Zaboravljena rasa goveda

Аутор: dzonioff
1,4K посета

Buša je autohtona rasa goveda, koja predstavlja značajan genetski resurs, balkanskog podneblja. Poznata je i pod nazivom domaće planinsko govedo, ili ilirsko govedo. Po proizvodnom tipu, buša spada u kombinovane rase goveda, sa niskim proizvodnim sposobnostima. Međutim, inteziviranjem proizvodnje u govedarstvu, i uvođenjem produktivnijih rasa, izgubio se interes za gajenjem buše. Tako je buša u velikoj meri potisnuta, pa se danas retko mogu naći primeri u čistoj rasi. Izvršena je procena ugroženosti populacije buša, koja je ukazala na rizičan status populacije i neophodnost primene programa očuvanja.

Buša ima telesnu masu od 180 do 250 kg, a bik oko 300 kg. Visina u grebenu je od 100 do 110 cm. Za bušu je tipična siva i smeđa boja, kao i prugasta (crvena do crna boja, sa prugom na leđima, koja je u kontrastu sa osnovnom bojom). Rogovi i papci su mali i tanki, uvek tamne boje. Buša prema vremenu stasavanja pripada kasnostasnim rasama goveda. Konačan rast završava sa 5 do 6 godina. Junice se prvi put pripuštaju u uzrastu od dve godine. Telad su sitna, sa početnom težinom od oko 15 kg.

Više o pomenutoj temi možete pročitati u novom izdanju Agrobiznis magazina za mesec avgust. 

Kako otkloniti probleme kod mašinske muže?

https://agropress.org.rs/lat/rubrike/stocarstvo/govedarstvo/item/2871-kako-otkloniti-probleme-kod-masinske-muze

Srodni tekstovi

Оставите коментар