Сјајне вести: Сви детаљи конкурса за субвенције за војвођанске пчеларе

Аутор: draganadpetrovic
858 посета

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу средстава за суфинасирање инвестиција у пчеларство на територији Војводине у 2022. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 18.02.2022.године. Циљ конкурса је унапређење пчеларске производње и производње меда у Војводини кроз доделу бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава. За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ до 30.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.
Право да конкуришу за подстицаје имају физичка лица, предузетници и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 40.000,00 динара.

Илустрација: Циљ је унапређење пчеларске производње у Војводини/ Фото: Pixabay

Бесповратна средства која се додељују по Конкурсу намењена су: за набавку нових пчелињих друштава
Максималан износ бесповратних средстава за набавку пчелињих друштава износи највише до 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Средства за набавку опреме за пчеларство: кошнице и контејнери
Максималан износ бесповратних средстава за набавку опреме за пчеларство износи највише до 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Средства за набавку опреме и уређаја за прераду пчелињих производа: топионици за восак (парни, сунчани, електрични)– посуде за пречишћавање воска, сатне основе, стерилизатор воска и посуде за стерилизацију воска, калупи за израду сатних и матичних основа, декристализатори меда, пастеризатори за мед, рефраткометри, сепаратори меда, воска и матичне млечи, пумпе за мед, сушионици за полен, млинови за полен, опрема и уређаји за сушење полена, електронске ваге и пратећа опрема, агрегати, пумпе разне (центрифугалне, зупчасте, монопумпе за густе масе), врцаљке, филтери, одвајачи ваздуха (деаератори), суви и ваздушни пречистач, опрема и уређаји за одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање додатака пчелињим производима, уређаји за концентрисање (упаривачи разни, са припадајућом опремом, уређаји за реверзну осмозу и криоконцентрисање), уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом, уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом.
Максималан износ бесповратних средстава за набавку опреме и уређаја за прераду пчелињих производа износи највише до 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Илустрација: Средства су намењена за набавку нових друштава, кошница, опреме практично за све што је потребно за пчеларење

Субвенције за набавку опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа: дупликатори за мед, са или без мешача, електричне пумпе и пунилице за мед, прохромска амбалажа за складиштење пчелињих производа, пластична амбалажа за складиштење пчелињих производа, аутоматски сто за паковање пчелињих производа, дозатор за мед, хомогенизатор, мешалица, опрема за складиштење додатака у мед (полен, прополис, матична млеч, суво воће, орашасти плодови и др.), ваге, уређаји за паковање са припадајућом опремом, машине за паковање транспортног (збирног) паковања и машине за палетизирање – палетизер, уређаји за прање амбалаже разне, са припадајућом опремом, опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори, уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски, са одговарајућом опремом, уређаји за етикетирање, разни, уређаји за припрему технолошке и техничке воде.
Максималан износ бесповратних средстава за набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа износи највише до 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Илустрација: Финансираће се и опрема за паковање меда/ Фото: Pixabay

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више тачака, а до горе наведеног максималног износа.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати опрема и пчелиња друштва набављена пре 01.01.2022. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2022. године.

ПРАВО НА УЧАШЋЕ НА КОНКУРСУ
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице:

 • носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
 • предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
 1. правно лице:
 • привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
 • земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
 • сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.
 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка и правна лица

 1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу;
 2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
 3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 2021. године;
 4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2021. године;
 5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државнојсвојини, закључно са 31.12.2021. године, уколико је корисник истог;
 6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
 8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/19);
Илустрација: Право да се пријаве на конкурс имају физичка лица, предузетници, правна лица и задруге

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

 • Подносилац пријаве – предузетник и правно лице мора бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази у активном статусу;
 • Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
 • Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
 • Задруге морају имати обављену задружну ревизију
 • Извор: Агробизнис магазин и СПОС

Srodni tekstovi

Оставите коментар