Саветовање произвођача млека у Теслићу

Аутор: draganadpetrovic
748 посета

Бројни су проблеми који прате сточну и млечну производњу.Да би их решили и прилагодили европским прописима
у Теслићу је 17. и 18.децембра одржана конференција одгајивача и њихова улога у процесу ЕУ интеграција БиХ.Представници пет удружења позвали су на интензивније спровођење прописа ЕУ и представили Иницијативу за
подршку развоју Удружења одгајивача БиХ.Удружење пољопривредних произвођача -млекара Републике
Српске је регистровано у децембру 1996. године.Тренутно броји преко 460 чланова, а највећи број чланова припада
газдинствима испод 10 музних грла.На годишњем нивоу наше Удружење производи око 40 милиона литара млека и представљамо групацију произвођача са највећом просечном производњом по крави у БиХ која износи преко
6.400 литара млека у стандардној лактацији.Кад је у питању расна структура најчешће фармери у брдско-планинским
подручјима прибегавају узгоју Сименталца док је у низијским подручијима то мешано, али на већим газдинствима
преовладава Холштајн раса говеда.Наше Удружење има статус организације узгоја од 2018.године, а од 2020.године имамо и прву матичну књигу усклађену са ЕУ и локалним нормама у овој области.Један део
наших чланова је већ у систему контроле производње, а имамо сваки дан све више уписаних чланова и у матичну књигу.Кад је у питању узгојно-селекцијски рад наше Удружење ради у складу са Законом о сточарству Републике Српске (Службени гласник број: 44/15), релевантним прописима Европске уније и у складу са ИЦАР (International Committee for Animal Recording) правилима.Поред узгојно-селекцијског рада Удружење активно ради
и на унапређењу наше одговорности према природии окружењу.То пре свега желимо да постигнемо кроз
унапређење добробити и здравља наших крава а самим тим да утичемо на смањење употребе антибиотика у лечењу.

Илустрација: Проблеми одгајивача су заједнички без обзира на ентитетске границе

Остаци антибиотика могу да проузрокују здравствене проблеме код људи који конзумирају контаминирану храну, али и да утичу на ограничење извоза, у случају да је храна која се извози контаминирана антибиотицима.Антибиотици односно њихови остаци могу негативно деловати и на само окружење,на живи свет у околини фарме и даље ако се преносе водом.С тога желимо да својом одговорношћу будемо пример и
другима.Један од алата за побољшање здравља крава јесте и побољшање добробити.У последњих неколико година Удружење је организовало више предавања и објавило више публикација на тему добробити музних крава.Мотивишемо да се и оне краве које су везане, што чешће пуштају на пашу.Набавили смо нови бокс за обраду папака, па сада помоћ за животиње може стићи пре, тј. на време и биће квалитетнија.Удружења и Задруге одгајивача Босне и Херцеговине окупили су се како би заједнички размотрили егзистенцијалне проблеме с којима се сусрећу сви одгајивачи на простору БиХ без обзира иза које ентитетске границе се налазили.Набрајајући заједничке проблеме закључили су да је нужно позвати све домаће и међународне институције у Босни и Херцеговини које могу помоћи домаћим произвођачима да се колико је могуће пре уведу ЕУ правни оквири у БиХ сточарству које би значајно јачале статус одгајивачка организација, те придонеле економском оснаживању сточара са ових простора.Недвосмислено је да су Удружења/Задруге у области сточарства један од најзначајних елемената ЕУ интеграција у
пољопривреди који може значајно унапредити овај процес,те помоћи у одрживости, али и опстанку живота на селима у Босни и Херцеговини.Свесни смо и чињенице да је у БиХ, као земљи у развоју, још увек мишљење да ће држава да регулише све процесе па тако и у кључној проблематици сточара-узгојно-селекцијском раду.Али, једнако тако смо свесни да се и овакав вид промишљања мора променити и да се и одгајивачи и други релевантни органи у БиХ уз подршку ЕУ морају укључити у процес оснивања и јачања Удружења које функционишу у сточарству.Када је реч о активностима Удружења у руралним срединама ситуација није нимало похвална и ако се нешто у скорије
време не уради у Удружења на селу се неће имати ко учланити. У градове увек неко долази и неко одлази док се на
села слабо ко враћа. Зато се морају институционализовати одређени елементи цивилног деловања и створити позитивна атмосфера односа на селу, вратити поверење младим људима да се од рада може живети, а најбоље је пратити ЕУ.Када је реч о активностима Удружења у области сточарства, постоје одређена права и обавезе које долазе
са ЕУ интеграцијама и које су прописане, између осталих,Одлукама Европске Комисије.Имплементација ових одлука
у БиХ је тренутно на веома ниском нивоу и тек пар Удружења „покушава“ да усклади своје функционисање са партнерима у ЕУ.

Илустрација: Детаљ са састанка у Теслићу

ЕУ прописи су у мањој или већој мери имплементирани у домаћим прописима и то у: Закону о сточарству РС и Закону о сточарству ФБиХ. Међутим, имплементације ових прописа у пракси није задовољавајућа.Важно је удруживање и заједнички наступ“Ако желимо ићи даље, морамо се удруживати. Наше
Удружење постоји више од 20 година и окупља велики број чланова што нам даје одређен кредибилитет и
стварање бољих услова за узгајиваче“, рекао је Владимир Усорац испред Удружења пољопривредних одгајивача
– млекара РС.
Александар Марић је истакао да је ово прво Удружење у БиХ које има електронску Матичну књигу и статус организације како је то у складу са ЕУ нормама: „На овом је окупљању закључено је да је нужно позвати све домаће и међународне институције у Босни и Херцеговини које могу помоћи домаћим произвођачима да се колико је могуће пре уведу ЕУ правни оквири у БиХ сточарству који би значајно јачали статус одгајивачких организација те донели економском оснаживању сточара с ових простора“.Тарик Пуљарга, председник Удружења пољопривредника
СБК-а навео је: „Циљ нам је боља сарадња са европским фондовима.“
Дипломирани инжењер агрономије Илија Смиљанић јеиспред Задруге произвођача и прерађивача аутохтоних
овчијих сирева и меса „Праменка“ из Мостара и власник фарме оваца „Смиљанић“ из Купреса представио како треба
повезати сточарство и агротуризам. Он на надморској висини од 1150м има фарму и конобу у којој може да угости
50 посетилаца, а имају и смештајне капацитете.На другом дану конференције у организацији нашег
Удружења придружио нам се уредник Агробизнис магазина и саветник министра пољопривреде Србије Горан Ђаковић.Конференција има за циљ јачање удружења и одгојних организација у области сточарства пољопривреда са циљем испуњавања стандарда ЕУ у овој области.Пројекат је подржан од BCSDN Balkan Civil Society Development Network а финансиран од стране AIDS (Шведска развојна агенција).

Извор: Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар