Radionica Dunav osiguranja u Poljoprivrednoj školi u Futogu

Аутор: dzonioff
936 посета

Udruženje novinara za poljoprivredu AGROPRESS, uz podršku Kompanije „Dunav osiguranje“ organizovalo je radionicu za mlade poljoprivrednike u Poljoprivrednoj školi u Futogu, gde su učenici i njihovi drugovi sa sela imali priliku da čuju više o mogućnostima i značaju osiguranja u poljoprivredi. Učenik četvrtog razreda Poljoprivredne škole u Futogu, Cvijetin Sekulić, kaže da mu je kao mogućem budućem vlasniku poljoprivrednog gazdinstva i kao učeniku koji se školuje da radi u ovoj oblasti, izuzetno značajno što je prisustvovao ovoj radionici. „Ovo predavanje je bilo jako zanimljivo i poučno i svako bi trebalo da svoje gazdinstvo osigura, stočarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo ratarstvo i povrtarstvo, jer je to jako bitno. Ako klimatske promene unište useve, a niste ih osigurali, onda nećete ništa dobiti. Ako osigurate, onda ste bezbrižni s te strane“, navodi Cvijetin. Koordinator za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u kompaniji Dunav osiguranje, Miodrag Mladenović, ističe da mu je veoma drago što je razgovarao sa učenicima Poljoprirvedne škole, jer su mogli iz prve ruke da čuju zašto je osiguranje u poljoprirvedi važno. „Drago nam je da smo danas ovde i razgovaramo sa učenicima, potencijalnim budućim nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, mladim stručnjacima, mogućim rukovodiocima velikih kompleksa i mladim ljudima koji će u našu poljoprivredu uneti nove tehnologije. Ono što sam im poručio, jeste da svi znamo da postoje agrotehničke mere, a ja bih tu ubrojao i osiguranje, kao agrotehničku meru protiv vremenskih nepogoda“, rekao je Mladenović. Osnovna svrha osiguranja u poljoprivredi je, kako dodaje, nadoknada izgubljenog roda usled osiguranih vremenskih nepogoda. „Mi se trudimo da taj iznos nadoknade bude realan, a realan iznos i pravovremena isplata je najbolji vid naše reklame kod osiguranja useva, plodova i životinja“, kaže Mladenović. Ovo je projekat, koji Dunav osiguranje, devetu godinu za redom zajednički organizuje sa Udruženjem novinara za poljoprivredu Agropress, čiji je osnovni cilj da se učenici i mladi proizvođači edukuju, kako da na ekonomičan način ostavare korist od poslovanja u poljoprirvednoj delatnosti, objašnjava Goran Đaković, predsednik Agropresa. „Želimo da im objasnimo koliko je važno osiguranje u poljoprivredi“, navodi Đaković i dodaje da je Vlada Srbije prepoznala značaj mladih poljoprivrednika kroz programe podsticaja, gde oni mogu da ostvare milion i po dinara subvenicije već samim tim što su osnovali poljoprivredno gazdinstvo i žive na selu. Napominje da je budućnost poljoprirvede u digitalizaciji. „Želimo i u tom smislu da napredujemo, i mi i kompanija „Dunav osiguranje“. Omogućićemo da bez odlaska u filijalu „Dunav osiguranja“ ili u ministarstvo poljoprivrednici mogu da apliciraju za svoje subvencije“, kaže Đaković. On je inače naglasio da se uspešno može studirati i raditi u poljorpivredi i biti u korak sa svetom, ali za to je potrebno stalno usavršavati svoja znanja, pratiti trendove i odlaziti u svet, kako bi videli šta drugi rade i naučiti od njih pa primenti na svoj način u sopstvenim proizvodnim zasadima ili štalama, pojašnjava Đaković, koji u Šumadiji ima proizvodnju ranih jagoda na otvorenom i u plastenici ma. Direktor Poljoprivredne škole u Futogu Dušan Gagić, naglašava da je to najveća poljoprivredna škola u Srbiji sa 34 odeljenja i 800 đaka. Pored teorijske nastave, razvijena je praktična nastava, a škola ima i svoje imanje. „Na ekonomiji se bavimo biljnom i stočarskom proizvodnjom. Od biljne najzastupljenija je ratarska, najviše pšenica, kukuruz, stočni grašak, povrtarska – proizvodnja kupusa, krompira, luka, kao i staklenička proizvodnja“, kaže Gagić. Dodaje da škola dugo godina sarađuje sa kompanijom „Dunav osiguranje“. „Škola mora da razvije svest kod đaka da osiguranje nije trošak, već bitan faktor u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. I naše imanje je pretrpelo određene štete. Stručni tim iz ,, Dunav osiguranja“je na vreme došao, utvrdio štetu i na vreme je nadoknadio. Osim toga, ,,Dunav osiguranje“nam preko raznih donacija pomaže i osavremenjava nastavni proces u školi“, naveo je direktor škole Dušan Gagić.

Srodni tekstovi

Оставите коментар