Postaje li Surčin centar za uzgoj koka nosilja?

Аутор: dzonioff
1,7K посета

U beogradskoj opštini Surčin u planu je izgradnja kompleksa staja za uzgoj koka nosilja na površini od 23.538 m2.

Planirani godišnji proizvodni kapacitet poljoprivrednih objekata – ukupno četiri staje, iznosi 32.000 koka nosilja i 3.200 petlova, odnosno 4.800.000 priplodnih jaja.

Investitor je preduzeće Miodragović produkt iz Bečmena, a i dejno rešenje projekta uradio je ArhiTekt iz Jagodine.Prema podacima iz Studije o proceni uticaja budućeg kompleksa na životnu sredinu, koju je izradio Expert inženjering iz Šapca, na lokaciji planiranoj za izgradnju, u KO Petrovčić, već postoji jedna staja površine 1471,86 m2, a u planu je izgradnja još tri potpuno identična objekta, čiji se početak očekuje, kako je navedeno, nakon dobijanja građevinske dozvole i dobijanja Rešenja o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Investitor u budućem kompleksu staja planira proizvodnju priplodnih jaja za sopstvenu inkubatorsku stanicu u Bečmenu, putek kupovine osamnaestonedeljnih kokica i petlića koje će gajiti do kraja nosivosti i zatim prodavati klaničarima.

Kada je reč o opremanju objekata za uzgoj koka i petlova, potrebna oprema za staje podrazumeva gnezda, računajući jedno gnezdo za četiri kokoši, zatim, transportne kontejnere za hranjenje (ako su hranilice okrugle, računa se na 50 hranilica za hiljadu kokica), kao i nipl-pojilice.

Za ishranu koka i petlova planirane su kompletne smeše uz dodatak lomljenog kamena i zrna zobi.

U planu je i nabavka EggSort sistema za sakupljanja jaja, plafonsko osvetljenje, Big Dutchman silosi za skladištenje hrane, kao i sistem grejanja iste kompanije i njihov „BigFarmNet Manadžer“ PC program koji omogućava automatsko upravljanje proizvodnjom u staji i analizu celog proizvodnog ciklusa.Investitor planira da za nove objekte uvede grejanje na električnu energiju, a da u postojećem objektu izvrši zamenu kotla na čvrsto gorivo sa elektro-kotlom čime bi se potpuno eliminisala mogućnost aerozagađenja, navedeno je u dokumentaciji.

Snadbevanje objekata tekućom vodom planira se sa novog priključka izgradske vodovodne mreže, a kompleksu se planira i postavljanje četiri spoljna nadzemna hidranta.

Od elektro instalacija u objektima je predviđeno postavljanje samo dovoda niskonaponskih elektro-instalacija.

S obzirom da se sav stajnjak prodaje poljoprivrednim gazdinstvima u okolini, koji ga sa farme odnosena kraju svakog proizvodnog ciklusa, preporučena je nabavka mini traktora sa utovarnom lopatom (poput mini utovarivača tzv. „bobcat“-a).Za kompleks će biti nabavljani i biocidi i sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju, između ostalih 120 litara formalina godišnje.

Javna rasprava o proceni uticaja kompleksa staja na žiovtnu sredinu zakazana je za 5. novembar u 11 časova, u prostorijama GO Surčin.

Izvor:https://www.ekapija.com/news/3034748/u-surcinu-planirana-gradnja-kompleksa-staja-za-uzgoj-35200-koka-nosilja-i

Srodni tekstovi

Оставите коментар