PREVENTIVNA AKCIJA KONTROLE ZASADA INDUSTRIJSKOG BILJA U ORGANIZACIJI FITOSANITARNE INSPEKCIJE I UDRUŽENJA „SAČUVAJMO PČELE“

Аутор: dzonioff
1,1K посета

SAOPŠTENJE: Predstavnici Udruženja „Sačuvajmo pčele“ imali su sastanak sa predstavnicima fitosanitarne inspekcije Republike Srbije. Ovom prilikomprimio ih je načelnik fitosanitarne inspekcije Nenad Milojević, a sastanku su prisustvovali i ostali šefovi svih regiona.

Krijumčarena sredstva za zaštitu bilja, neretko i falsifikovana, proizvedena na dalekom istoku, pronašla su put do naše zemlje i naših poljoprivrednika. U uputstvima za upotrebu i načinom korišćenja iskazanim uputstvima samih krijumčara ovih opasnih materija,  naši poljoprivrednici ovim sredstvima rade tretman semena uljane repice i suncokreta.Prodaja se odvijala preko društvenih mreža i foruma koji se bave poljoprivrednim temama.

Aktivisti Udruženja „Sačuvajmo pčele“ su ovakve slučajeve prijavljivali Upravi za visoko tehnološki kriminal. Međutim u poslednje vreme krijumčari su svoju trgovinu organizovali na drugačiji način koristeći aplikaciju VIBER na Android telefonima, praveći grupe koje se lako šire i imaju više hiljada članova iz svih krajeva zemlje.Nauka je dokazala i prihvaćene su naučne činjenice da su neonikotinoidi glavni krivac za nestanak mnogobrojnih insekata čime je ozbiljno narušen biodiverzitet. Potpuno je istrebljeno oko deset hiljada vrsta insekata, solitarnih pčela, evropskog bumbara na našim prostorima skoro da više i nema. Najznačajnija među njima je medonosna pčela, nama najvažnija,koja  trpi ozbiljne posledice nastale upotrebom tih sredstava u tretmanu semena suncokreta i uljane repice.Svakogodišnje trovanje pčela upravo na tim pašama industrijskih bilja, pokazuje nemar srpskog poljoprivrednika prema ovom najznačajnijem oprašivaču, koji nema alternativu.

 Udruženje „Sačuvajmo pčele“ je članica „Save the bees“ koalicije Evropske Unije. Razmenom informacija i materijala sa članicama potpisnicama koalicije dobijamo potpunu podršku da delujemo ozbiljno po ovom problemu i da moramo tražiti pomoć od svih nadležnih ministarstava i uprava. Sačuvajmo pčele je u 2018.godini izadalo svoj „Manifest“ sa šest tačaka predloga izmene i dopune zakona. Trgovina opasnim materijama u ovom slučaju pesticidima je krivično delo, njihova kupoprodaja takođe, iz tih razloga potrebna nam je potpuna saradnja i sa MUP-om RS kao i promena zakona u vezi samovoljnog tretmana semena u improvizovanim mašinamam,sa nepoznatom dozom upotrebe ovih sredstava koje mogu ozbiljnije da ugroze i zdravlje ljudi! Takvo delo zahteva preinačenje iz prekršajnog u krivično, jer po sledu događaja šverca i trgovine kojim se uzgred oštećuje i budžet RS, tretman semena opasnim materijama i zabranjenim sredstvima u improvizavanim alatima je po prirodi stvari krivično delo.

Fitosanitarna inspekcija  Uprave za zaštitu bilja ministrastva poljoprivrede je rešena da u 2019.godini napravi preventivne akcije provere zasada uljane repice i suncokreta širom zemlje na prisustvo neonikotinoida.Kao partner u organizaciji celokupne akcije, koja će trajati tokom čitave pčelarsko-pašne sezone uključeno je Udruženje „Sačuvajmo pčele“ čiji je zadatak da Fitosanitarnoj inspekciji dostavi tačno određene lokacije sa kojih će biti uzeti uzorci i poslati u laboratoriju na analizu. Aktivisti, saradnici i prijatelji „Sačuvajmo pčele“ udruženja već nekoliko godina unazad dostavljaju podatke sa teritorija Opština gde su pčele stradale na paši uljane repice i suncokreta, te će tako te teritorije imati prednost u ovoj akciji preventivne kontrole.Sve troškove analiza uzoraka obezbeđena su iz budzeta Uprave za zaštitu bilja, Fitosanitarne inspekcije. Ukoliko se analizom pokaže da je seme suncokreta ili uljane repice tretirano neonikotinoidima kazne će biti ogromne i u okviru zakona, a potencijalno stradanje pčela će pasti na teret vlasnika-korisnika parcele sa koje je ustanovljeno da je koristio nedozvoljene neonikotinoide u tretmanu semena.

Ovakvih akcija nije bilo i ona je sada posledica u zaštiti medonosne pčele.Iako je teritorija velika, neće biti nikakvih prepreka da se uzorkuje sa mnogobrojnih parcela. Značajno je da se uključi što više ljudi, pčelara i savesnih poljoprivrednika kako bi odredili tačne lokacije sa kojih bi se potencijalno uzeli uzorci za laboratorijsku analizu.

sacuvajmo.pcele@gmail.com

Dejan Marković

predsednik „Sačuvajmo pčele“

Srodni tekstovi

Оставите коментар