Сачувајмо старе занате уз подршку министарства пољопривреде

Аутор: draganadpetrovic
488 посета

Општина Ћуприја обавештава суграђане да је Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде расписало конкурс за подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у секторима руралног и ловног туризма, као и у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности. Право на коришћење ових подстицаја имају физичка лица, носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, микро и мала привредна друштва и земљорадничке задруге и удружења грађана.

Илустрација: Чување традиције кроз подршку домаће радиности

Подстицаји се утврђују у износу од 50 одсто од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од ове вредности, уколико је инвестиција реализована у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног туризма је 2.350.000 динара, док је максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности, 500.000 динара.

Рок за подношење захтева је 15. новембар.

Извор: https://www.novosti.rs/srbija/vesti/1046204/konkurs-umetnicke-zanate-rok-podnosenje-zahteva-15-novembar

Srodni tekstovi

Оставите коментар