Неизвесност и ризици у сеоском туризму

Аутор: draganadpetrovic
300 посета

У агротуризму, као и у свакој другој пословној активности, постоје бројне неизвесности, самим тим постоје и одређени ризици.Веома је важно, поготово за пољопривредна газдинства која тек започињу да се баве овом делатношћу, да поред сагледавања економских показатеља потенцијалног пословања, осмотре и потенцијалне ризике који су везани за планирано пословање како би се неочекиване ситуације предвиделе и предузеле адекватне превентивне мере за ублажавање ефеката непожељне ситуације.

Ризици могу да се јаве како код пружаоца услуга, тако и код туриста који те услуге користе. Примера ради, туристи који долазе на агротуристичко газдивнство могу случајно да се заразе неким биљним или животинским болестима, али, са друге стране, они могу да буду узрочници угинућа животиња или биљака. Стога, у циљу минимизације ризика, као превентивну меру, газдинство може направити галерију са које се може посматрати производни процес без директног контакта (незгоде које изазивају уплашене животиње могу бити посебно опасне или деца без наџора могу бити повређена у додиру са машинама).
Агротуристичка газдинства требало би да анализирају да ли може доћи до смањења тражње за услугом газдинства, да ли постоји ризик од нередовности у снабдевању сировинама (услугама, резервним деловима), или њиховог неодговарајућег квалитета. Важно је сагледати постоји ли ризик од флуктуације квалитетне радне снаге, промене девизног курса у земљи, промене набавних цена компоненти планиране производње, промене продајних цена планираних производа или њиховог квалитета, шта у случају промене прописа на циљном тржишту.

Илустрација: Превентива као што је јачање промоције увек добро дође

Уколико постоји могућност настанка неког од поменутих ризика, газдинство би требало да предузме одговарајуће превентивне мере – јачање промоције (активније излажење на додатне мреже), чврсти уговори (на дужи период, на 5 година минимум, франшизинг систем), са диструбутерима сировина, услуга или резервних делова (и у погледу редовности снабдевања и у погледу квалитета, односно, тражити јаче гаранције), праћење средњег девизног курса НБ и кориговање цена (исказивање цена на дан), перманентно праћење прописа и усклађивање, увођење осигурања. Осигурање појединих туристичких активности је добра превентивна мера, међутим, што је већи број ризичнијих активности на газдинству, то је и цена осигурања већа, што представља велики издатак за газдинство, па се оно још увек недовољно користи.

Извор: дипл. инж. Зорица Здравковић, ПССС Краљево

Извор: https://www.agrotv.net/rizici-u-agroturizmu/

Srodni tekstovi

Оставите коментар