
пољопривредне производње у сточарству у области пчеларства:
(1) набавка нове опреме за пчеларство;
(2) набавка нових приколица за превоз пчелињих друштава;
(3) изградња објеката за складиштење пчеларске опреме;
(4) изградња објеката за врцање, складиштење и паковање меда;
(
5) изградња и опремање хладњача (класична или контејнерска) за чување
саћа и пчелињих производа.
4) инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне
пољопривредне производње у сточарству у области аквакултуре:
(1) набавка нове опреме за аквакултуру;
(2) набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију
рибље хране;
(3)изградња објеката за аквакултуру

ЦЕО ЈАВМИ ПОЗИВ ПРЕУЗМИТЕ ИСПОД:

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРИВАТНИМ КОНСУЛТАНТИМА
Поштовани,
Дана 17.01.2022. биће објављен Други јавни позив за подношење пријава за утврђивање
права на коришћење бесповратних средства у оквиру Пројекта за конкурентну
пољопривреде Србије у 2022. године Пројекта конкурентна пољопривреда Србије. Овим
позивом желимо да вас укључимо у процес пружања стручно – техничке помоћи
подносиоцима пријава као што смо то урадили и на Првом јавном позиву.
Молимо све заинтересоване приватне консултанте да нам се пријаве како бисмо вас
уврстили у званичне консултанте на пројекту. Пријаве се врше на мејл адресу :
info@scap.rs
Рок за пријаву је четвртак, 20/01/2022 до 12.00 часова.

Srodni tekstovi

1 коментар

vladan 17. јануар 2022. - 19:18

Bravo minstre. Sve pohvale.

Одговори

Оставите коментар