Правилно мерење јачине ракије и њено разблаживање

Аутор: dzonioff
953 посета

Количина алкохола у ракијама одређује се помоћу алкохолометра, а изражава се у запреминским деловима или Вол.%. Ова мера означава број литара чистог алкохола који се налази у 100 литара пића. И данас се, поготово на селу, јачина ракије изражава градом, тј. мери у градима.

Један град је приближно једнак 2,5 вол.%, тј. 25 Вол.% алкохола. Важно је напоменути јачина ракије алкохолометром може директно одредити само уколико је безбојна и ако јој нису додавана екстрактивна средства за поправку пуноће. То је зато што се одређивање количине алкохола у ракијама заснива на бази њихове специфичне тежине, која је нижа уколико имају више алкохола. Када би се ракији додавао карамел ради боје, или шећерни сируп и сл. повећавала би се њена густина, и она више не би представљала скоро искључиво алкохолно-водну мешавину.

Утицај додатог екстрата на тачност одређивања алкохола алкохолометром може се видети из следећег примера: У случајевима када ракија садржи екстрактивне састојке, било оне који потичу из дрвеног суда, или оне који су јој додати, тада се она најпре мора у лабораторији предестилисати и у добијеном дестилату тачно одредити, помоћу алкохолометра, њена јачина. Алкохолометар је по димензијама и изгледу веома сличан Ексловом широмеру. Израђен је од стакла, вретенастог је облика, доле проширен са уграђеним термометром, а горе се сужава у стаклену цев у којој се налази скала од 10 до 70 Вол.%.

Он је конструисан тако да, уколико је температура ракије 15 °Ц не треба вршити било какву корекцију. Међутим, уколико температура одступа од 15°Ц било навише или наниже, врши се корекција очитаних Вол.% алкохола на основу табела које се добијају уз алкохолометар. Алкохол уроњен у ракију која се налази у стакленој мензури не сме да додирује зидове мензуре, а очитавање Вол.% алкохола на њему врши се у нивоу доњег менискуса течности, тј. на месту где површина течности „сече“ алкохолометар.

Алкохолометри из Немачке, Француске и неки други, подешени су за рад на 20 °Ц и уз њих се, такође, добијају одређене корекционе таблице. Детаљнијом аналитиком ракија (одређивање алкохола, киселина, екстрата, естера, алдехида, виших алкохола, фурфурола, метил-алкохола итд.) баве се енолошке станице и неке лабораторије на пољопривредним факултетима.

Srodni tekstovi

Оставите коментар