Сви причају о дигиталној пољопривреди, а ми вам објашњавамо шта је то заправо прецизна пољопривреда!

Аутор: dzonioff
289 посета

Повећана производња и продуктивност треба да се поклопе са повећавајућом и захтевном популацијом, смањењем трошкова и већим поштовањем према животној средини ово су циљеви које је примарни сектор сам данас поставио како би се суочио са социјалним, економским и проблемима околине у сржи интернационалне дебате. Да би се илустровала репрезентативна слика сектора, неопходно је да се дода да многе од данашњих пољопривредних култура нису у могућности да обезбеде адекватан приход сељацима због фактора који имају негативан утицај на добит фарми. Непрекидано повећање цене техничких средстава који су потребни да се купе (дизел гориво, ђубрива, хебрициди, итд.) падом тржишне вредности производа и порасту конкуренције производње растућих економија и постепених промена усвојених од стране су у значајно мери утицале на лошији положај фармера, нарочито у развијеним землљама ЕУ као шти су Француска или Немачка.

Иновације, нарочито примена дигиталне технологије могу, међутим, да помогну пољопривредницима да повећају профитабилност и одрживост тако што ће смањити потрошњу енергије, воде, количине примењених ђубрива и пестицида. Истрживања у овој области, када је реч о пољопривреди, је направило велике кораке последњих година. Са применом најнапреднијих технолошких иновација омогућава се развој производње путем ниских трошкова пољопривредног система кроз коришћење алата који аутоматски контролишу дистрибуцију свих фактора производње, са посебном пажњом на могуће загађиваче као што су ђубрива и пестициди. Ово омогућава власницима фарми да обезбеде пораст продуктивности рада и смањење трошкова производње, у циљу да се достигне одрживост производње у новим економским услови. Овај приступ је у стручним круговима, али и међу пољопривредницима заживео под именом Прецизна пољопривреда .

Овакав приступ пољопривреди развијан је у раним 1990-им у Сједињеним Америчким Државама. Прецизна пољопривреда састоји се од примењивања нових технологија, које одређују како треба радити у специфичним условима сваке фарме. Дакле новим технологијама се прецизно одређују потребе за семеном ин а тај начин се штеди – добијате информацију за мининималан утрошак семена колико максимално можете добити приноса, исто тако се ради прорачун за ђубрива, хемијска средства и наводњавање.

Сви прорачуни се раде на основу стварне потребе усева и хемијско-физичких и биолошких својстава земљишта, како би се остварили максимални приноси али све то истовремено има за циљ да се што мање наруши животна средина.

Ово није никаква новина, већ само промена начина како се ради и захваљујући модерним технологијама добијате информације у реалном времену односно током сезоне. Подсетимо се, само неколико деценија раније, сељак је лично испитао своја поља, прелазећи их уздуж и попреко неколико пута годишње. Стога је био у могућности да посматра разноликост унутар парцеле и интервенише с времена на време са циљаним решењима, расподељујући веће дозе ђубрива где је раст био нижи или повећање дозе семена где је мање ницало. Ово знање које зависи од његове меморије, одржава се кроз директно посматрање. Такав приступ је постао тежак за праћење узимајући у обзир повећање у величини поља и ситуацију да данас фармер мора да размишља и о томе како и од кога набавља семе, ђубриво, мазива, горива и сада се ту ради о озбиљнијим количинама и вредностима које значајно утичу на његове приходе. Поља фарми су постала већа и бројнија, и опција сељака да процене и воде индививидуалне евиденције, да се сете сваког детаља су теже, дакле немогуће је на досадашњи начин све довести у склад само личним посматрањима и утиском ма колико добар познавалац били.

Током година, сте укрупнили поседе и радите веће површине, међутим, величина парцела не значи да на њој све равномерно треба радити јер и ако је у једном комаду то не значи да је она по свим особинама хомогена односно да тражи исти третман. Са имплементацијом система за контролу добијате прецизне мапе ваших парцела које је могуће оптимално снабдети свим неопходним средствима заштите или рецимо наводњавати у складу са потребама културе која је засејана. На овај начин постижете бољи учинак уз мање трошкова. Овакав приступ лакши је за оне који имају савремену механизацију и који примењују све агротехничке мере у складу са препорукама стручњака.

Постоји неколико техника за прикупљање података, а све се заснивају на снимање површине земље уз помоћ система сателита који круже око наше планете. Применом ГПС система у пољопривреди можете се лако орјентисати, а свакако вам је свима познат системом навигације који је у саобраћају практично постао свакодневица и то уз коришћење апликације на вашем мобилном телефону.

Поред просторних референци (ГПС) начини прикупљања података Географским информативним системом (ГИС) може се искористити, кроз који је могуће комбиновање географских података са осталим подацима да генеришу сажете техничке мапе. У међувремену, даљнско опажање користи информације које су добијене преко ваздушних или сателитских платформи које су у могућности да експлоатишу електро-магнетну радијацију на једној или више таласних дужина. Међу осталим, они обезбеђују информације о здрављу усева, његовом напретку током тока производње, фазе зрења производа и о оптималном периоду жетве. Коначно, коришћење сензора на специфичним машинама, као што су жетва комбајном, омогућава тренутно мерење количине и квалитета семена на сваком деку парцеле.

Једном када је снимак поља успостављен прелази се у фазу доношења одлука дакле шта и како радити у наредним сезонама. Поред процеса скупљања података, ова фаза се састоји од процене утицаја на земљиште, очекивањима климтских услова, генетике културе и досадашње праксе током обраде. Технологија је толико далеко отишла да пружа таква решења да је могуће користити симулације (рачунар ће вам приказати шта би се десило када би неку меру применили на један или други начин). Тако на пример изаберете једну па другу сорту и видите какав резултат можете очекивати.

Видео презентација неких могућности је на линку: https://www.youtube.com/watch?v=9LWXsOmnl0A 

Овакав начин рада применљив је и за све остале форме пољопривреде, као што је органска пољопривреда, мултифункционална пољопривреда, усеви за производњу биогорива и тд.

Више у Агробизнис магазину за април 2018. www.agrobiznis.rs 

Srodni tekstovi

Оставите коментар