Теорија и пракса руралног развоја

Аутор: dzonioff
229 посета

За земље Западног Балкана, посебно за Србију, чија је економија у великој мери ослоњена на пољопривреду, стратешки су, у оквиру приступних преговора са Европском унијом, битне теме које се односе
на рурални сектор. У том смислу од великог је значаја за све земље региона да створе услове за примену ИПАРД-а инструмета претприступне помоћи за рурални развој. Овај инструмент европске помоћи земљама које су пред вратима ЕУ заправо је припрема за будуће учешће у комплексној и јасно дефинисаној Заједничкој аграрној политици Европске уније, која представља сет правила једнаких за све, и
која подразумева заједнички аграрни буџет. Европске паре биће на располагању за инвестиције у имовину пољопривредних газдинстава (прва мера), за прерадне капацитете и маркетинг (друга мера), те за унапређење руралног туризма и пратећих услуга (трећа мера).

Да бисмо што боље разумели начин функционисања фондова ЕУ и принципе аграрне политике ЕУ, требало би да разјаснимо и упознамо се са појмовима који се често помињу и тесно су везани за функсионсање
свих фондова ЕУ. Савремена дефиниција појма „рурални развој“ подразумева интегрални и вишеструки, одрживи развој руралног (неградског) простора. Интегрални, односно целовит развој руралних подручја битан је због диверзификације руралне економије која се у време савремених структурних процеса и збивања суочава са бројним проблемима попут депопулације, старења становништва, генерално све лошијим социо-економским показатељима који чине овај простор пасивним и непожељним за живот. Диверзификација руралне економије кључна је из разлога што чини предуслов демографске стабилизације која представља основу за одрживост свих компоненти развоја.

Опширније прочитајте у новом броју АгроБизнис магазина!

АгроБизнис магазин

Уколико о овим темама желите да будете редовно информисани, претплатите се на АгроБизнис магазин. Годишња претплата је само 1800,00 динара и укључује 12 издања и све поштанске трошкове. Пријавите се путем телефона 011/4052-117, 060/0712-350 или на имејл gdjakovic@yahoo.com. У току је акција, сваки нови претплатник добија поклон изненађења. За више информација о нашим посебним издањима ПЧЕЛАРСКИ ПОДСЕТНИК, као и ЛЕКОВИТО БИЉЕ посетите www.agrobiznis.rs.

Srodni tekstovi

Оставите коментар