Пољопривредници добили три метео станице за савремену производњу

Аутор: Gdjakovic
574 посета

Аутор: др Светлана Рољевић, Институт за економику пољопривреде

Увођење нових технологија, заједно са драстичним смањењем потрошње инпута, заправо је кључни покретач трансформације сектора пољопривреде ка продуктивнијем, ефикаснијем, инклузивном, еластичном и одрживом производном систему. Институт за економику пољопривреде, Београд, у сарадњи са партнерским институцијама, реализује пројекат „Примена нових технологија у циљу паметног управљања процесом гајења поврћа у заштићеном простору“, који је финансиран средствима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Циљ Пројекта јесте да промовише примену нових технологија у пољопривреди, информише заинтересоване стране о могућностима и предностима паметног управљања операцијама при гајењу поврћа у заштићеном простору, али и да мотивише кориснике Пројекта на увођење и коришћење нових и паметних технологија у производни процес.

Предност коришћења нових технологија (сензори, дронови, дигиталне метеостанице) огледа се у великом броју прецизних података који омогућавају правовремено обављање послова, контролисану примену инпута и превенцију настанка проблема, што је од значаја за повећање ефикасности, економичности и заштите животне средине.

Паметно праћење и контрола кључних микроклиматских параметара у пластеничној производњи постиже се применом дигиталних метеостаница и пратећих сензора. У основној варијанти, дигитална метеостаница најчешће је опремљена:

 • сензорима температуре и релативне влажности ваздуха,
 • сензорима за влажност и температуру земљишта,
 • мерачем количине падавина и
 • анемометаром за мерење брзине ветра.

Осим поменутих параметара, уградњом додатних сензора може се пратити pH земљишта, садржај макроелемената у земљишту и друго. Дигитална метеостаница може бити додатно опремљена фотонапонским панелом потребне снаге, чиме се ствара висок ниво аутономности уређаја од дистрибутивне мреже (Слика 1), као и електро-мотоroм за подизање бочних страна пластеника.

Сви подаци које сензори прикупе, шаљу се путем мреже мобилне телефоније до централног сервера где се смештају у базу података. Дакле, да би корисник имао континуирани приступ свим праћеним параметрима, неопходна је покривеност интернет мрежом. На основу добијених података корисник доноси одлуку о предузимању неопходних мера (заливање, проветравање, благовремена заштита усева) (Слика 2).

Прецизна контрола микроклиме у пластеницима је значајна из неколико разлога:

 • Пружа информације о стању влажности земљишта и ваздуха у пластенику, што омогућава адекватно и правовремено заливање усева;
 • Адекватним заливањем усева се омогућава рационална потрошња воде и енергената за покретање пумпи;
 • Оптимална влажност земљишта ствара услове за достизање максималних производних потенцијала усева;
 • Оптимална влажност земљишта и ваздуха смањује могућност развоја и ширења биљних болести, што доприноси смањеној употреби средстава за заштиту биља и промовише производњу здравствено безбедних производа.

У оквиру Пројекта спроведене су и броје теренске активности, пре свега постављање дигиталних метеостаница (Слика 3)и интеграција мерних уређаја за праћење следећих микроклиматских параметара:

 • у пластеницима – температура и влажност ваздуха, тачка росе, температура и влажност земљишта,
 • на отвореном – температура и влажност ваздуха, тачка росе, удар ветра, брзина ветр, правац ветра и количина падавина.

Дигиталне метеостанице су постављене код породичних пољопривредних газдинстава, која се баве производњом поврћа и налазе се на територији саветодавних служби укључених у Пројекат: ПССС Београд, ПСС Нови Сад и ПССС Јагодина.

Такође, организовањем радионица, извршена је едукација саветодаваца, са циљем стицања нових знања и вештина у коришћењу дигиталних метеостаница и управљању добијеним подацима (Слика 4). Осим тога, одржане су и радионице на којима су поред пољопривредних произвођача присуствовали и други заинтересовани корисници Пројекта (Слика 5). Том приликом, извршена је промоција Пројекта и добијених резултата истраживања.

Кључни резултати пројекта су:

 • Набавка и постављање три дигиталне метеостанице које су дате на коришћење породичним пољопривредним газдинствима која се баве производњом поврћа;
 • Обука саветодаваца и других заинтересованих корисника Пројекта за паметно управљање производњом поврћа у заштићеном простору;
 • Агро-економска анализа предности и недостатака примене нових технологија и паметног управљања у процесу производње поврћа у заштићеном простору;
 • Израда промотивно-едукативног материјала Пројекта;

Досадашња употреба нових технологија у пољопривреди Србије је скромна и објашњава се економским аргументима. Мала пољопривредна газдинства, којих је највише, не располажу са довољно средстава која би уложили у модернизацију производње. Такође, евидентан је и недостатак партнерства између удружења произвођача и образовних установа, као и неефикасан трансфер знања ка пољопривредницима, што заправо представља окосницу ширењу нових знања и искустава у коришћењу нових технологија.

Srodni tekstovi

Оставите коментар