Ovako bi trebao da izgleda funkcionalan živinarnik

Аутор: dzonioff
1,9K посета

Svima je poznato da se ukrasna živina razlikuje po temperamentu. Tako postoje mirne, žive i nemirne rase. Za koju ćete se odlučiti vi kao odgajivač ili ljubitelj, mnogo zavisi od vašeg temperamenta i vaših želja, a pre svega od prostora kojim raspolažete.

Treba znati da svaka rasa zahteva manje ili više određenog prostor. Ko oskudeva u prostoru moraće se opredeliti za gajenje patuljastih rasa. Idealno je ako pored živinarnika imate i ispust, gde ce vaši miljenici naći crviće, kamenčiće, travu i sve ostalo sto im je potrebno za normalan razvoj.

Prošla su vremena kada su naši preci držali živinu u slobodnom prostoru i kada je noću spavala na granama drveća. Mora se biti načisto, ukrasna živina je kao i sva druga živa bića osetljiva na kišu, vetar, preteranu toplotu ili vlažnost.

U tom kontekstu, danas se sa sigurnošću može reći da nema domaćinstva na selu ili u predgrađima malih ili velikih gradova, koje ne gaje živinu a da za nju nemaju odgovarajući smeštaj. Savremeni odgajivači se trude da ukrasnoj živini obezbede potrebne životne uslove.

Pored drugih, u ove uslove ubrajamo funkcionalan živinarnik i odgovarajući ispust, između mnogobrojnih uslova sredine, oni imaju značajan udeo u istovremenom stvaranju „doma“ naše ukrasne živine. Od kvaliteta materjala od kojeg je živinarnik izgrađen i od životnih uslova koje pruža, zavisiće i zdravlje i proizvodna svojstva (nosivost, razmnožavanje, odgoj podmlatka i dr.) jedinki ukrasne živine koje smo uzeli u naše jato.

Bilo od kojeg materijala da je izgrađen (drvo, cigla, opeka i dr.) živinarnik mora da ispuni neke uslove neophodne za nesmetan život petlova i koka odabrane rase živine, da je prostran i svetao, da obezbeđuje dobru izolaciju od spoljašnje temperature (zidovi, tavanica, krov), da je pod dobro izolovan od vlage, da jato štiti od promaje i raznih štetočina i grabljivica i da se lako čisti i dezinfikuje.

Živinarnik mora biti suv, prostran, sunčan, leti hladovit a zimi topao, i da se lako higijenski održava.

GDE POSTAVITI ŽIVINARNIK: Živinarnik se podiže na najpogodnijem mestu okućnice odgajivača. Zemlja okućnice mora da zadovoljava sledeće uslove: treba da je rastresita i procedna kako se posle atmosferskih padavina ne bi stvarale barice ili se zadržavala vlaga. Pogodno je ako je teren obrastao travom ili ako postoji neko listopadno ili četinarsko drveće.

VELIČINA ŽIVINARNIKA: Kao normativ držanja uz poštovanje zoohigijenskih zahteva u pogledu gustine naseljenosti u proseku se računa 0,30 do 0,40 m2 podne površine po kokoški. Visina živinarnika treba da je najmanje 2,20 m.

Saveti za pravilnu ishranu ćurića

https://agropress.org.rs/lat/rubrike/stocarstvo/zivinarstvo/item/2632-saveti-za-pravilnu-ishranu-curica

Srodni tekstovi

Оставите коментар