Може ли до мање пестицида: ЕК нуди добре примере из праксе и субвенције за смањење употребе хемије

Аутор: draganadpetrovic
299 посета

Контрола штеточина које оштећују усеве и биљке је неопходна како за очување безбедности хране, тако и за обезбеђивање одрживог прихода пољопривредницима за њихову производњу. Међутим, досадашња употреба бројних хемијских средстава у борби против болести и штеточина постала је неодржива. У складу са светским трендом да се ограничи и максимално смањи употреба пестицида Европска комисија је понудила низ иновација како се на природан начин ослободити штеточина уз потпуно избацивање штетних хемијских средстава.
Како се наводи на званичном сајту ЕК пољопривредницима се саветује „интегрисано управљање штеточинама“ (ИПМ).

Илустрација: Штеточине могу бити огроман проблем и да нанесу велику штету

Шта је управљање штеточинама?
Европска комисија је објавила базу података која представља преглед тренутно доступних ИПМ метода, уз студију у којој се процењује њихова ефикасност и изгледи за њихово даље коришћење.
ИПМ је заправо начин на који произвођачи узгајају и штите своје усеве на основу знања о циклусима у биљкама и равнотежи и зависности између биљака, инсеката, микроорганизама и хранљивих материја.
База података обухвата око 1300 примера пракси, техника и технологија кроз осам принципа ИПМ успостављених на нивоу ЕУ и међународног нивоа, као што су:

  • употреба плодореда
  • уравнотежено ђубрење
  • праћење штетних организама
  • циљана и смањена примена
  • сузбијање штеточина без употребе хемијских средства.

База података, такође, укључује 273 „смернице специфичне за усеве“ које су развили национални органи и јавна тела држава чланица за спровођење ИПМ захтева у складу са Директивом о одрживој употреби пестицида (СУД).
Овај бата података заснова на искуствима из праксе направљена је након две године рада, показује да постоји велика разноликост у могућностима усвајања и имплементације ИПМ-а у земљама ЕУ. Да би се ИМП применио у одређеној земљи неопходно је прилагодити их локалним/регионалним фармама и агро-климатским условима.
Паралелно, студија истражује тренутне ИПМ праксе и њихов потенцијал да помогну у смањењу зависности од пестицида, као и кључне факторе који утичу на њихову употребу. Како се истиче у студији смањење употребе пестицида често најбоље функционише када се комбинује са другим циљевима, као што је пракса очувања земљишта, смањење употребе вештачког ђубрива и укупно очување екосистема, пре свега опрашивача као што су пчеле и обнова природних станишта одређених животиња које могу помоћу у ефикасном сузбијању штеточина.

Илустрација: Већа подршка органским произвођачима

Подршка кроз субвенције
Као главну препреку за спровођење овог плана у пракси истраживачи виде у неадекватном број одрживих и приступачних алтернатива конвенционалним праксама. Колективна куповина опреме или уговорна решења могу бити опција за решавање могућих насталих трошкова повезаних са неким алтернативним методама.
Како се истиче веома је важна подршка држава на националном нивоу оним произвођачима који имају жељу да користе алтернативне начине заштите и то кроз доступност информација и нових технологија који су често кључан фактор за успешну примену ИПМ-а. За сада је све на добровољној бази, али с обзиром на изузетно штетан утицај пестицида на животну средину, само је питање времена када ће ово бити уведено као обавезан стандард у пољопривредној производњи.
Подсећамо, стратегија ЕК од поља до стола ослања се на два циља смањења пестицида: смањење употребе и ризика од хемијских пестицида за 50% до 2030. године и потпуну забрану опасних хемијских средстава.
За транзицију са конвенционалне на пољопривреду са контролисаном употребом пестицида обезбеђена су и средства у висини од 48,5 милијарди евра за побољшање еколошке и климатске праксе, укључујући смањење пестицида и развој органску пољопривреде. Додатна средства (21, 14 милијарди евра) обезбеђена су и кроз програм руралног развоја али и субвенција за прецизну пољопривреду која такође доприноси смањењу пестицида.
Сугерисано је такође да државе чланице ЕУ у оквиру својих стручних саветодавних служби у пољопривреди пруже сва неопходна упутства и савете оним пољопривредницима који желе да примене савете и искуства у својој производњи и умање употребу пестицида својој производњи.

Извор: Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар