Упутство за сточаре како до субвенција по новом систему

Аутор: Gdjakovic
578 посета

У складу са Законом о ветеринарству, сва газдинства на којима се налазе животиње, привремено или трајно, морају бити регистрована у Централној бази података Управе за ветерину. При регистрацији, свако газдинство добија свој јединствени дванаестоцифрени идентификациони број – ХИД број. Под једним ХИД бројем воде се подаци о свим обележеним животињама на газдинству. У случају да се животиње налазе на различитим местима газдинство може имати више ХИД-ова. Основни разлог за регистрацију газдинства је праћење кретања животиња, спречавање ширења заразних болести, као и регулисање промета и производње меса и млека.

У процесу увођења еАграра важно је истаћи да ће се приликом остваривања права на субвенције признавати стање које се води у званичној бази података Управе за ветерину, када су у питању животиње, те је исте потребно од стране власника проверити и ажурирати у сарадњи са ветеринарским станицама на тој територији.

Сходно наведеном, потребно је поред ХИД броја навести и број пољопривредног газдинства, те имати обележене и у Централној бази евидентиране животиње по основу којих се жели остварити право на субвенције.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Параметре за еИД број може се прибавити и у просторијама ПССС Београд, Стојана Новаковића 2, Младеновац.

Како би добили свој еИД, што је заправо идентификациони лични број, пољопривредници који поседују паметне мобилне телефоне треба да оду на шалтер поште, и/илии у просторијама локалне саветодавне службе и бесплатно преузму електронски идентитет (еИД). Они пољопривредници који не поседују паметне мобилне телефоне треба да у МУП-у изваде квалификовани електронски сертификат (КЕС), који у електронској размени података замењује потпис неке особе.

Нови информациони систем еАграр који ће са радом почети на пролеће 2023. године, уводи се у циљу модернизације и убрзања процеса уписа података, промене података у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ), као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди.

еАграр ће омогућити:

онлине регистрацију пољопривредних газдинстава (ПГ);
приступ и управљење подацима о свом ПГ преко портала на дневном нивоу од стране пољопривредника (измене податка, брисање ПГ);
онлине подношење захтева за упис, измене и брисање података из РПГ-а и захтева за подстицаје у пољопривреди;
уштеду времена код обраде захтева услед увођења аутоматске провере формалних услова захтева, као и електронске обраде захтева;
брже одобравање подстицаја, бржу исплату;
смањење могућности грешке при подношењу и обради захтева, као и убрзање обраде захтева услед увезивања релевантних регистара;
укидање потребе за штампањем и архивирањем папирне документације;
омогућиће ефикасније извештавање, праћење статистике подстицаја и већи степен контроле.

Законодавни оквир за увођење еАграра створен је изменама и допунама Закона у пољопривреди и руралном развоју крајем 2021. године. Регистар и процедуре везане за РПГ и одобравање подстицаја формулисане су 2004. године, те су многа технолошка, софтверска, али и процедурална решења застарела.

Процедура је била компликована због чега су одобравање и исплата подстицаја каснили. Тако је на пример за упис у РПГ било потребно отићи на минимум 4 „шалтера“ и попунити 89 података на 8 различитих образаца/прилога, од чега су се бројни подаци уносили више пута. Процењено је да је било потребно одвојити 4.5 сати за припрему и подношење захтева и 1320 динара на име такси, провизија и за штампање документације. Обрађивачи су били у обавези да за сваки захтев ручно провере сваки појединачни податак упоређујући податке из захтева и доказну документацију, користе 3 различите апликације у обради захтева и штампају документацију и архивирају велики број папира. Губило се пуно времена у достави папирних захтева и решења.

Пољопривредни произвођачи ће благовремено бити обавештени о свим детаљима и наредним корацима путем званичних канала комуникације Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – сајта и друштвених мрежа.

Извор: https://domacinskakuca.rs/2023/03/06/platforma-koja-ce-olaksati-poljoprivrednicima/

Srodni tekstovi

Оставите коментар