Израдa Националног програма руралног развоја за период од 2021. до 2024.

Аутор: draganadpetrovic
492 посета

Започет процес израде Националног програма руралног развоја за период 2021.-2024.године. Дана 10.06.2021.године у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде одржан је састанак радне групе која је оформљена у циљу израде Националног програма руралног развоја.

Програм прописује средњорочне правце развоја руралних подручја и израђује се за период 2021.-2024. Крајњи циљ је да се припреми плански документ којим ће се утврдити мере подршке руралном развоју и друге активности, као и очекивани резултати, врсте намене и обим појединих мера подстицаја, ради унапређења конкурентности домаће пољопривредне производње.Радна група коју чине представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, удружења пољопривредних произвођача и научних институција у наредном периоду припремиће предлог Националног прогрма руралног развоја који ће бити презентован јавности.

Илустрација: Детаљ са састанка/Фото: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Програм се израђује на начин да буде потпуно усаглашен са важећом Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014.-2024. и са стратешким оквиром Заједничке пољопривредне политике Европске уније.

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/izrada-nacionalnog-programa-ruralnog-razvoja-za-period-od-2021-do-2024-godine/

Srodni tekstovi

Оставите коментар