Почиње мерење радиоактивности у Београду, ево шта ће се све проверавати

Аутор: draganadpetrovic
534 посета

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда расписао је тендер за реализацију програма систематског испитивања нивоа радиоактивности у животној средини на територији престонице.

Како је наведено у техничкој спецификацији тендера, мониторинг животне средине обухвата контролу квалитета ваздуха, контролу квалитета површинских вода, контролу квалитета поџемних вода, мерење нивоа буке, испитивање загађености земљишта, испитивање нивоа радиоактивности и мерење ултравиолентног зрачења.

Узорковање и анализа се односе на ваздух, падавине, речне воде, воду за пиће, земљиште, сточну и људску храну.

Испитиваће се садржај радионуклида у ваздуху, чврстим и течним падавинама, површинским водама, седименту и земљишту, води за пиће и животним намирницама и храни за животиње, а вршиће се и испитивање излагања јонизујућем зрачењу природног порекла у боравишним просторима и радној средини (мерења концентрације радона).

Илустрација: Провераваће се и намирнице на пијацама

По програму, млеко ће се, као и вода за пиће и ваздух узорковати на дневном нивоу, док ће се ниво радиоактивности у млеку и пијаћој води мерити месечно, а у ваздуху четири пута у месецу.

Млечни производи, месо, житарице, воће и поврћеи дечји оброци, као и сточна храна, узорковаће се и мерити два пута годишње.

Мерење и узорковање вршиће се у метеоролошкој станици Карађорђев парк (ваздух, падавине, вода за пиће), на Савском пристаништу и Дунавском кеју (површинска вода, седимент), у Обреновцу и Лазаревцу (вода за пиће, земљиште, храна) и на градским пијацама (људска храна).

Подаци о нивоу радиоактивности у животној средини достављаће се тромесечно, двапут годишње и на годишњем нивоу, а у скраћеној верзији биће објављивани на интернет страници града Београда.

Тендер истиче 29. новембра.

Извор: https://www.ekapija.com/news/3479860/beograd-krece-sa-merenjem-radioaktivnosti-ispitivace-se-hrana-na-pijacama-pijaca-voda

Srodni tekstovi

Оставите коментар