Šta su somatske ćelije i šta pokazuje njihov broj u mleku?

Аутор: dzonioff
1,9K посета

Broj somatskih ćelija u mleku je stalni predmet rasprava u industriji mleka.Veoma je bitno da proizvođači mleka razumeju značaj ovog parametra i njegovu povezanost sa zdravljem životinja, kvalitetom i količinom dobijenog mleka.

Muzne krave u organizmu poseduju složeni odbrambeni mehanizam protiv bakterija. Ukoliko se broj bakterija u vimenu poveća, tamo se „upućuju“ ćelije koje se bore protiv tih bakterija. To su somatske ćelije i njihova osnovna uloga je da smanje infekciju i eventualno pomognu u njenoj eliminaciji.

Što je veći broj somatskih ćelija u mleku manji je prinos sira po litri mleka. Osim toga, kada somatske ćelije uništavaju bakterije za njima ostaju enzimi koji su bili uključeni u taj proces. Ovi enzimi su često otporni na temperature pasterizacije i mogu da dovedu do oštećenja mlečnih proteina i masnoće. Rezultat je nesvojstven miris koji potrošači osete u mleku, a i rok trajanja takvog mleka može biti znatno smanjen, čak i ako se pravilno čuva u frižideru.

Otkup sirovog mleka može da se vrši samo od proizvođača sirovog mleka koji vrše redovno ispitivanje kvaliteta sirovog mleka u ovlašćenoj labaratoriji.

Broj somatskih ćelija u mleku pokazuje zdravlje vimena. Pojava somatskih ćelija pokazuja subklinički mastitis, odnosno mastitis koji nije vidljiv slobodnim okom. Mastitis za 10-30 % smanjuje proizvodnju mleka. Isto tako se smanjuje i prodaja mleka. Cena mleka se smanjuje sa povećanim brojem somatskih ćelija. Broj krava koje se izlučuju zbog pojave somatskih ćelija se za 1,6 puta povećava. Pojava mastitisa višestruko poskupljuje proizvodnju mleka. Najveći gubitak nije kada se na prvi pogled može zaključiti lečenje obolelih grla već smanjenje proizvodnje mleka, nemogućnost predaje mleka dok se grla leče. Loš kvalitet mleka, povećava troškove rada, smanjuje vrednosti grla i celog stada. Naravno istovremeno se povećavaju troškovi obnove stada. Sve su ovo razlozi zbog kojih se kaže da je mastitis najskuplja bolest krava.

IZVOR:Agrobiznis magazin

Srodni tekstovi

Оставите коментар