Машинске заједнице, прстенови и услуге

Аутор: dzonioff
315 посета

Савремена пољопривредна производња се не може замислити без продуктивне механизације. Предуслов за коришћење таквих машина је обезбеђење упослености, добра организација рада обученост руковаоца, тачно дефинисани односи.
Развијене земље користе предности овог начина организовања, стимулишу рад МП, услуге нису опорезоване и сматрају се уговореном производњом. Набавка опреме је најкраћи пут према могућим уштедама. Она је инвестиција код које се мора сагледати развој да би била исплатива за дужи период. Једна од мера за смањење трошкова механизације, је повећање коришћења опреме преко границе газдинства. У нашим условима треба сагледати могућност за удруживање и заједничко коришћење опреме.

Приватни предузетници су власници скупе продуктивне опреме. Они продају своје услуге појединачне опреме, али и услуге комплетног радног процеса (силирање, наводњавање, прихрана, скидање усева итд).

У свом раду су приморани због конкурентности да раде са најпродуктивнијим машинама високе технологије. Самим тим, и њихове калкулације и периоди отписа се разликују у односу на обичне пољопривреднике. Користећи услуге специјализованих предузимача пољопривредници добијају актуелна знања.

Машински прстенови пољопривредним произвођачима пружају многе предности, а наважнији су уштеда енергије, веће продуктивност, и већи профит.

Да би један МП „живео“ и развијао се, неопходно је обезбедити његово позитивно пословање, што се пре свега постиже великим ангажовањем машина, односно остварењем великог годишњег обима рада механизације МП. Међутим, не сме се занемарити утицај човека. Нагомилана лоша искуства створила су неповерење сељака према свему што је заједничко. Због тога, поред неопходности да се одговарајућим актима јасно и прецизно дефинишу послови и задаци, права и обавезе свих чланова удружења, веома је важно да на челу МП буде заиста стручан човек, који ужива углед и поверење свих чланова Удружења.

У Немачкој имају три организациона облика, од којих најширу примену има машински прстен:

Машинске заједнице (Масцхиненгемеисцхафтен), удружени сељаци који заједнички набављају машине, а појединачно их користе на својим газдинствима;

Машински прстенови (Масцхиненринген), кооперативне организације засноване на набавци појединих машина и размени обављања радних операција између газдинстава на бази плаћања услуга;

Предузећа за обављање машинских услуга (Геwерблицхе Лохнунтернехмен), где предузетник сам купује машине и ради са њима услуге.

Формирање машинских прстена у Србији је облик интересног удруживања од посебног значаја за мале пољопривредне произвођаче. Одговарајућим директним и индиректним подстицајима од стране Министарства
пољопривреде, омогућило би се брже и ефикасније формирање машинских прстена, а тиме и повећање њихове конкурентности.

Уколико о овим темама желите да будете редовно информисани, претплатите се на АгроБизнис магазин. Годишња претплата је само 1800,00 динара и укључује 12 издања и све поштанске трошкове. Пријавите се путем телефона 011/4052-117, 060/0712-350 или на имејл gdjakovic@yahoo.com. У току је акција, сваки нови претплатник добија поклон изненађења. За више информација о нашим посебним издањима ПЧЕЛАРСКИ ПОДСЕТНИК, као и ЛЕКОВИТО БИЉЕ посетите www.agrobiznis.rs

Srodni tekstovi

Оставите коментар