Појачана инспекцијска контрола захтева за субвенције у пчеларству

Аутор: draganadpetrovic
246 посета

Пољопривредна инспекција је извршила појачану контролу поднетих захтева за субвенције у пчеларству и утврдила да су у 63 случаја захтеви поднети неосновано, због чега је у поступку припрема и подношење захтева за прекршаје и иницијатива за пасиван статус газдинстава у предметним случајевима.

Укупна вредност субвенција за које су поднети неосновани захтеви износи 7,5 милиона динара.

Пољопривредна инспекција је појачаној контроли у овој области приступила након исказане сумње Савеза пчеларских организација Србије да се субвенције по кошници које добијају пчелари у Србији злоупотребљавају и да се подаци једним делом лажирају.

Прве активности пољопривредне инспекције биле су везане за директне пријаве (поднете од стране Савеза) сумњивих подносиоца захтева за субвенције које су процесуиране.

Илустрација: Инспекција је утврдила да су у 63 случаја захтеви поднети неосновано

Међу поднетим пријавама су, као што је Савез тврдио, утврђене неправилности, након чега су информације прослеђене Управи за аграрна плаћања, а против лица су поднете пријаве судовима за прекршаје, као и иницијативе за пасиван статус тих газдинстава.

Следећи корак био је провера захтева за контролу 125 корисника који је доставила Управа за аграрна плаћања, а надлежни органи су у 63 случаја констатовали да на пријављеним локацијама нису затечене кошнице према броју из захтева (недостајући број или тотално одсуство кошница).

Након утврђених неправилности сви случајеви су достављени Управи за аграрна плаћања, што Управа даље процесуира.

Подстицаји по кошници тренутно износе 800 динара по кошници, за најмање 20, а највише 100 кошница пчела. Сама пријава и процес утврђивања права на субвенције спроводи се помоћу Правилника о начину остваривања права на подстицај у сточарству по кошници пчела.

Након констатоване неправилности и неоснованости захтева, приликом обраде наредних захтева биће појачани контрола и надзор.

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/pojacana-inspekcijska-kontrola-zahteva-za-subvencije-u-pcelarstvu/

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар