Подешавање и одржавање сејалица за окопавине

Аутор: dzonioff
494 посета

Сејалице за окопавине се користе за сетву семена у широке редове, са различитим размаком између биљака у реду. Сејалице су секцијског типа, где су радни органи груписани у засебне секције или сетвене апарате. У принципу, заједничко им је да имају кутију за семе, сетвени апарат, улагач и нагазни точак.

Основна подела је на механичке и пнеуматске сејалице.

Код механичких сејалица сетвени апарат може бити постављен у три положаја и то: хоризонтално, косо и вертикално. Сетвени апарат може бити са отворима, плоча са кашикама, дискови са ћелијама, вертикални цилиндри и др. У раду плоча ротира. Отвори пролазе поред чистача семена вишка зрна, доносе по једно зрно до отвора за испуштање зрна, где уз помоћ избацивача зрно пада у проводни канал, и кроз њега у браздицу коју формира улагач. Основни недостатак у раду механичке сејалице са хоризонталним плочама је што зрно пада са велике висине од отвора до браздице. Најважније је да механичким сејалицама треба сејати само калибрисано семе. Оптимална брзина рада сејалице је до 5 км/х. Код механичких сејалица са сетвеним апаратом у облику вертикалног диска, удубљења или ћелије за семе се налазе по ободу плоче. Овакав сетвени механизам користи се највише за сетву шећерне репе и кукуруза. Сличан је и сетвени апарат са цилиндром постављеним вертикално, и има по два наизменична реда са рупама.

Други тип сејалица који је савременији и прецизнији за сетву су пнеуматске сејалице. Према начину рада постоје два типа, и то сејалице са надпритиском и сејалице са потпритиском. У пракси се највише користи сетвени апарат са подпритиском и вертикалном сетвеном плочом. Подешавање сејалице за окопавине

Размак између редова подешава се померањем сетвених секција по греди рама. Размак између зрна у реду подешава се променом ободне брзине сетвених апарата. У зависности од конструкције уредјаја за пренос погона размак зрн,а у реду се подешава комбинацијом погонских и гоњених ланчаника или зупчаника појединачно или на централном редуктору (Нортонов преносник).

Избор сетвених плоча зависи од особина зрна које се сеје. Калибрисано семе подразумева уједначену величину, облик и масу.

Код подешавања треба водити рачуна о следећем:

– У кутију за семе сипати мању масу семена

– Подићи сејалицу да заузме хоризонтални положај

– Ручицом гаса подесити да тракторски мотор ради на 1.500 обртаја /мин

– Покретати погонски точак сејалице и подесити скидач вишка семена.

За правилан рад сејалица потребно је прво изабрати тип трактора, који зависи од услова рада

Притисак у гумама подесити на најмањи могући (0.7-0.8) бара. Трактори који имају полуге са прорезом осовинцу треба поставити у прорез.

За тракторе ИМТ и МФ положај ручица хидрауличног уредјаја је код ручице за контролу положаја (ручица А) и ручица за контролу вуче (ручица Б) у доњем делу на квадранту, потпуно спуштене.

– Прикључно вратило трактора треба да ради на 540 о/мин

Брзина кретања мора бити прилагодјена условима рада и за механичке сејалице је око 5 км/ч, док је код пнеуматских сејалица 8 км/х.

И на крају, основно правило пре почетка рада је да сејалицу треба поравнати и по дужини и ширини, јер се тако обезбедјује уједначено усејавање семена на подешену дубину.

Srodni tekstovi

Оставите коментар