Зашто је важан квалитет сточарских подлога у стајама?

Аутор: draganadpetrovic
1,2K посета

Квалитет подова у сточарским објектима представља врло значајан услов за успешно гајење домаћих животиња. Поготову ако знамо да поједине врсте животиња проводе добар део живота у објектима, где од рођења па до самог завршетка циклуса производње одакле најчешће иду на кланицу. Имајући у виду овакав начин експлоатације домаћих животиња (врло интензвно) морамо посебну пажњу поклонити и условима у којима животиње проводе свој производни век, од чије дужине зависи и оправданост њиховог држања. Па врло често исплативост бављења поједином производњом поред осталих услова (генетски потенцијал, исхрана) и услови држања могу представљати ограничавајући фактор. Кад је у питању овај фактор (услови држања) ту подразумевамо више елемената: осветљеност, проветреност, влажност и температура али и подови имају значајну улогу.

Илустрација: Подлога је посебно важна код говеда која су везана у шталама


Овде морамо истаћи да у зависности од врсте па и категорије домаћих жвотиња имамо углавном два система држања: слободан и везани систем нарочито кад су говеда у питању. И у једном и у другом случају површине на којима животиње проводе сво време морају да задовоље одређене услове.
Морају да буду удобне, да несметано узимају храну и воду, удобне за одмор и преживање, да буду сува са простирком или неком изолацијом пошто су најчешће од бетона никако несмеју бити влажна и клизава јер може доћи до повреда. Код везаног система држања свака јединка има своје место које мора да има довољно простора за обављање свих физиолошких функција.

Илустрација: Добра подлога, лакша хигијена код узгоја коза


И код слободног држања и код везаног подови морају да буду од таквог материјала да се лако одржавају што се тиче хигијене, по потреби лако перу, дезинфикују са одговарајућим падом лежишта да се течност не задржава како би били суви да се животиња на њма креће стабилно и сигурно. Уколико су порозни и упијају влагу долази и до повећане влажности у објекту, повећава се концентрација амонијака који неповољно утиче на здравље саме животиње што даље утиче и на смањење производње било млека или прираста.
Код слободног држања морамо водити рачуна да свако грло има довољно простора по нормативима у супротном такви објекти ако су пренасељени захтеваће више радне снаге за чишћење и одржавање хигијене у противном биће неусловно за држање животиња.
ПССС Лесковац
Саветодавац за сточарство
мр Дејан Ранђеловић

Izvor:https://jugpress.com/poljoprivreda-odgovarajuci-ambijentalni-uslovi-podnog-sistema-u-stocarstvu/

Srodni tekstovi

Оставите коментар