УСВОЈЕНА УРЕДБА О ЦЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ ЗА ЛОВНУ 2023/2024. ГОДИНУ

Аутор: Gdjakovic
566 посета

Овом уредбом прописује се вредност планираног одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи, осим вредности планираног одстрела фазана према Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2023/2024. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Вредност планираног одстрела из става 1. овог члана представља основицу накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи. Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Имајући у виду да је рок истекао и да је уредба објављена она је већ на снази.

Ради заштите и регулисања бројности популације пољске јаребице (Perdix perdix, L), утврђује се мера привременог ловостаја ове заштићене врсте дивљачи, у периоду од 15. октобра 2021. године до 14. октобра 2024. године, осим у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, спровођења научног истраживања, организованог хватања пољских јаребица ради уношења у друго ловиште или други део истог ловишта (интродукција, реинтродукција, аугментација, транслокација), мониторинга, обуке ловачких паса, као и других ловних активности од значаја за заштиту и унапређење стања пољске јаребице, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Напомена: овај ценовник не односи се на дивљач која се излучује из ловишта хватањем у сврхе насељавања у друго ловиште.

ЦЕНОВНИК ОДСТРЕЛА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ ЗА ЛОВНУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

Редни број Врста дивљачи Цена одстрела по јединки (основица) у динарима
1. Дивокоза – све категорије дивљачи 150.000,00
2. Муфлон – мужјак 30.000,00
3. Муфлон – женка и подмладак 12.000,00
4. Срна – мужјак 24.000,00
5. Срна – женка и подмладак 8.000,00
6. Јелен обични – мужјак 150.000,00
7. Јелен обични – женка и подмладак 50.000,00
8. Јелен лопатар – мужјак 30.000,00
9. Јелен лопатар – женка и подмладак 12.000,00
10. Јелен вирџинијски – мужјак 60.000,00
11. Јелен вирџинијски – женка и подмладак 12.000,00
12. Дивља свиња – мужјак 1,00
13. Дивља свиња – женка и подмладак 1,00
14. Зец 6.000,00
15. Дивља мачка 0,00
16. Куна белица 0,00
17. Куна златица 0,00
18. Јазавац 0,00
19. Сиви пух 0,00
20. Ондатра 0,00
21. Веверица 0,00
22. Ракунолики пас 0,00
23. Нутрија 0,00
24. Ласица 0,00
25. Мрки твор 0,00
26. Вук 12.000,00
27. Шакал 0,00
28. Лисица 0,00
29. Дивља патка кржуља, крџа 600,00
30. Дивља патка звиждара 600,00
31. Дивља патка глувара 600,00
32. Дивља патка пупчаница, гроготовац 600,00
33. Дивља патка риђоглава 600,00
34. Дивља гуска лисаста 600,00
35. Дивља гуска глоговњача 600,00
36. Шумска шљука 600,00
37. Дивљи голуб гривнаш 600,00
38. Гугутка 600,00
39. Препелица 600,00
40. Пољска јаребица * 6.000,00
41. Фазан из слободне природе 0,00
42. Црна лиска 1.200,00
43. Барска кокица 1.200,00
44. Сојка 0,00
45. Гачац 0,00
46. Велики корморан 0,00
47. Јастреб кокошар 0,00
48. Сива чапља 0,00
49. Сива врана 0,00
50. Сврака 0,00

Уредбу можете преузети овде:

4827023.0157.11-1 за сајт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4827023.0157.11/2

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар